Eukaristisk kongres i Budapest 5.-12. september

En eukaristisk kongres er et internationalt stævne for troende med det formål at fremme andagten til Alterets Sakramente

Den første kongres blev afholdt i Frankrig i 1881. Nu holdes de skiftende steder med regelmæssige mellemrum og samler mange tusinde deltagere.

Alterets sakramente er betegnelse for Kristi Legeme og Blod, der frembæres på alteret i messens offer, og som efter messen også opbevares i tabernaklet til tilbedelse og sygekommunion.

Eukaristi er et græsk ord og betyder taksigelse. Taknemmelighed, som kommer til udtryk i taksigelse, både i forhold til andre mennesker og til Gud. Udtrykket har sin oprindelse i Jesu takkebøn, da han indstiftede Nadveren skærstorsdag aften. Navnet betegner ethvert eller alle tre aspekter af et og samme mysterium:

  • Kristi virkelige nærvær (realpræsens) i Alterets Sakramente
  • Hans ofring af sig selv i messen
  • De troendes modtagelse af ham i den hellige Kommunion (Nadver).

Kilde: Katolsk mini-leksikon

%d bloggers like this: