Verden har brug for klostrene

Tale til søster Gertruds 90 års fødselsdag

FREDAG, DEN 27. MAJ fejrede menigheden ved Vor Frue Kloster søster Gertruds 90 års fødselsdag. Hun har været nonne i Høsterkøb i 64 år, og formanden for klostrets bestyrelse Hans Jensen benyttede lejligheden, under den festlige komsammen efter morgenmessen, til at omtale en bog som snart udkommer på KATOLSK FORLAG.

En udgivelse med 17 ordensfolk som skribenten Malene Fenger-Grøndahl har interviewet. Søster Gertrud er én af dem.

Se & Hør Hans Jensens gribende omtale af interviewet med søster Gertrud