Den nye pagt; at blive som Gud

p. Lars Messerschmidt

Dagens læsning fra Det gamle Testamente definerer forholdet mellem Gud og hans folk. DU er mit folk, JEG er din Gud – og folket svarer JEG er dit folk og DU er min Gud. Moses minder folket om at det tilhører Gud, ligesom Gud tilhører folket; en vigtig relation og et ægteskabslignende forhold. I evangelieteksten tegnes konturerne til en ny pagt mellem Gud og folket. Jesus på Guds side og os som Guds folk. I den nye pagt skal du også elske din fjende. Hvorfor? Jesus siger “Vær fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen”. Den Gud der har indgået en pagt med Israel, som var meget konkret, men også begrænset, den bliver fornyet med Jesus; en ny “grundlov” mellem Gud og hans folk, Kirken. Nu skal vi ikke blot være et godt menneskeligt samfund, hvor menneskelige rettigheder bliver respekteret. Nu skal vi være som Gud. Det er den nye pagt, siger Jesus.

Og man kan spørge om vi, Kirken, er fuldkommen som Gud? – Svaret er nej, og hvad skal vi gøre ved det? – Vi skal lade Gud forvandle os. Det pædagogiske program i den nye pagt er, at vi skal blive noget vi ikke er. Modsat den gamle pagt hvor Gud siger at vi skal blive det vi er: I skal gøre det, for sådan har jeg skabt jer…

I den nye pagt siger Gud at vi skal blive til noget helt nyt og modellen er Jesus. Guds ånd, Jesu ånd, Helligånden skal skabe et nyt folk, nogle nye mennesker af os. Dét er programmet i den nye pagt. Og her ligger fokus også i fastetiden; i fastetiden tager Gud os hver især i skole for at vise os hvordan vi skal komme videre i den nye pagts sammenhæng og nå frem til målet.

5. Mosebog kap. 26, vers 16-19 / Evangeliet: Mattæus kap. 5, vers 43-48