PortrætterStreaming

Foran Gud er vi alle feminine

Foran Gud er vi alle feminine ... modtagende.

KATOLSK LIV præsenterer en videosamtale med katolsk præst og ordensbroder Paul Marx, O.M.I.

Første gang han satte sine ben i et præstseminarium var han blot 13 år. Det gjorde han i staten Minnesota, USA. Efterfølgende valgte han at blive knyttet til "Oblatordenen" fordi han ville missionere. Gerne i Grønland som han var fascineret af.

Paul Marx har været præst i mange år på Grønland, men han har også udvirket et meget stort arbejde som ordensbroder og præst i Danmark, bl.a. i Vor Frue Kirke i Herlev hvor samtalen er optaget. Han har også været biskoppelig stedfortræder, såkaldt generalvikar i en årrække.

Vi taler om hans opvækst, Oblatordenen, katolsk tro, provokeret abort og misbrugsskandalerne i Kirken, men det som præger samtalen mest, er Paul Marx' aldrig svigtende glæde over Jesus Kristus og Hans Kirke.

PodCast

Lyt til samtalen som PodCast