Spørg KATOLSK LIV

Tro og tvivl

Cand.mag Kirsten Kjærulff svarer på spørgsmål om katolsk tro.

Kære Spørgekasse

Hvorledes kan man forklare, at paven, når han udtaler sig ex cathedra, med usvigelig sikkerhed kan udtale sig i trosspørgsmål, dvs. gøre sin tro til viden – f.eks. i spørgsmålet om Guds Moders optagelse i himlen – når det er et faktum, at Guds eksistens er genstand for både tro og tvivl?
Venlig hilsen
Svend Erik

Kære Svend Erik

Der er ikke i katolsk tro den firkantede skelnen mellem tro og viden, som oplysningstidens naturvidenskab argumenterede for, og som megen moderne tænkning stadig hænger fast i.

Alle dogmer, også ufejlbarhedsdogmet, forudsætter naturligvis en helt grundlæggende overbevisning om Guds eksistens, på Hans Åbenbaring i Kristus og på hele den kristne trosbekendelse. Dermed bekender man jo også troen på ”èn hellig, katolsk og apostolisk Kirke”, dvs. en Kirke, der hviler på Traditionen og er ledet af Helligånden. Det er denne tro, som legitimerer alle dogmer og trossandheder, f. eks. Guds Moders optagelse i Himlen.
Ufejlbarheden gælder den Åbenbaring, som Gud gennem sit ord (Bibelen) og sin Kirke vil give os om sig selv og sin frelsesplan. Den gælder, både når det er Kirken (f. eks. på et koncil) og når det er Paven alene, der taler ”ex cathedra”, dvs. taler med sit læreembedes autoritet.

Hvis man tvivler på Guds eksistens og altså selve på fundamentet i troen, kan man naturligvis heller ikke tage dogmerne alvorligt. Derimod er de forpligtende for enhver, som bekender sig til Den katolske Kirke. Det kan være svært for ikke-katolikker at begribe, fordi de mangler den fundamentale forståelse for den guddommelige dimension i Kirken, i dens Tradition og i dens læreembede. Derfor forstår man heller ikke, at dogmerne ikke føjer noget nyt til troen, men værner om den og uddyber den ved at formulere den på nye måder, som belyser den i forhold til skiftende tidernes erkendelser. Jf. Joh 16,13: ”Men når han kommer, Sandhedens Ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer”.

Venlig hilsen
Kirsten Kjærulff


Vil du læse flere spørgsmål og svar om katolsk tro - klik HER │ Har du selv et spørgsmål om katolsk tro? - skriv til info@katolskliv.dk

Nogle spørgsmål og svar har tidligere været bragt i det katolske bispedømmes udgivelse Katolsk Orientering under "Spørg brevkassen". Kirsten Kjærulff har foreslået dem optaget i Katolsk Liv. Biskop Czeslaw Kozon har givet tilladelse til at indhold fra Katolsk Orientering kan bringes i Katolsk Liv når kilden angives.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.