Provokeret abort

Biskopper fordømmer “ret til abort”

Shutterstock

Af Daniel Payne
CNA Newsroom, 18. juli 2023
Oversættelse Kuno Arnkilde

De europæiske biskopper udsendte tirsdag en erklæring, hvor de fordømmer indskrivningen af retten til abort i EU's charter om grundlæggende rettigheder og argumenterer for, at den foreslåede ændring vil være i strid med EU-lovgivningen og den menneskelige værdighed.

Indskrivningen af abortrettigheder i EU's rettighedscharter har været genstand for en langvarig debat. Abortaktivister har i årevis presset på for at få ændret EU-lovgivningen med initiativer som Simone Veil-pagten, der opfordrer til brede abortrettigheder på hele kontinentet.

I sin erklæring tirsdag argumenterede Kommissionen for Bispekonferencerne i Den Europæiske Union (COMECE) for, at foranstaltningen ville udgøre en "etisk uforsvarlighed" i forhold til menneskerettighederne og europæisk lov.

Biskopperne fastslog, at "menneskelig værdighed er en overordnet værdi i EU's traktater og charter," og de skrev, at "respekt for ethvert menneskes værdighed i alle livets faser, især i situationer med fuldstændig sårbarhed, er et grundlæggende princip i et demokratisk samfund."

Desuden, argumenterede de, "er der ingen anerkendt ret til abort i europæisk eller international lov." Begrænsninger i EU's autoritet forbyder i mellemtiden det styrende organ at vedtage en sådan foranstaltning.

"Der er ingen kompetencer på EU-niveau til at regulere abort," skrev biskopperne, "og det må ses, at grundlæggende rettigheder ikke kan etablere kompetencer for Unionen."

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol "har aldrig erklæret abort for at være en menneskerettighed, der er beskyttet af Den Europæiske Konvention om Grundlæggende Rettigheder," tilføjede biskopperne, mens domstolen derimod "har erklæret retten til liv som en grundlæggende menneskerettighed og bekræftet i sin retspraksis, at det er [et] legitimt mål for de kontraherende stater i konventionen at beskytte det ufødte liv."

Abort er bredt reguleret på tværs af EU's medlemslande. I modsætning til den meget lempelige juridiske ramme, der var fremherskende i USA under Roe v. Wade, begrænser mange europæiske lande abort efter 12 til 14 ugers graviditet; nogle lande indfører også venteperioder og andre regler.

I januar sidste år opfordrede den franske præsident Emmanuel Macron EU til at lovfæste abort, hvilket ifølge Macron ville "give nyt liv til vores rettigheder" i EU. I en erklæring på det tidspunkt udtrykte COMECE "dyb bekymring og modstand" mod ideen.

"Omsorg for kvinder, der befinder sig i en vanskelig eller [konfliktfyldt] situation på grund af deres graviditet, er en central del af Kirkens diakonale tjeneste," skrev biskopperne, "og det må også være en pligt for vores samfund."