Vi skal se fremad

Søster Gertrud og biskop Czeslaw Kozon

En god og rig fortid er godt at tage med ind i fremtiden, sagde biskop Czeslaw Kozon under sin prædiken, særligt henvendt til søster Gertrud der fornyede sine klsoterløfter på dagen hvor hun i 60 år har været benediktinernonne på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.
Adventstiden opfordrer os til at se fremad til selvom den umiddelbare fremtid for verden og Kirken godt kan virke foruroligende og man fristes til at resignere og opgive, men netop med vor kristne baggrund, med vor tro som fundament skal vi turde se med fortrøstning ind i en urolig fremtid.