Bøn

Sakramentsandagt i Sankt Therese Kirke – tænd et stearinlys og vær med


SAKRAMENTSANDAGTEN udspringer af messeofret og fører tilbage dertil. Den retter sig mod den opstandne korsfæstede, der på hans eget ord er til stede som hengivet for os i det eukaristiske måltids brød og vin. Andagtens væsen er tilbedelse, og enhver kan holde en personlig sakramentsandagt i en stille stund foran tabernaklet. Man kan da bede en eller flere af de følgende bønner og bede videre med eller uden ord eller blot dvæle i stille væren foran Kristus i brødets sakramentale tegn. Det er ikke så kompliceret. Sognepræsten fra Ars, Jean Vianney, fortalte gerne om den jævne bondemand, som på spørgsmålet om, hvad han lavede i stille bøn foran sakramentet, svarede: „Jeg laver ingenting, jeg ser på ham, og han ser på mig“.

En fælles sakramentsandagt indledes med, at en hostie tages ud af tabernaklet og anbringes i monstransen, der stilles midt på alteret mellem blomster og tændte lys. Herefter kan man synge en salme og bede et af nedenstående litanier. Efter en tid med stille tilbedelse og evt. endnu en salme afsluttes med sakramental velsignelse, hvor præsten velsigner de forsamlede med den konsekrerede hostie i monstransen.

Kilde: Katolsk Bønnebog

Den første optagelse af  en sakramenstandagt på KATOLSK LIV │ EWTN Danmark fandt sted i Sankt Therese Kirke i Hellerup, lidt nord for København. Pastor Quang Minh Nguyen er konstitueret sognepræst i pastoratet Sankt Andreas og Sankt Therese.

Andagten varer 30 minutter.

 


Et jubilæumsskrift

Jubilæumsskriftet fra 2015. Kan købes i våbenhuset for kr. 50

Sankt Andreas & Sankt Therese menighed har en udmærket
opdateret hjemmeside på adressen: www.sa-st.dk

Mange aktiviteter - se kalender HER


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.