To vidunderlige engle

I efteråret afholdt benediktinerinderne på "Vor Frue Kloster" i Høsterkøb, nord for København, en præsentation af to glasmosaikker der fremover skal pryde den renoverede klosterkirke.

Værkerne er udført af kunstneren John Frans og glasmager Per Steen Hebsgaard.

Formand for Sankt Benedikts bestyrelse Hans Jensen sagde bl.a. i sin tale: "Med en livsintensitet, der er sjælen i al kunst, indbydes vi til at træde ind i troens livsrum, hvor to lysende engle svævende møder os. Et ophøjet og betagende skue. Himlens vingesus, med former, farver, flader og linjer føjet sammen i en sublim enhed, fjernt fra enhver hjælpeløs subjektivitet. Blikket ledes så at sige ind i den overnaturlige virkelighed, de to glasmosaikker fremstiller og formidler - som en kunstnerisk set fuldbåren frugt af Evangeliets sandhed om menneskesønnen, der skal komme i sin Faders herlighed sammen med sine engle."

De nye glasmosaikker er installeret i forbindelse med en større renovering af Vor Frue Kloster, især af klosterkirken.

Du kan også se videoen på YouTube

Foto fra præsentationen

%d bloggers like this: