Johannes Jørgensens omvendelse og katolske tro

TEMA: Danske katolske “fyrtårne”

JOHANNES JØRGSENSENS forfatterskab har også i dag relevans for os danske katolikker. Artiklens forfatter, Alexander Søndergaard, fortæller her om Jørgensen som unik kilde til katolsk tænkning i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede.

Johannes Jørgensen (1866-1956) er den danske katolicismes vel nok mest kendte forfatter og kulturpersonlighed, der i løbet af sit 70 år lange forfatterskab udviklede sig fra discipel af Georg Brandes, til senromantisk symbolist for senere at omvende sig til katolicismen. Johannes

Jørgensen var meget læst i sin samtid – hans digte nåede bredt ud i den danske offentlighed, og hans helgenbiografier blev kendt i det meste af det katolske Europa.

Artiklen har tidligere været bragt i Katolsk Orientering: nr. 4 – 2019