Morgenbøn

I denne gryende morgens stilhed

Herre Jesus,
i denne gryende morgens stilhed kommer jeg til dig
og beder ydmygt og tillidsfuld
om din fred, din visdom og din kraft.

Giv at jeg i dag betragter verden
med øjne fulde af kærlighed.
Lad mig forstå, at Kirkens herlighed
udspringer fra dit kors som dens kilde.

Lad mig tage imod min næste som det menneske, du gennem mig vil elske.
Giv mig beredvillighed til at tjene ham
og få alt det gode, som du har nedlagt i ham
til at komme til udfoldelse.

Måtte mine ord udstråle sagtmodighed
og hele min færd stifte fred.
Lad kun de tanker, som spreder velsignelse,
forblive i mit sind.

Luk mine ører for hvert skadeligt ord og al ondsindet kritik.
Måtte min tunge kun bruges til at fremhæve det gode.

Udvirk, Herre, fremfor alt, at jeg må være
så fuld af glæde og velvilje,
at alle, der møder mig, kan mærke
både dit nærvær og din kærlighed.

Iklæd mig din godheds og skønheds glans,
så jeg i løbet af denne dag kan åbenbare dig.

Amen.

Mirjam af Abellin, OCarm (1846-1879)

DOWNLOAD BØNNEN

 

%d bloggers like this: