Artikler og artikelserier

Rundskrivelsen “Humanae Vitae” revitaliseres

Kardinal Ladaria: Sandheden om menneskeheden og seksualiteten ændrer sig ikke på grund af ideologiske ændringer

Af Hannah Brockhaus │ CNA
Roms nyhedsredaktion, 19. maj 2023

Sandheden om den menneskelige person og seksualiteten ændrer sig ikke, selv om den fremherskende ideologi ophøjer "frihed uden forbindelse til sandheden", sagde Vatikanets leder af Troslærekongregationen på en konference sidste fredag.

Kardinal Luis Ladaria Ferrer, SJ, præfekt for Troslærekongregationen, holdt åbningstalen ved en kongres den 19.-20. maj om Humanae Vitae, pave Paul VI.’s skelsættende encyklika fra 1968.
"Den sandhed, der udtrykkes her, ændrer sig ikke i lyset af nye videnskabelige opdagelser, men bliver snarere mere aktuel," sagde Ladaria. Det får os til at reflektere over pave Frans' apostoliske skrivelse Amoris Laetitia ("Kærlighedens glæde") og til at genopdage budskabet i Paul VI's encyklika,” sagde han.

Kardinal Luis Ladaria Ferrer, SJ, præfekt for Troslærekongregationen │ Foto: Daniel Ibañez/CNA

"Encyklikaen Humanae Vitae behandlede emner om seksualitet, kærlighed og liv, som er tæt forbundet," sagde kardinalen. "Det er spørgsmål, der påvirker alle mennesker i alle aldre. Af den grund er hans budskab stadig vedkommende i dag. Pave Benedikt XVI udtrykte det med disse ord: Det, der var sandt i går, er stadig sandt i dag."

Den internationale konference med titlen "Humanae Vitae: en dristig encyklika om seksualitet og forplantning" blev arrangeret af The Jérôme Lejeune International Chair in Bioethics. Den blev afholdt på Patristic Institute Augustinianum, et lille konferencecenter tæt på Vatikanet.

Ladarias indledende bemærkninger gav et overblik over menneskets antropologi, som den præsenteres i Humanae Vitae, og satte den i kontrast til de fremherskende antropologier i det vestlige samfund i dag.

"Encyklikaen," sagde han, "baserer sin doktrin på sandheden om den ægteskabelige kærlighedshandling, den uadskillelige forbindelse, som Gud har villet, og som mennesket ikke kan bryde på eget initiativ, mellem de to betydninger af den ægteskabelige handling."

"Hvis mennesket er i stand til at genkende og fortolke den ægteskabelige akts forenende og forplantningsmæssige betydning, vil det på rette måde kunne fuldføre sin egen eksistens."

Ligesom Kirkens stemme, sagde han, "er også vi, midt i vores verden, kaldet til at være et tegn på modsigelse, hvor vi i fællesskab og fasthed forkynder sandheden om mennesket, om kærlighed, seksualitet og liv."

Kardinalen forklarede, at en afvisning af læren i Humanae Vitae ikke kun er en afvisning af præventionens umoral, men også en accept af en "dualistisk antropologi, der i naturen ser en trussel mod friheden, og som mener, at man ved at manipulere med kroppen kan ændre sandhedsbetingelserne for den ægteskabelige handling."

"For encyklikaen står naturen ikke i et spændt forhold til friheden, men giver friheden de betydninger, der muliggør sandheden i den ægteskabelige kærlighedshandling og tillader dens fulde realisering," sagde han.

Adskillelsen af sex fra forplantning har, fortsatte han, både trivialiseret menneskelig seksualitet og ændret samfundets forståelse af seksuel identitet og hvad seksuelle relationer er, hvilket har medført en manglende evne til at anerkende de moralske forskelle mellem den seksuelle forening af en mand og en kvinde og sex mellem to mænd eller to kvinder.

Kardinalen sagde, at ideen om, at "min krop tilhører mig", afspejler en instrumentalisering og materialisering af kroppen og dermed gør den til et objekt, der kan manipuleres.

Han kaldte det en "tingsliggørelse" af kroppen og sagde, at det har ført til et fald i antallet af fødsler og en stigning i antallet af aborter.

Livet er blevet en vare, der ikke længere betragtes som en gave, men som et produkt, der vurderes ud fra dets nytteværdi, sagde han. "Livskvalitet bliver således et diskriminerende begreb mellem liv, der er værd at leve, og liv, der ikke er værd at leve."

Manipulationen af kroppen er også til stede i kønsideologi og transhumanisme, som "begge tager udgangspunkt i, at der ikke er nogen sandhed, der kan begrænse implementeringen af deres ideologiske postulater," sagde Ladaria.

Kardinalen understregede, at denne "præventive antropologi", som findes i kønsideologien, igen stiller frihed i modsætning til naturen.

"Denne ophøjelse af frihed uden relation til sandhed fører begge ideologier til at præsentere begær og vilje som de ultimative garanter for menneskelige beslutninger," sagde han. "Derfor er fortsættelsen af sætningen 'min krop tilhører mig, jeg vil gøre med den, hvad jeg vil' et udtryk for begæret alene som garant for moralske beslutninger. Men det er netop menneskekroppen selv, der fremstår som en forhindring, som en grænse for realiseringen af begæret."

Den enkeltes "personlige identitet er nu baseret på hans orientering, dvs. uden forbindelse til hans egen krop og uden relation til den andens krop og til det modsatte køn," fortsatte Ladaria. "Det er en antropologi, der har adskilt kaldet til kærlighed fra kaldet til frugtbarhed."

Humanae Vitae "foreslår i stedet en antropologi for hele personen, en antropologi, der er i stand til at forene frihed med natur," sagde han.

"Mennesket er i sandhed sig selv, når krop og sjæl danner en intim enhed."

Blandt talerne på Humanae Vitae-kongressen var læger, teologer, akademikere og præster fra hele verden. Katolske par gav også vidnesbyrd om glæderne og udfordringerne ved ægteskabelig kærlighed og åbenhed over for livet.

Blandt oplægsholderne var den amerikanske moralteolog Pia de Solenni, præsidenten for Culture of Life Africa, biologen Obianuju Ekeocha, og præsident emeritus for National Catholic Bioethics Center, John Haas.

Haas er også ordinært medlem af Det Pavelige Akademi for Livet (PAL). Andre ordinære og korresponderende medlemmer af PAL, der deltog i mødet, var Jean-Marie Le Méné, præsident for Jérôme Lejeune Foundation; Mounir Farag, grundlægger og præsident for St. Joseph Institute for the Family, Bioethics, and Pro Vita; Elena Postigo Solana, direktør for Institute of Bioethics ved Francisco de Vitoria.

Se i øvrigt udgaven af VATICANO - uge 21 - der bringer en reportage fra konferencen - HER

Humane Vitae HER på engelsk. Vi har søgt om tilladelse til at bringe den danske oversættelse. Den har vi fået af Pastoral-Centret og bringer oversættelse i kommende tid.

Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.