Ordets gudstjeneste

Ordets gudstjeneste

En gudstjeneste, hvis elementer er bøn, læsning(er) fra Bibelen, salmesang og evt. prædiken eller anden udlægning af bibeltekst. Afholdes bl.a. når præstemangel medfører, at en messe ikke kan holdes. Under en Ordets gudstjeneste kan der uddeles Kommunion. Den ansvarlige benævnes gudstjenesteleder.

Gudstjenesteleder

En lægmand eller -kvinde, udnævnt af biskoppen og bemyndiget til at lede Ordets gudstjenetse. Har også tilladelse til at uddele den hellige Kommunion.

Ovenstående video er med gudstjensteleder Lillian Kristensen, som Katolsk Liv mødte i oktober 2019.

%d bloggers like this: