Spørg KATOLSK LIV

Kors eller krucifiks?

Krucifiks │ Foto: Kuno Arnkilde

Hej KATOLSK LIV,
Da jeg for et par år siden gik til konvertitundervisning, fik jeg at vide, at det nøgne kors uden Kristusskikkelsen på var mere katolsk end krucifikset, som efter min lærers mening fokuserede for meget på Kristi lidelse. Det vigtigste for os katolikker, blev der sagt, var opstandelsen symboliseret ved det tomme kors. Min lærer frarådede mig af samme grund at se Mel Gibsons film ”The Passion of the Christ”. ”Man skal ikke svælge i lidelsen”, blev der sagt. Nu har jeg imidlertid fået en meget god katolsk veninde, som siger, at det forholder sig omvendt: Krucifikset med den lidende og døende Kristus er det centrale symbol i den katolske tro, mens det tomme kors er en afsvækning af korsofferets betydning. Hvad skal jeg nu tro?

Venlig hilsen
Den tvivlrådige.

Uden den korsfæstede Kristus mangler korset det afgørende budskab.

Det er katolsk tro, at Kristi lidelse og død på korset ikke kan skilles fra troen på opstandelsen, for uden troen på opstandelsen er vores tro forgæves, som Paulus siger i 1 Kor 15,17. Men opstandelsen går over Golgata, lidelse og død. Man kan ikke lukke øjnene for lidelsen, som mange i vores pæne humane samfund er tilbøjelige til. Jesus valgte selv at gå gennem lidelse og døden for at fuldbringe frelsesværket. Kun ved at ofre sig selv totalt – gå helt ned i den dybeste bund af menneskelig lidelse, forladthed og død blev hans sonoffer fuldgyldigt for menneskehedens synder. Han er ”den lidende tjener” (Esajas) og ”Gud Lam, som bærer alverdens synder”. (Joh 1,29). Den totale selvhengivelse i lydighed ind til døden, ”ja døden på et kors”, er det, som viser hans ufattelige kærlighed og altbesejrende herlighed, som han åbenbarer i opstandelsen.

Kun gennem Kristi lidelse og korsoffer kan mennesker få hjælp til at bære og opofre deres egen lidelse. Hvis lidelsen derimod bliver bagatelliseret eller fejet ind under gulvtæppet, ja så ”mister saltet sin kraft”. Så er det kun til at smide ud. Troen kan kun blive en livshjælp for mennesker, hvis man også ser lidelsen i øjnene. Menneskers lidelse må tages alvorligt lige så vel som Kristi lidelse. For hvis man spørger om meningen med den menneskelige lidelse, så findes der ingen forklaring. Man kan kun betragte ham, som frivilligt har delt vores lidelse.

Men den tvivl, du giver udtryk for, er jo ikke noget nyt. Kristi kors har fra begyndelsen splittet mennesker, som også Paulus giver udtryk for, når han i 1. Korinterbrev skriver ”men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger”; - ” men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.” Det er den guddommelige visdom i dårskaben, at Gud ved sin Søns offerdød forvandler et sådant rædselsvækkende torturinstrument til frelsens symbol. Det er den korsfæstede, som bringer os frelsen. Uden den korsfæstede Kristus mangler det afgørende budskab: Den mest grusomme død har Jesus – Gud og menneske – taget på sig. Frivilligt. Ingen menneskelig lidelse er ham derfor fremmed, ingen elendighed, ingen gudsforladthed, som han ikke har udholdt, ingen syndeskyld, som han ikke har taget på sig og udholdt.

Den korsfæstede Kristus giver det lidende menneske dets værdighed tilbage.

Venlig hilsen
Kirsten Kjærulff


Vil du læse flere spørgsmål og svar om katolsk tro - klik HER │ Har du selv et spørgsmål om katolsk tro? - skriv til info@katolskliv.dk

Nogle spørgsmål og svar har tidligere været bragt i det katolske bispedømmes udgivelse Katolsk Orientering under "Spørg brevkassen". Kirsten Kjærulff har foreslået dem optaget i Katolsk Liv. Biskop Czeslaw Kozon har givet tilladelse til at indhold fra Katolsk Orientering kan bringes i Katolsk Liv når kilden angives.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.