Helligånden

Pastor Lars Messerschmidt

Pinsen står for døren og pinse og Helligånd hører sammen, som Fader, Søn og Helligånd i det kristne begreb om Gud.

Som optakt til Pinsen blev KATOLSK LIV i 2019 inviteret til en samtale om Helligånden, med pastor Lars Messerschmidt i hans hjem i København.