Langfredag på Vor Frue Kloster i Høsterkøb

LANGFREDAG mindes vi Jesu lidelse og død på korset, og for at understrege dagens alvor er langfredag påbudt faste- og abstinensdag. Denne dag fejres ingen messe, men derimod en gudstjeneste med læsninger (derunder lidelseshistorien efter Johannes), forbønner og korsets hyldning efterfulgt af muligheden for kommunion, hvor der anvendes hostier, konsekreret ved skærtorsdagsmessen.

I centrum af liturgien står Herrens lidende tjener (Es 52,13-53,12) og bevidstheden om, at Jesus døde uskyldig på grund af vor ondskab, vor utaknemmelighed og vor mangel på kærlighed. Det kommer til udtryk i de såkaldte Bebrejdelser (Improperier). Langfredags alvor er imidlertid ikke fortvivlelse, for korset er ikke kun fornedrelsens instrument, men tillige tegn på ophøjelse, ja på sejr over synd og død. Derfor hyldes korset med sang og gestus (knæfald, kys eller lignende).

Som afslutning sang vi den smukke sang: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud
At ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt;
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

PS. Og så har benediktinerinderne på Vor Frue Kloster fået ny hjemmeside. Næsten færdig, der mangler nogle historiske fotos, på denne adresse: vorfruekloster.dk

Lyt til prædiken (tryk på sort pil)

Lyt også til pastor Lars Messerschmidt prædiken, hvor han gør opmærksom på en forkert oversættelse et centralt sted i Bibelen.

%d bloggers like this: