Pater Leo Michael Kertz, O.M.I. er død

Lørdag den 9. april 2022 døde pater Leo Kertz efter længere tids svaghed og tiltagende sygdom på plejehjemmet Klostervænget i Randers.

Pater Kertz blev født den 24. februar 1936 i Ste. Genevieve i Missouri, USA. I 1957 indtrådte han hos oblatfædrene og gennemførte sine studier i Pass Christian i Missouri, hvor han også blev præsteviet den 30. marts 1963.

Den 29. september 1963 kom pater Kertz til Danmark, hvor han begyndte sit virke ved Vor Frue Kirke i Herlev. Fra 1968 til 1976 var han sognepræst ved Jesu Hjerte kirke i Randers. Herefter var han indtil 1981 sognepræst ved Vor Frue Kirke i Herlev og Sct. Antoni kirke i Brønshøj. Siden var pater Kertz i ét år sognepræst ved Krist Konges menighed i Nuuk, Grønland, for i 1984 at vende tilbage til Danmark og blive konstitueret sognepræst i Viborg og Randers.

Efter at kamillianerne måtte opgive deres mangeårige engagement i Nordjylland blev pater Kertz udnævnt til sognepræst ved Sct. Mariæ kirke i Aalborg, hvor han virkede indtil 1992, hvorefter han vendte tilbage som sognepræst i Viborg og Randers, afbrudt i 1994-95 af ét år i Aalborg.

I 1999 blev pater Kertz atter sognepræst ved Vor Frue kirke i Herlev, hvor han virkede indtil sin pensionering i 2013. I denne tid var han i kortere perioder også konstitueret sognepræst i henholdsvis Taastrup og Lyngby,

Efter sin pensionering i 2013 ønskede pater Kertz at vende tilbage til Jylland, hvor han fandt en bolig i landsbyen Sinding lige nord for Silkeborg. I tiden herefter var pater Kertz en beredvillig vikar, ikke mindst i Silkeborg og hos Jesu små Søstre i Øm. I 2020 satte et fald en brat stopper for pater Kertz’ virke, og den følgende tid var præget af hospitalsindlæggelser og genoptræning. Samme år flyttede han til plejehjemmet Klostervænget i Randers, hvor han blev meget glad for at være. Han boede nu i en menighed, hvor han stadig havde mange trofaste bekendte, og hvor pastor Stefano og pastor Davide tog sig godt af ham. Der blev også sørget for, at han indtil for et par måneder siden hver søndag blev bragt til messe i Jesu Hjerte kirke i Randers.

Den 22. februar i år blev pater Kertz indlagt med en hjerneblødning. Selv om han en kort overgang fik det lidt bedre, var hans tilstand grundlæggende forværret. Den 8. april modtog han ved fuld bevidsthed de syges salvelse af pastor Stefano og døde dagen efter.

I alle sine menigheder var pater Kertz en afholdt sognepræst, som hans sognebørn hele tiden bevarede et nært og omsorgsfuldt forhold til. På bispedømmets vegne takker vi ham for, at han tilbragte hele sit liv som præst hos os. Må Gud give ham den evige hvile og den gode tjeners løn.

Vedr. pater Leo Kertz’ bisættelse

Onsdag den 13. april kl. 11.00 fejres en messe i nærvær af båren i Jesu Hjerte kirke i Randers

Tirsdag den 19. april kl. 11.00 fejres bisættelsesmessen i Vor Frue kirke i Herlev

+Czeslaw

%d bloggers like this: