PortrætterStreaming

Mennesker har en dyb længsel efter sammenhæng

Undervisningsassistent og forfatter Kirsten Kjærulff har i 40 år beskæftiget sig med den katolske nonne Hildegard af Bingen. KATOLSK LIV taler med hende om den berømte kvinde, og vi taler om hendes samarbejde med musikeren Poul Høxbro og skuespilleren Jytte Abildstrøm som hun opfører "Hildegard-Salon" sammen med. Denne salon kan du se og høre i en anden sammenhæng, og i samtalen bringer vi et enkelt indslag i begyndelsen.

Sankt Hildegard hører til middelalderens mest fremtrædende kvinder, og visse træk i hendes skrifter har ført til sammenligning med Dante og William Blake. Verdensudviklingen i det 20. århundrede har givet hendes naturbevidste helhedstænkning fornyet aktualitet og medført en intensiv forskning i hendes skrifter. Pave Benedikt XVI kårede hende som kirkelærer i 2012.

Kirsten Kjærulff stiftede bekendtskab med Hildegard af Bingen i begyndelsen af 80'erne gennem hendes musik, som hun blev meget betaget af, og blev klar over, at musikken kun var et delaspekt af en altomfattende helhedstænkning, en holistisk teologi, som kunne stille en livslang tørst efter sammenhæng i tilværelsen, mellem teori og praksis, intellekt og intuition, teologi og tro.

Læs mere om Hildegard af Bingen - HER