KirkenPave Frans

Pave Frans om kvindelige diakoner: ”Ordinationen er forbeholdt mænd”

Pave Frans vinker til pilgrimme på Peterspladsen under Angelus 15. oktober 2023

Af:  Hannah Brockhaus
Catholic News Agency, CNA, Rom, 25. oktober 2023
Oversat af: Birgit Bidstrup Jørgensen

I et interview til en bog, der blev udgivet den 24. oktober i Italien bekræftede pave Frans på ny, at det ikke er muligt for kvinder at blive præster, og heller ikke moderne diakoner i Kirken.

Spørgsmålet om, hvorvidt nogle kvinder i den tidlige kirke var "diakonisser" eller på anden måde havde et samarbejde med biskopperne, er "ikke irrelevant, fordi ordinationen er forbeholdt mænd," sagde han.

Pavens svar på spørgsmålet om kvinders roller i Kirken findes i en bog, der i juni 2023 blev udgivet på spansk med titlen “El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones sobre su pontificado,” som på dansk betyder: ”Hyrden: Udfordringer, grunde og refleksioner over hans pontifikat.”

Den 24. oktober udkom  bogen på italiensk med titlen “Non Sei Solo: Sfide, Risposte, Speranze," eller på dansk: ”Du er ikke alene: Udfordringer, svar, håb.”

Om muligheden for kvindelige diakoner påpegede Frans, at diakonvielsen "er det første trin af præstevielsen i Den Katolske Kirke, efterfulgt af selve præstevielsen og til sidst bispevielsen."

Han fortalte, at han i 2016 og 2020 dannede kommissioner for at studere spørgsmålet yderligere, efter at en undersøgelse i 1980'erne foretaget af Den Internationale Teologiske Kommission fastslog, at diakonissernes rolle i den tidlige kirke "var sammenlignelig med abbedissernes funktion".

På et spørgsmål om, hvorfor han er "imod præstevielse af kvinder", svarede Frans bogens forfattere, den argentinske journalist Sergio Rubin og den italienske journalist Francesca Ambrogetti, at det er "et teologisk problem."

"Jeg tror, vi ville underminere Kirkens væsen, hvis vi kun så på præstegerningen som en funktion," sagde han og påpegede, at kvinder afspejler Jesu brud, Kirken.

"Det faktum, at kvinden ikke får adgang til livet som præst, er ikke at berøve hende noget, for hendes plads er meget vigtigere," sagde han. "Jeg tror, vi tager fejl i vores katekese, når vi forklarer disse ting, og i sidste ende falder vi tilbage på et administrativt kriterium, der ikke fungerer i det lange løb."

"Med hensyn til kvinders karisma vil jeg på den anden side gerne sige meget klart, at ud fra min personlige erfaring har de en stor kirkelig intuition," sagde han.

Adspurgt om de standpunkter, at præstevielse af kvinder kunne bringe flere mennesker tættere på Kirken, og at valgfrit præsteligt cølibat kunne afhjælpe præstemangel, sagde pave Frans, at han ikke deler disse synspunkter.

"Lutheranere ordinerer kvinder, men stadig går kun få mennesker i kirke," sagde han. »Deres præster kan gifte sig, men på trods af det kan de ikke øge antallet af præster. Problemet er kulturelt. Vi skal ikke være naive og tro, at programmatiske ændringer vil bringe os en løsning."

»Rene kirkelige reformer tjener ikke til at løse underliggende problemer. Tværtimod er der behov for paradigmatiske ændringer,” tilføjede han og pegede på sit brev til tyske katolikker fra 2019 for yderligere overvejelser om emnet.

Du kan være med til at holde liv i det frivillige projekt KATOLSK LIV, som er uden betalingsmure og annoncer. Et projekt der vil ud til hele Danmark - uden for megen støj.

Vælg et årsabonnenemt på
200 kr. - 500 kr. eller 1.000 kr.

Læs mere om abonnement - HER

Er du ikke til abonnement, kan du
overføre et beløb på MobilePay 235 629

Læs om formålet med KATOLSK LIV - HER