Menighedsliv

Den kristne tro er en gave – ikke en frugt af vore anstrengelser

Konstitueret sognepræst Gilberto Vinciguerra prædiker over lignelsen om arbejderne i vingården - et tema hvor begrebet taknemmelighed var afgørende.

KATOLSK LIV vil gerne være til stede på Sydhavsøerne i Danmark. Vi tror der er mange gode historier og vigtige vidnesbyrd, og denne søndag blev det Sankt Birgitta Kirke i Maribo. Den lille smukke kirke er en af tre katolske kirker i Sankt Josef Sogn, som består af kirkerne i Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov.

I 2016 blev flere katolske menigheder i Danmark sammenlagt. I denne proces opstod den nuværende Sankt Josefs menighed. Sognet dækker over områderne Lolland, Falster, Farø, Bogø, Møn & småøerne. Sognet er et af de største i Danmark, med tre kirker, tre katolske skoler og et kloster. Det er en aktiv menighed med mange aktiviteter, og KATOLSK LIV har været i kontakt med en repræsentant fra menighedsrådet; så måske får vi aftalt et kommende videomøde hvor vi vil spørge ind til tro, kirke og menighedsliv på Sydhavsøerne.

Sankt Birgitta Kirke, blev for øvrigt bygget i stil med danske landsbykirker for ikke at vække for megen opsigt. Kirken er den første katolske kirke, der blev bygget i Danmark efter reformationen. Du kan læse mere om Sankt Birgitta Kirke på dette link

Der er to præster og en diakon knyttet til Sankt Josefs Sogn: Konstitueret sognepræst Gilberto Vinciguerra, p. Filip Mikic og diakon David Noval.

Denne søndag, den 24. september 2023, fejrede Den katolske Kirke "Livets dag" og p. Gilberto læste den kendte lignelse om arbejderne i vingården, også kendt som "De første skal blive de sidste og de sidste de første". Om troen på Kristus som en gave, og ikke en frugt af vore anstrengelser. Læs teksten hos Matthæus kapitel 20.

Det var for øvrigt bemærkelsesværdigt, at høre en katolsk præst fra prædikestolen tale om "loven om fri abort" på denne "livets dag". Næste søndag, den 1. oktober 2023, er det 50 år siden at loven om den såkaldte "ret" til abort blev gjort gældende i Danmark. Det vil samfundet tilsyneladende fejre ved at forhøje grænsen for afbrydelsen af et svangerskab, uagtet at samfundet som aldrig før, har brug for alle de børn vi kan mønstre - bl.a. for at opretholde vores velfærdssamfund.

Lille fotogalleri

Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.