Caritas Danmark fejrer 75 års jubilæum

75 år i tjenesten for næsten

DER ER 350.000 MENNESKER I DANMARK som kommer fra udlandet, og som er her for at arbejde. Nogle kalder dem international arbejdskraft, udenlandsk arbejdskraft eller migrantarbejdere. Disse mennesker er med til at få vores samfund til at fungere. Vi ville ikke ha' en metro, hvis ikke der var kommet arbejdere herop for at bygge den. Vi får heller ikke en Femern-forbindelse på dansk arbejdskraft. Hele Nordhavnen i København, hele vor turistindustri og meget andet. Det er folk der kommer fra udlandet og med 350.000 ansættelser, er der en del som går skævt. Det er ikke alle arbejdsgivere der er lige pålidelige.

Mange kommer fra Øst- eller Sydeuropa, Latinamerika eller Filippinerne, som er store katolske lande, hvor de kender hjælpeorganisationen Caritas. Det er Caritas Danmark de opsøger når tingene går galt, og hele Danmarks befolkning har glæde at det arbejde, som den udenlandske arbejdskraft udfører.

KATOLSK LIV har mødt generalsekretær Maria Krabbe Hammershøj fra Caritas Danmark, og fra 1. januar også bestyrelsesmedlem for Caritas Europa, til en videosamtale i jubilæumsåret, som fejres den 10. november.

Caritas Danmark fejrer dagen under overskriften "75 år i tjeneste for næsten" - og i vores samtale kommer vi vidt omkring - både i Danmark og i udlandet.

Hvad er Caritas Internationalis?

CARITAS INTERNATIONALIS er en sammenslutning af over 160 medlemmer, som arbejder på græsrodsplan i næsten alle lande i verden. Når en krise rammer, er Caritas allerede på jorden. De forskellige medlemmer giver os vores styrke – fra små grupper af frivillige til nogle af de største globale velgørenhedsorganisationer. Inspireret af katolsk tro er Caritas Kirkens hjælpende hånd – rækker ud til de fattige, sårbare og udstødte, uanset race eller religion, for at bygge en verden baseret på retfærdighed og broderlig kærlighed.

CARITAS INTERNATIONALIS har hovedkvarter i Rom - koordinerer nødoperationer, formulerer udviklingspolitik og går ind for en bedre verden for alle. Alle nationale Caritas-organisationer er medlemmer af deres egne regionale Caritas-netværk og den internationale konføderation.

Fra grundlæggelsen af ​​den første Caritas i Tyskland i 1897, til oprettelsen af ​​Caritas Internationalis i 1951, og frem til i dag, har Caritas en rig historie med at lytte respektfuldt til de fattiges lidelser og give dem værktøjerne til at transformere deres eget liv. De dybe moralske og åndelige principper om værdighed, retfærdighed, solidaritet og forvaltning styrer stadig Caritas i dag.

Læs mere om Caritas Danmark