Aktiviteter

Bøn for det ufødte barn

Glasmaleri fra St. Franziskus Xaverius Kirke i Burg på Fehmarn

I Danmark taler vi sjældent om provokeret abort i medierne, og mange unge opfatter den såkaldte "ret" til provokeret abort som en naturlig foranstaltning. I virkeligheden er afbrydelsen af liv et naturstridigt indgreb og udtryk for menneskeligt hovmod.

Få danskere taler om det ufødte barns ret til sit liv og om den retfærdighed det unddrages.

Den 1. søndag i hver måned samles en gruppe mennesker ONLINE til "Bøn for det ufødte barn".

Vi tror på, at hvis den aborttruede familie bliver mødt med bøn, vejledning og opbakning og aldrig fordømmelse, vil den måske næste gang handle til fordel for det ufødte barn. Et samvær i bøn for at udtrykke håb.

Et håb hvor vi giver stemme til det ufødte barn. Et håb om at vælge livet og retfærdigheden.


Mød os på Facebook

 

Mød os på Facebook

(anmod om medlemsskab af gruppen)

 


BEMÆRK:
Du kan deltage blot med lyden slået til. Du behøver ikke at deltage med video.
Klik på ikonet:

I tilfælde du bliver afkrævet en passcode: 2412

Katolsk Liv: 533-577-8622
Personal Meeting ID: 533-577-8622

Bemærk: MØDET begynder præcist kl. 15 og åbner 10 minutter før.


VIDEO

Debat: Provokeret abort

Den store smerte


Sådan beder vi

Vores møde omfatter tre afsnit og vi begynder med denne indledning:

1. DET UFØDTE BARN ER TRUET SOM ALDRIG FØR

Trods større og større indsigt i barnets udvikling i moders liv. Og trods videnskabens forståelse af, at det drejer sig om et selvstændigt individ - men et individ, der er totalt afhængig af sine forældre (mor) - så vinder tanken om, at abort skal være fri mere og mere indpas i de moderne samfund.

Vi beder derfor alle menneskers Mor, jomfru Maria, om at bede for os og de fødte og ufødte børn: at alle må blive modtaget med kærlighed, accept og glæde.

I rosenkransen beder vi sammen med Maria til Gud for dette anliggende.

2. ROSENKRANSEN

Vi beder rosenkransen som oftest den "Herlighedsfulde Rosenkrans"#,  som på søndage.

Læs evt. mere om "Rosenkransen" - HER

3. AFSLUTTENDE BØN

Vi afslutter vores samvær med "Litani til den hellige Josef". Den findes på side 258 i Katolsk Bønnebog.

FORBEDERALLE
Herre, forbarm digHerre, forbarm dig
Kristus, forbarm digKristus, forbarm dig
Kristus, hør osKristus, bønhør os
Gud Fader i HimlenForbarm dig over os
Gud Søn, verdens frelserForbarm dig over os
Gud HelligåndForbarm dig over os
Hellige Treenighed, én GudForbarm dig over os
Hellige MariaBed for os
Hellige JosefBed for os
Davids sønBed for os
Patriarkernes lysBed for os
Gudsmoders brudgomBed for os
Forløserens beskytterBed for os
Jomfruens vogterBed for os
Guds Søns plejefarBed for os
Kristi beskytterBed for os
Kristi tjenerBed for os
Frelsens tjenerBed for os
Den hellige families overhovedBed for os
Retsindige Josef Bed for os
Kyske JosefBed for os
Lydige JosefBed for os
Trofaste JosefBed for os
Ydmyge JosefBed for os
Tålmodighedens spejlBed for os
Arbejdernes forbilledeBed for os
Renhedens beskytterBed for os
Familiernes støtteBed for os
Støtte i vanskelighederBed for os
De ulykkeliges trøstBed for os
De syges håbBed for os
Flygtningenes beskytterBed for os
De plagedes beskytterBed for os
De fattiges beskytterBed for os
De døendes talsmandBed for os
Den hellige Kirkes værnBed for os
Guds Lam, som borttager verdens synder Skån os, Herre
Guds Lam, som borttager verdens synder Bønhør os, Herre
Guds Lam, som borttager verdens synder Forbarm dig over os
F: Han satte ham til at styre sit hus.

A: Og gav ham ansvar for alt,
hvad han ejede.

F: Lad os bede.
Gud, i dit uudgrundelige forsyn
har du valgt den salige Josef til brudgom
for din hellige moder. Vi beder dig:
Giv os i Himlen at have ham til talsmand,
som vi her på jorden ærer som vor beskytter.
Du, som lever og råder i al evighed.
A: Amen