Tro & Videnskab

Johan Peter Fynbo er astrofysiker, professor ansat på Niels Bohr Instituttet og han er glad for Facebook, men trist når samtaler kollapser. En personlighed hvor det opbyggelige er i centrum og ham skal du møde i denne videosamtale med KATOLSK LIV.

KATOLSK LIV har vi gjort os særligt umage med denne vigtige samtale om Tro & Videnskab, en samtale under medieprojektets efterårstema "Gud og fornuft", umage med at supplere samtalen med årstidens naturscener i foto og videoklip, omgivet af spektakulære scener fra NASA's "Universe Gallery".

Du kan også se videoen på YouTube

Spørgsmål

 • Du er astrofysiker, astronom og ansat på Niels Bohr Instituttet. Videnskabsmand til fingerspidserne og du forsker i dannelsen af de tidlige galakser 13 milliarder år tilbage i tid. Kan du også fortælle lidt om dig selv: Din alder, opvækst, ægteskabelig stilling og andet som du finder relevant i en kort beskrivelse af dig?
 • Vi har mødt hinanden på Facebook hvor du altid argumenterer positivt, imødekommende og fremadrettet i dine indlæg. Hvorfor har du denne atypiske adfærd på de sociale medier?
 • Hvorfor er det nødvendigt med ordentlig kommunikation. Hvad er ordentlig kommunikation - ja, hvad er et ordentligt menneske?
 • Du viste mig på et tidspunkt et foto hvor du udveksler håndtryk med afdøde pave Johannes Paul 2 i Vatikanet i Rom. Hvorfor nu det, jeg har ikke indtryk af, at du er katolik?
 • Jeg har læst, at du tror på Gud, du beder til Gud, oven i købet sammen med dine børn, at du har Gud med i din hverdag - altså også på jobbet. Hvordan kan man som videnskabsmand ha' Gud med i sin hverdag, ha' Ham med på jobbet. Er risikoen ikke, at dine kollegaer ikke tager dig seriøst som kollega og videnskabsmand?
 • Hvordan tænker du når du samtænker videnskab og tro - og er Gud ophav til din forståelse af verden, universet?
 • Hvordan læser du Bibelens skabelsesberetning.
 • Hvordan véd vi om Gud eksisterer?
 • Hvordan manifesterer Han sig?
 • Som ung var du flov over at tro på Gud - hvad har ændret sig?
 • Hvorfor tror du mange synes det er ubegavet at tro på Gud?
 • Bibelen lærer os, at Gud er og har i al evighed været. Han er i sin uransagelige visdom kilden til alt skabt. Er du enig?
 • I et brev til de intellektuelles verdenskongres i 1951, skulle Albert Einstein have sagt følgende: "Vi er brudt igennem den for os af Gud satte grænse og har gjort os selv til vrængbilleder, ja til dæmoner" - hvad tror du han mente?
 • Er der ikke en risiko for at vi som menneskehed fortæres af vores stadige erobringer. Kan etikken følge med når religiøsiteten tilsyneladende spiller en mindre og mindre rolle i vores dagligdag. Ser du også et "Armageddon"  som i Johannes Åbenbaring?
 • Er der en grænse for erkendelsens ekspansion?
 • Hvis jeg spørger dig om himlen i naturvidenskabelig forstand, vil du sikkert kunne give et rimeligt svar, men hvad hvis jeg spørger dig i en religiøs sammenhæng. Hvad er Himlen så?
 • Hvorfor er kristentroen på vej ud af vestlige samfund - hvem har svigtet?
 • Videnskaben har du i dit liv. Hvad er det troen på Gud giver dig?
 • Du er opdraget med en kristen dimension i tilværelsen. Hvor meget har denne opdragelse betydet for dig senere i livet?
 • Du overvejede i din ungdom at lægge troen fra dig, men kunne ikke. Hvorfor?
 • Hvad forstår du ved at Gud er kærlighed henholdsvis relation?
 • Du har engang sagt, at vi skylder vor tilværelse, som noget udenfor os selv. Kan du uddybe din holdning?
 • Hvilke konsekvenser har det når du siger at "livet er en gave".
 • Du har også sagt, at vi alle står i et ansvarsforhold til "altings ophav" - kan du sige det med nogle andre ord?
 • Mennesket er, i følge Bibelen, skabt i Guds billede. Hvad fortæller det om menneskets værdighed og ukrænkelighed?
 • Hvordan forholder du dig til alle Bibelens overnaturlige mirakler?
 • Kan du nogenlunde kort forklare hvad videnskabens nyeste teorier angående skabelse går ud på. Jeg så en udsendelse på NATGEO om fotoner, som parvis påvirkede hinanden i galaktisk afstand, ja, blot hvis man betragtede dem lader de sig påvirke. Også det faktum at videnskabsfolk nu opererer med et begreb som de kalder "superdeterminisme"; at alting er bestemt på forhånd, men sandelig også om en 4. dimension i tilværelsen. Hvad er alle disse meget vanskeligt tilgængelige teorier et udtryk for?
 • Du er énægget tvilling. Hvorfor er din bror ikke troende. Hvordan giver denne forskel i jeres personlighed sig udtryk? - Hvorfor har Gud behandlet jer forskelligt?
 • Jeg ved du holder foredrag og at du ofte anvender et citat fra pave Johannes Paul den 2. Hvad fortæller dette citat fra hans tale?
 • Jeg ved du skriver tekster til tænketanken "Eksistensen" - hvad handler det om?
 • I mine ører er meget af din tro og tankegang katolsk kristendomsforståelse. Hvorfor er du ikke katolik?

Citat fra talen som Johannes Paul 2. har holdt i 1995:

"Der er ingen tvivl om, at søgen efter videnskabelig forståelse grundlæggende er til gavn for menneskeheden. Stræben efter det sande, det skønne og det gode, hvad enten det er inde for kunsten eller videnskaben, eller hos dem, der stræber efter at forbedre de sociale, økonomiske eller politiske forhold for folk, leder til den indsigt, at det sande, det skønne og det gode essentielt set er et. Faktisk er det præcist, når stræben efter det gode for mennesker adskilles fra hvad der er sandt og skønt, at der opstår skævvridninger i samfundenes opbygning. En sådan afvigelse er den ide, at økonomisk fremgang for mennesker repræsenterer det højest opnåelige mål.

Vi har alle været vidne til hvilke fejltagelser et så begrænset perspektiv på menneskelig stræben kan lede til.

Jeg minder jer derfor om, at jeres videnskabelige forskning, selv når den angår forhold langt fra vores dagligdag, har betydning og relevans for alle, specielt når det bidrager til den opfattelse af virkeligheden som leder til en forståelse af mennesket som person som en integreret del af det fysiske Univers.

Foreningen af en forståelse af os selv og Universet kræver at vi er åbne for de mange kanaler gennem hvilke vi kommer til indsigt: videnskaberne, kunst, litteratur, filosofi, teologi. I denne sammenhæng er jeres videnskabelige forskning til den største gavn for menneskeheden, når den hjælper til at forene og konsolidere indsigten opnået fra alle disse kilder, og når den gør det muligt for jer som videnskabsfolk at indgå i en sand og ærlig dialog med disse andre discipliner.

%d bloggers like this: