Status på den synodale høring i bispedømmet

Pave Frans har indbudt Kirken verden over til at give udtryk for, hvor vi ser Kirkens styrker og udfordringer fremover.

Kirken ønsker at lytte til hver enkelt; både til dem, der kommer i Kirken ofte og helt særligt til dem, der af den ene eller den anden grund har fjernet sig fra Kirken.

Som et af flere initiativer udformede bispedømmet i Danmark et online-spørgeskema med deadline 1. maj.

1.207 personer besvarede skemaet.

Der er 51 975 katolikker i Danmark (31.dec 2020). Heraf er 8.880 under 16 år. Voksne katolikker udgør derfor 43.175

Deltagelsen i spørgeskema-undersøgelsen er 2,8%


Kilde: Katolsk.dk