PortrætterTema: Katolik til alle tider

Katolik til alle tider (1:3)

(1: 3) - Fotoskuffen, gamle minder

KATOLSK LIV har mødt to lægkvinder, søskendeparret Gertrud Messerschmidt og Eva Maria Reiter, i en videosamtale som repræsentanter fra forrige århundredes katolske Danmark.  Et århundrede med etablering af mange sogne, kirkebyggeri, store velbesøgte katolske events landet over, et stort antal udgivelser af bøger og tidsskrifter og ikke mindst de tydelige "åndelige fyrtårne" som prægede landskabet. En videosamtale som inspiration til nye katolske generationer.

KATOLSK LIV kalder temaet "Katolik til alle tider", for temaet peger også fremad, som Gertrud Messerschmidt forklarer i en kommende video.

DET BLEV EN LANG SAMTALE, for vi kom vidt omkring, og vi har valgt at dele videoen op i tre afsnit. Det første afsnit er egentlig ikke en del af samtalen, men en slags intro, en appetizer med gamle minder.


(2:3) - Kong Frederik, fyrtårne og ej et klosterliv (2:3)

Den oprindelige arbejdstitel til interviewet med de to søskende Gertrud Messerschmidt og Eva Maria Reiter var "Katolik i gamle dage", men dér var vi ikke enige. I dette afsnit 2:4 begynder vi derfor med at spørge ind til hvordan ændringsforslaget til arbejdstitlen "Katolik til alle tider" opstod. Der er nogen usikkerhed, men Gertrud Messerschmidt siger i videoen:

Kristen er du hele dit liv, der sker en udvikling; alle døbte kristne har den samme vandring som Israel havde, da de gik ud af Ægypten mod Det forjættede Land, som for en kristen er det tidspunkt hvor Gud er alt i alle - og i hver enkelt af os.

Katolik er ikke noget med "katolik i gamle dage hvor alt var bedre". Nej, katolik er man hele tiden. Her, her og her - for Gud taler til dig hele tiden og ikke kun i "gamle dage".

Vi hører om branden i Sønderjylland, kong Frederik og p. Hubert Messerschmidt, de mange katolske events med "fyrtårne" som p. Hubert Messerschmidt og Elsebet Kieler.

Vi hører om Eva Maria, der gerne ville indtræde i et karmelkloster, men hvor Gud ville noget andet med hendes liv.

BEMÆRK: Sendes i uge 49 - den 2. uge i advent


(3:3) - Herren er god

(redigeeres)