Stort opsving for katolske skoler i USA

- ny EWTN-måling kaster lys over mulige årsager

Katolske skolelærere og elever │Foto: School Sisters of Christ the King

DANMARK har mange katolske skoler i forhold til indbyggertal og der er stor søgning til skolerne. Børn bliver ofte skrevet op til skolerne når de bliver født, som det f.eks. er tilfældet på Sankt Annæ Skole på Amager.

Ikke kun bevidste kristne søger de private kristne skoler, men også muslimske familier vælger at lade deres børn optage på katolske skoler, som det f.eks. er tilfældet på Sankt Ansgars Skole på Nørrebro.

Man kan ikke umiddelbart sammenligne det amerikanske skolesystem med det danske, men måske kan EWTN-undersøgelsen alligevel vise en retning, hvorfor familierne vælger de katolske skoler i USA.


Af Johan McKeown og Zelda Caldwell
Catholic News Agency (CNA), Washington, D.C., 7. oktober 2022
Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen


En EWTN News/RealClear Opinion Research-undersøgelse blandt katolske vælgere tyder på, at utilfredshed med flere aspekter af offentlig uddannelse kan være med til at forklare, hvorfor katolske skoler nyder en stigning i tilmeldingen på landsplan.

Undersøgelsen viste, at 74 % af de katolske vælgere er bekymrede over børn, der lider af et uddannelsesmæssigt "COVID-underskud" forårsaget af skiftet til online-undervisning under pandemien. Sytten procent sagde, at de ikke var bekymrede, og 10 % at de ikke var sikre.

EWTNs meningsmåling afslørede også bekymringer blandt katolikker om kvaliteten og indholdet af uddannelsen på offentlige skoler. Næsten 47 % af de adspurgte med børn i folkeskolen sagde, at de inden for det seneste år har overvejet at flytte deres børn fra en offentlig skole til en privatskole eller en kristen skole på grund af bekymringer om kvaliteten af den modtagne undervisning.

Et flertal af katolske vælgere støtter også forældre, der hjælper med at bestemme, hvad skolerne underviser i (64 %), er imod biologiske drenge, der identificerer sig som piger, og konkurrerer mod biologiske piger på skolesportshold (76 %), og er imod at indføre Kritisk Race Teori (CRT) i klasseværelset (60 %).

Undersøgelsen, der blev udført af Trafalgar Group mellem 12. og 19. september, undersøgte 1.581 katolske vælgere og har en fejlmargin på 2,5 %. Spørgeskemaet blev administreret ved hjælp af en blanding af seks metoder, herunder telefoninterview, sms og e-mail.

Målingens resultater peger på flere mulige forklaringer på den seneste stigning i tilmeldinger til katolske skoler. Adskillige undervisere, som CNA talte med, citerede katolske skolers vægt på en hurtig tilbagevenden til klasseundervisning under COVID-nedlukningen, den høje kvalitet og Kristus-centreringen i undervisningen, foruden vægt på samarbejde med forældre i uddannelsen af deres børn som medvirkende faktorer i forældres beslutninger om at skifte fra folkeskoler siden pandemien.

COVID-effekten

Tilmeldingen faldt kraftigt i de tidlige stadier af COVID-19-pandemien og faldt 6,4 % fra 2019-2020 til 2020-2021 ifølge National Catholic Educational Association (NCEA). Det var det største fald i 50 år, siden NCEA begyndte at indsamle tilmeldingsdata.

Tallene steg igen i skoleåret 2021-2022 og nåede rekordniveauer i nogle bispedømmer.

På landsplan sprang katolske tilmeldinger fra 1,63 millioner til 1,69 millioner, en stigning på mere end 3,5 %, rapporterede NCEA.

Selvom statistikken viser, at tilmeldingen endnu ikke har nået niveauerne fra før pandemien - 1,74 millioner elever indskrevet i 2019 - er vendingen bemærkelsesværdig, for før pandemien faldt tilmeldingen med 2 % til 3 % årligt.

Flere af de 10 største bispedømmer registrerede stigninger på mellem 1,22 % og 5,37 % i 2021-22 i for indskrivninger til katolske skoler.

Katolske skoler genåbnede i det hele taget meget hurtigere for klasseundervisning efter COVID-19-nedlukningen end de offentlige - de fleste i september 2020. Mens 43 % af de offentlige skoler og 34 % af friskolerne tilbød klasseundervisning i september 2020 tilbød 92 % af de katolske skoler klasseundervisning på samme tid, ifølge NCEA.

Selvom det ikke endegyldigt kan bevises, at den samlede stigning i tilmeldingen skyldes katolske skolers reaktion på pandemien, tyder tidspunktet for stigningen på, at den kan have spillet en nøglerolle. Derudover fortalte flere katolske skoleadministratorer til CNA, at pandemien var mindst én faktor i forældres beslutninger om at indskrive deres børn i kristne skoler.

Flere bispedømmer i USA har allerede offentliggjort deres øgede tilmeldingstal for dette år, og de kan tyde på, at denne tendens fortsætter.
Offentlige skoler i Maryland, som var blandt de sidste til at vende helt tilbage til klasseundervisning, oplevede et fald på 28.000 elever under pandemien, ifølge Baltimore Sun. Mange af disse elever meldte sig ind i katolske skoler.

Ærkebispedømmet Baltimore har for eksempel oplevet en stigning i tilmeldingen i år på næsten 2 %. Kombineret med en endnu større stigning sidste år er tilmeldingerne til Baltimores katolske skoler steget med næsten 8 % siden pandemien, sagde Donna Hargens, tilsynsførende for skoler i ærkebispedømmet Baltimore.

Hargens bemærkede, at skolerne i ærkebispedømmet under pandemien fulgte alle sundheds- og afstandsregler for at vende sikkert tilbage til klasseundervisning meget tidligere end de lokale offentlige skoler.

Mens det meste af væksten i tilmeldinger på landsplan fandt sted på grundskole- og børnehaveniveau, oplevede katolske gymnasier også vækst, som deres administratorer til dels tilskriver deres håndtering af pandemien.

Brandon Meyer, ansvarlig for optagelse på Chaminade Julienne Catholic High School i Cincinnati, fortalte CNA, at skolen har været støt voksende siden 2010, men oplevede en kraftig stigning i tilmeldingen fra 676 elever til 700 i løbet af de sidste to år.

"Baseret på sundheden og trivslen i vores skolesamfund var det primære mål at bevare så megen klasseundervisning for vores elever som muligt. Vi ved, at eleverne lærer bedst, når de lærer sammen med deres lærere og klassekammerater,” sagde Meyer.

Familier forventes at blive

Ifølge Hargens kan elever, der tilmeldte sig Baltimores katolske skoler på grund af pandemien, blive på skolerne af andre årsager.

"Jeg tror virkelig, at værdien af katolsk uddannelse blev meget tydelig for familier under pandemien, og ligeledes hvordan vi håndterede pandemien," sagde Hargens.

Hargens fortalte CNA, at i hendes diskussioner med forældre udtrykte mange et ønske om et "Kristus-centreret miljø, på højt akademisk niveau, der fokuserer på hele barnet åndeligt, følelsesmæssigt, fysisk, moralsk og akademisk."

Jennifer Feldhaus, rektor for Infant of Prague Catholic School (IOPCS) i Jacksonville, North Carolina, fortalte CNA, at de har set mange yngre forældre vælge en katolsk uddannelse til deres børn fra begyndelsen af deres skolegang frem for at skifte fra offentlige skoler.

Ligesom Baltimore sagde også hun, at hun hørte fra mange forældre, der skiftede til katolske skoler, fordi de ønskede klasseundervisning til deres børn.
IOPCS har i det sidste årti oplevet en stigning på 95 % i optagelse af studerende, siger bispedømmet. Skolen køber og renoverer bygninger for at udvide sine undervisningsfaciliteter.
"Til at begynde med kan noget af bevægelsen have skyldtes: 'Jamen, I er den eneste skole, der er åben under pandemien'," sagde Feldhaus.
»Men nu, efter et års tid eller deromkring, ser de på den langsigtede værdi af en katolsk uddannelse af høj kvalitet. Når de først er her på denne skole, er fastholdelsesprocenterne meget høje for familier."

Skolevalg støttes

EWTNs meningsmåling viste, at katolske forældre stort set bakker op om initiativer til at støtte skolevalg. To tredjedele siger, at de støtter en politik, der giver eleverne mulighed for at gøre brug af offentlige uddannelsesmidler til de skoler eller tjenester, der passer bedst til deres behov.

I nogle stater er muligheden for at vælge skole med til at øge tilmeldingen til katolske skoler.

Nationalt er Arizona og Florida ledende på skolevalgsfronten, hvor henholdsvis 92 % og 75 % af katolske skoler deltager i voucher-, skattefradrags- og uddannelsesopsparingsprogrammer ifølge NCEA.

Arizonas fortsatte udvidelse af disse fordele kulminerede i et universelt skolevoucherprogram for den 12-årige grundskoleuddannelse, der trådte i kraft i sidste uge. Under programmet vil alle statens 1,1 millioner skolebørn have adgang til en Empowerment Scholarship Account (ESA), der giver cirka 7.000 USD pr. barn, som familier kan bruge til vejledning, privatskoleundervisning, hjemmeundervisning, terapi til børn med særlige behov og andre uddannelsesudgifter.

"Som katolikker tror vi, at forældre er deres børns primære opdragere, og de skal have meningsfulde muligheder," sagde Ronald M. Johnson Jr., administrerende direktør for Arizona Catholic Conference, som har arbejdet i årevis for at udvide statens skattefradrag for undervisning og opsparing til uddannelse.

Selv det mere begrænsede opsparingsprogram, der eksisterede tidligere, har givet statens katolske skoler et stort løft, sagde han.

"Når andre katolske skoler over hele landet har lukket, er vi vokset," sagde han til CNA.

Uden studieafgiftsfradragene og uddannelseopsparingerne ville "mange af vores skoler ikke være åbne nu, især dem i indre byer eller i reservater," sagde Johnson. "På nogle af de steder ville 100 % af børnene ikke være der uden den hjælp."

Jim Rigg, tilsynsførende for skoler i ærkebispedømmet Miami, fortalte CNA, at ærkebispedømmets skoler har oplevet to på hinanden følgende år med samlet vækst i antallet af tilmeldinger. For 2021-22 havde de en nettovækst på 767 elever, eller 3 %. Mens officielle optællinger for dette skoleår først foretages i oktober, forventer de en vækst på mindst 4,5 %, eller cirka 1.100 nye elever, sagde Rigg.

Selvom han mener, at en udvidelse af skolevalget i Florida har bidraget til stigningen i tilmeldingen, mener han, at andre faktorer kan have været på spil.

"Jeg tror, at årsagerne til væksten i tilmeldingen er forskellige. Jeg kan godt lide at tro, at vores katolske skolers ry for at levere en stærk, trosbaseret uddannelse delvist forklarer væksten,” sagde Rigg til CNA via e-mail.

"Jeg tror, at pandemien til dels forklarer væksten. Mange familier, der er kommet til os, nævner dysfunktion og drama i folkeskolerne som en væsentlig faktor i deres valg,” sagde han.

Feldhaus, fra Infant of Prague Catholic School i North Carolina, siger, at hendes skole har haft stor gavn af North Carolina Opportunity Scholarship Program, et statsinitiativ, der giver finansiering på op til 5.928 USD om året til kvalificerede børn, der vælger at gå på en deltagende ikke-offentlig skole. Feldhaus vurderede, at cirka 42 % af skolens elever gør brug af stipendiet.

"Det har været et enormt program for katolske skoler, fordi dét, der før blev anset for uopnåeligt, hvad enten det drejer sig om indkomst eller placering, nu er en mulighed for familier," sagde hun.

Ifølge bispedømmet Raleigh modtog mere end 900 elever indskrevet i stiftets skoler i 2021-22 stipendier, der gjorde det muligt. For 2022-23 forventes det tal at være mere end 1.100.

På samme tid oplevede bispedømmet Raleigh sin samlede nuværende tilmelding stige med 8,4 % i 2021-2022 og yderligere 2,2 % i år. Det er en stigning over to år på 10,6 % og en rekordstor tilmelding.

Kritisk Race Teori og forældreprotester

EWTNs måling viste også, at katolske vælgere er bekymrede over, hvad børn lærer i skolen. 64 % af de adspurgte sagde, at de støtter, at forældre bliver involveret i at bestemme, hvad skolerne underviser i.

Som svar på et separat spørgsmål sagde 59 %, at de er imod, at Kritisk Race Teori [Critical Race Theory (CRT)] introduceres i skolerne. CRT, som ikke blev defineret i spørgsmålet, henviser til et akademisk koncept baseret på ideen om, at amerikanske institutioner og samfund er forankret i racisme og primært gavner hvide mænd til skade for minoriteter.

Introduktionen i klasseværelserne af visse principper i CRT er blevet et varmt politisk spørgsmål. Mindst syv stater har forbudt undervisning i CRT i skoler, og mere end et dusin andre overvejer lovgivning for at begrænse det.

I sin vellykkede kamp for posten som guvernør i Virginia i 2021 gjorde republikaneren Glenn Youngkin CRT i skolerne til et topproblem efter at have fremhævet materialer til læreruddannelsen, som han sagde var gennemsyret af "iboende splittende begreber." Andre politiske kandidater har gjort CRT til et problem i valgkampen op mod flere midtvejsvalg.