Spørg om Troen: Hvem bliver frelst?

I denne brevkasse spørger Ole Dam hvorfor 2. Vatikankoncil i 60'erne gjorde det nemmere at blive frelst, og Klaus Møller-Jørgensen spørger "... men det står ikke klart for mig, om min stakkels hustru så alligevel har en lille chance for at blive frelst, eller om denne mulighed kun gælder de heldige bæster, der aldrig har hørt om den katolske Kirke?" - Tidligere redaktør af Katolsk Orientering Torben Riis forsøger at svare.

Ole Dam spørger:

Kære Kirsten Kjærulff,

Tak for et fyldigt og indsigtsfuldt svar, som nok kan give noget at tænke over. Du anholder min opfattelse af, at 2. Vatiknakoncil har udvidet frelsesadgangen betragteligt; herefter oplyser du mig om, at koncilet derimod har åbnet vore øjne for et udvidet kirkebegreb ud over den synlige kirke.

Men giver det udvidede kirkebegreb ikke netop også en udvidet frelsesadgang eller i det mindste frelsesmulighed, da frelsen er knyttet til Kirken? Og så siger koncilet yderligere, at de mennesker, som uden egen skyld ikke kender Kristi Evangelium og Hans Kirke, kan opnå evig frelse, såfremt de søger Gud af et oprigtigt hjerte....

Og endelig til de rigtig mange mennesker, som i hele deres opvækst ingen forbindelse har haft med nogen kirke, og hvis kendskab til kristendom næppe er større end en gennemsnitlig folkeskoleelevs, og som derfor tror på alting eller ingenting, siger koncilet: “Eftersom Kristus døde for alle, og alle mennesker til syvende og sidst har et fælles kald, der er guddommeligt, må vi fastholde, at Helligånden tilbyder ethvert menneske muligheden for at blive forenet med påskens mysterium på en måde, som kun Gud kender."

Kan kirkebegrebet og frelsesadgangen udvides mere?

Til sidst skriver du, at frelsens "kvalitet" står i forhold til den enkeltes gerninger - hvordan rimer det med lignelsen om "arbejderne i vingården", Matt. 20.8 ?

Men mit hovedspørgsinål mangler svar: Hvad har været koncilets bevæggrunde til efter næsten 2000 år at udvide kirkebegrebet og frelsesadgangen så radikalt?

Venlig hilsen
Ole Dam

Klaus Møller-Jørgensen spørger: Frelse for hvem?

I et svar i Katolsk Orinterings brevkasse skriver Kirsten Kjærulff at mennesker, som er bevidste om at Kirken blev grundlagt af Kristus til menneskenes frelse, men som ikke træder ind i den, ikke kan blive frelst.

Da jeg af sammenhængen forstår "Kirken"(med stort K) som den katolske Kirke, må jeg konstatere, at min troende, praktiserende lutheranske hustru, der udmærket kender såvel urkirkens opståen som den katolske Kirke i dag, ikke kan blive frelst.

Længere nede skriver Kirsten Kjærulff ganske vist, at frelsesmuligheden er større i Kirken (altså den katolske) end alle andre steder. Men det står ikke klart for mig, om min stakkels hustru så alligevel har en lille chance for at blive frelst, eller om denne mulighed kun gælder de heldige bæster, der aldrig har hørt om den katolske Kirke.

Den forståelse af frelsen, som KK her forfægter i en fast brevkasse i bispedømmets officielle organ, ligger meget langt fra den forståelse, jeg selv har opnået gennem en omfattende katolsk opdragelse med flittig kirkegang, ministranttjeneste, ungdomsarbejde og 12 års skolegang hos jesuitterne. Jeg håber derfor enten at KK vil afvise min læsning af hendes svar som en stor misforståelse. Eller at personer med større teologisk ballast end jeg arme lægmand vil imødegå de uhyrligheder, som KK tilsyneladende fremstiller som værende den katolske Kirkes lære om frelse.

Klaus Møller-Jørgensen
8330 Beder

Redaktør Torben Riis svarer:

Kære Ole Dam og Klaus Møller-Jørgensen,

Kirsten Kjærulff er for øjeblikket i udlandet og er først tilbage igen Palmesøndag. Det betyder, at hun tidligst ville kunne svare på jeres spørgsmål i KO nr. 8, som udkommer den 18. april, og det er lidt længe at vente. Derfor vover jeg mig selv ud med nogle bemærkninger, som langt fra gør krav på at være udtømmende, endsige udtryk for en særlig teologisk indsigt i dette spørgsmål.


Ups! ... videre som abonnent, med sikker betaling


DEN HURTIGE MÅDE

Du kan blive abonnent på KATOLSK LIV for kun 20 kr.
Betal med betalingskort og få adgang med det samme.

KLIK HER 


FAKTURA

Hvis du ikke vil benytte betalingskort, kan du vælge at downloade en faktura og betale ved en bankoverførsel.

1. Opret dit abonnement

2. Vælg "Send faktura"

3. Log ind og hent din faktura med betalingsoplysninger.

4. Når vi har registreret din betaling, åbner vi dit abonnement.Undtagelsesvis modtager vi betaling med MobilePay. Betalingsmetoden er dyr som "erhverv" og derfor bruger vi undtagelsesvis en privat konto indtil økonomien i medieprojektet kan bære. KATOLSK LIV overfører herefter beløbet til foreningens bankkonto i Danske Bank via en mellemregning.

Gør det samme som "FAKTURA", men overfør beløbet til MobilePay 23 44 81 55 - Husk at oplyse fakturanummer, så opretter vi dit abonnement hurtigt.


TELEFON & MAIL

Kan du slet ikke bruge nogle af ovenstående betalinger - så ring til 23 44 81 55 eller skriv til info@katolskliv.dk - så finder vi en løsning.

Ring i tidsrummet 7-21 alle ugens dage.