Udsendelsen af de tooghalvfjerds

Pastor Lars Messerschmidt

Under morgenmessen, på Vor Frue Kloster i Høsterkøb nord for København, prædikede mgr. Lars Messerschmidt over dagens evangelium hos Lukas kap. 10, vers. 1-10: "Udsendelsen af de tooghalvfjerds"

Lars Messerschmidt prædikede: I dagens evangelium hos Lukas er der ikke tale om at udsende 72 disciple, men 72 andre. Er det bare en måde at udtrykke sig på, eller var det en forglemmelse hos Lukas? For vi tænker underforstået at det må være disciple, og det er det naturligvis, men det er ikke pointen!

Når Lukas to gange lader Jesus udsende, først de berømte tolv apostle, som jo heller ikke hedder andet end tolv og ikke 12 disciple eller 12 apostle, men kun 12, og i dagens tekst 72, er der en symbolik i selve tallene. Og hvis man skal gøre det meget kort forstod Lukas, at her beskrives Kirken i sit væsen. Man kan sige det på den måde, at de 72 det er os, det er Kirken. Guds folk. De repræsenterer os. En helt bestemt gruppe i begyndelsen af Kirkens historie som skal repræsentere hele Kirken. Der er altså to grupper: De 12 og de 72. De 12 er lederne, repræsenteret i første omgang hos dem vi kalder apostle og de 72 er så alle os andre. En slags symbolsk beskrivelse af hvad Kirken er.

Den fest vi fejrer i dag for Timoteus og Titus ligger helt i forlængelse af denne beskrivelse. Når vi nærlæser brevene til de to disciple, ser man en lignende beskrivelse; hvordan Kirken udviklede sig som missionskirke. Vi har at gøre med den næste generation, den "efter-apostolske", som fungerede som en missionskirke og det var allerede dengang en basal struktur. Vi skal huske det vigtige; at begge grupper, de 12 og de 72 skal "Gå ud og forkynde Evangeliet".

Det er forkyndelsen i dens forskellige former som er den første opgave Kirken har fået af Kristus. Og måske skal vi sætte os ned og revurdere vor forståelse af hvad Kirke er. Det er undervisning, evangeliets forkyndelse og katekesens opfølgning som er Kirkens primære opgave. Det siger 2. Vatikankoncil også, men det har de fleste katolikker enten aldrig forstået eller også har de glemt det. Alle har fået betroet denne fælles opgave at forkynde evangeliet, og hvis vi ser ud over verden, så kan vi gudskelov se mange af de steder hvor evangeliet gennem århundreder er blevet forkyndt, herunder også I Danmark, men ofte støder man på den holdning; at nu er arbejdet færdigt og så sætter vi os tilbage og nyder - måske kirkekaffen.

Men hvad med forkyndelsen? - Jamen, det gør biskoppen, præsterne og måske ordenssøstrene! - Sådan tænker vi, og denne holdning er absolut ikke katolsk eller bibelsk. Så, der er noget vi i anledning af dagens fest skal forstå anderledes. Hvordan vi praktisk skal bære os ad, må vi nok tale en hel del om, så alle på én eller anden måde kan få del i denne kirkens primære opgave. Med andre ord; den primære opgave er ifølge dagens evangelium ikke kun betroet de 12 apostle, biskopperne, præsterne, paven - men os alle. Det er pointen i gruppen på de 72 udsendte: Hele Kirken, alle Kirkens medlemmer har den samme opgave, selvfølgelig på hver sin måde, men tilsammen skal vi udfylde den og hvis ikke - så svigter Kirken, og noget kunne tyde på at den har svigtet, for kristendommen aftager i den vestlige verden.

I de missionsområder hvor man ikke har varetaget forkyndelses- og undervisningsopgaven systematisk og kontinuerligt er Kirken gået ned med flaget, for når mennesker ophører med at praktisere deres kristne tro, ophører de også med at være katolikker og kristne i det hele taget. Der er altså en indre logik og sammenhæng i denne problemstilling. Det 2. Vatikankoncil understreger det klart, men man kan have sine tvivl om hvor mange der egentlig har læst, forstået og taget dokumentet til sig.

Det som er Kirkens fornyelse i dag er forkyndelse og undervisning og ikke kun børnene; hvis man laver studiekredse rundt omkring i menighederne, som jeg har gjort i mange år, kommer der altid en lille fast gruppe, men den store del af menigheden kommer aldrig; for de har jo ikke brug for undervisning - sådan er det, og det beskriver meget godt Kirkens åndelige tilstand i dag.

Vi må bede om forbøn, naturligvis hos apostlene, men også disciplene at vi som Kirke, ikke Kirken generelt, men vi som Kirke må forstå at Jesus også sender os ud sådan som vi hørte om i dagens evangelium.

Lad os bede.

Vor Frue Kloster, 26. januar 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: