Skytshelgener for Verdensungdomsdagene 2023

Ved afslutningen af Verdensungdomsdagene i Panama i 2019, afslørede pave Frans nyheden for de 700.000 deltagere: De næste Verdensungdomsdage (World Youth Days, eller WYD) afholdes i Lissabon i Portugal mellem den 1. og 6. august 2023.

DEN SENESTE NYHED fra WYDs pressekontor er, at man har udnævnt 13 skytshelgener for unge, der vil med til den internationale begivenhed.

Læs mere på KirkePOP


Breaking: Nancy Pelosi udelukket fra kommunion, indtil hun ophører med at støtte provokeret abort

ÆRKEBISKOP SALVATORE CORDILEONE meddelte den 20. maj, at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi ikke kan modtage den hellige kommunion i ærkebispedømmet San Francisco, og hun bør ikke gøre forsøg på at modtage eukaristien, før hun offentligt tilbagekalder sin støtte til abort.

Læs den oversatte artikel med sagsforløb og relevante henvisninger


Unge oplever os ikke længere som relevante

Hvis nogen i dag har lyst til at blive sendt ud for at arbejde for Kirken, bør de have egenskaber, der er en bygningsarbejder værdig. Bliv involveret og smøg ærmerne op for også billedligt talt at dykke ned i livets snavs og også snavset i Kirkens struktur - hævder forstanderen for præsteseminariet i Köln, Regamy Thillainathan.

Læs artiklen på KirkePOP


Skt. Pauls døtre "på farten"

I LØBET AF DET NÆSTE ÅR år lukker Skt. Pauls Døtre fire kommuniteter i USA som del af en plan for at revitalisere og nå længere ud med deres budskab og tilstedeværelse, samtidig med at de styrker deres fællesskab.

Ændringerne vil gøre det muligt for søstrene at nå ud til flere mennesker gennem en række online platforme og samtidig forbedre mulighederne for åndelig vækst i kongregationens resterende ni centre.

Læs artiklen oversat til dansk på det nye unge katolske medie: KirkePOP


Guds kærlighed sprænger alle begrænsninger

Under fasten havde KATOLSK LIV en samtale med diakon Daniel Steiner Ebert.

Vi hører om Daniels familie. Tre brødre og forældrenes reaktion på deres valg. Daniel fortæller hvordan han mærkede et kald til præst, men skulle han følge sin egen eller Guds vilje, for præstegerningen tiltalte ham ikke. Desuden havde han en ung smuk katolsk kæreste, som han var overbevist om han skulle have "et hav af børn med".

Han fortæller hvordan han er sammen med Kristus, mærker hans nærvær, og hvordan en mand kan elske en anden mand, fordi den guddommelige kærlighed sprænger alle grænser. Daniel sætter seksualitet ind i rammer vi normalt ikke tænker over.

Vi taler om fastetiden og skriftemål. Vi taler om Jesu mor Maria og hendes mand Josef som forbillede på en rigtig mand.

Vi taler om paradokset i moderne tænkning; at det kristne menneske med sin religiøsitet ikke er bundet, men lever et liv i sand frihed.

Og vi havde det gode humør med til en eksistentiel samtale, der fandt sted i tiden op til Påske.

HER


Ingen mystisk stråle fra oven

Den 27. maj fylder søster Gertrud 90 år. Hun har været nonne på Vor Frue Kloster i 64 år og KATOLSK LIV har haft en hyggelig samtale med hende.

Hun fortæller bl.a., hvad hun er go' til, hendes syn på verden, fristelserne, det daglige orgelspil som hun stadig udfører under messen i klosterkirken. Hun taler om at gå hinanden på nerverne, tilpasse sig. Hun taler om ægteskabet med Kristus.

Læs mere


Tre søstre blev kaldet til at være nonner i samme orden

Sr. Mariana, sr. Roziane og sr. Isabela Guimaraes er født som søstre. Alle tre har fulgt deres kald til ordenslivet i den samme kongregation: Institut for Søstre af Vor Frue af det Gode Råd.

For de tre søskende er forældrenes rolle nøglen til udvikling af deres børns kald. ”Hvis jeg kan give forældre et råd, så er det, at de frem for alt skal forsøge at leve som kristne, som gode kristne, for den måde, de lever på, evangeliserer meget mere, end hvad de taler med børnene om”, hævder sr. Mariana i denne fine artikel, oversat til dansk: HER


Du har skabt os til dig, o Herre

Undervisningsassistent og forfatter Kirsten Kjærulff har i 40 år beskæftiget sig med en katolsk nonne og kirkelærer, Hildegard af Bingen. KATOLSK LIV taler med hende om den berømte kvinde, og vi taler om hendes samarbejde med musikeren Poul Høxbro og skuespilleren Jytte Abildstrøm, som hun for nyeligt har opført en "Hildegard-Salon" sammen med.

Læs mere


Hildegard-Salon

Kirsten Kjærulff, Poul Høxbro og Jytte Abildstrøm

RYTTERSKOLEN kaldes menighedslokalerne ved Ganløse kirke og onsdag var der salon.

Undervisningsassistent, forfatter Kirsten Kjærulff, musiker Poul Høxbro og skuespiller Jytte Abildstrøm afholdt Hildegard-Salon. KATOLSK LIV var med og videofilmede hele salonen i en fyldt menighedssal.

Efterfølgende har vi en samtale med forfatteren til bogen "Den ildfyldte kraft" Kirsten Kjærulff. En bog om Hildegard af Bingen. Vores arbejdstitel på videosamtalen er "Den dybe sammenhæng".

Vi planlægger at offentliggøre ultimo maj. Har du husket at oprette abonnement?

Det kan du gøre her


Kompromis under Helligåndens vejledning

PRÆDIKEN - Siden 2. Vatikankoncil i 1960'erne er Kirken kommet i en kæmpe krise. På overfladen er den dybt splittet. Den ene Kirke er dybt splittet og mange mennesker aner ikke længere hvor de skal kigge hen. Mange anklager pave Frans for at være en pseudopave o.s.v.

Lyt til prædikenHvad er en synode?

DEN SYNODALE VANDRING er begyndt. De nordiske biskopper har lavet et hyrdebrev desangående, som har mange smukke indfaldsvinkler; men rigtig mange har måske aldrig hørt om begrebet synode, og indtil nu har vi heller ikke fået nogen forklaring på fænomenet. Jeg vil derfor forsøge rent objektivt at forklare begrebet synode, som instruktionen fra Rom ligefrem siger hører med til Kirkens væsen.

KATOLSK LIV har modtaget en artikel fra pastor Lars Messerschmidt. Her forklarer den katolske præst, tidligere generalvikar, synodebegrebet i en historisk kontekst og kommer med forslag til en synodal vej i Danmark.

Læs artikel10 helgenkåringer på Peterspladsen i Rom

DU FIK MÅSKE IKKE set den smukke messe, i flot solskin, på Peterspladsen.
Søndag den 15. maj kl. 10.00

KATOLSK LIV genudsender den glædelige og enestående begivenhed.

Husk at tegne abonnement

SE VIDEOVaticano 15. maj

Hver familie har sin egen karisma og kald ...

I DENNE UDGAVE af Vaticano præsenterer KATOLSK LIV 10 helgener i samarbejde med det nye katolske ungdomsmagasin KirkePOP. Kanoniseringen finder sted søndag den 15. maj og sendes direkte på KATOLSK LIV.

VI GØR også lidt ekstra ud af at præsentere Charles de Foucauld, hvis liv, karisme og det mirakel der foranledigede hans anerkendelse som helgen.

HVER FAMILIE har sin egen karisma og kald, mød Assaf-familien, som er på en mission for at byde universitetsstuderende velkommen i familiens hjem i Rom.

I DENNE MARIANSKE maj-måned kan du sammen med os opdage det ældste billede af Jomfru Maria. Den kendte journalist Paul Badde foræller.

Og meget mere i Vaticano på KATOLSK LIV - og nu også med KirkePOP.

SE, LYT og LÆS -  VATICANO 15. MAJ


Kendelse med vidtstrakt betydning – også for Danmark

KOMMENTAR - Er den amerikanske "abortsag" kun et amerikansk anliggende? Det er det selvfølgelig først og fremmest, men læg mærke til, at medierne denne gang både i USA og Danmark har været nødsaget til at forlade deres sædvanlige strategi, der i årevis har bestået i at tie enhver debat om abort ihjel.

Læs hele redaktør Torben Riis' kommentar til den aktuelle situation i USA efter "Roe versus Wade".

SE & Hør det første videointerview som KATOLSK LIV bragte tilbage i 2018. Torben Riis svarer på spørgsmål om provokeret abort, lave fødselsrater, aktiv dødhjælp o.a.

LÆS KOMMENTAR


7 tilgange til at forstå abortsagen fra USA

Den 1. december 2021 hørte den amerikanske Højesteret en historisk sag, der direkte anfægter ”Roe og Wade” dommen fra 1973, der legaliserede abort på nationalt plan.

Den 2. maj 2022 blev et påstået første udkast til afgørelsen lækket, som – hvis det er ægte – tyder på, at den amerikanske Højesteret er klar til at omstøde ”Roe og Wade” og returnere spørgsmålet om legalisering af abort til de enkelte stater.

Hvis det sker, vil mere end et dusin stater straks forbyde provokeret abort.

Læs artiklen fra CNA - oversat til dansk


Katolikker behøver ikke bøje sig for woke-ideologier

WALT DISNEY & CO’s nylige politiske "woke"-aktivisme har antændt en brandstorm fra firmaets kernekunder: forældre, hvis børn ser og elsker Disney. Ved at vælge side imod forældres rettigheder i den nationale kontrovers over Floridas nye uddannelseslov, har Walt Disney og Co. gjort mange forældre vrede og fået dem til at stille spørgsmålstegn ved, om de fortsat vil tillade børn at se Disneys film og tv-shows i deres hjem.

Disneys seneste manifestation af den nye wokeness-religion fremkalder et andet spørgsmål: Mens ”woke-kapitalisme” til støtte for progressive krav fortsat udøver sin autoritet over flere og flere amerikanske virksomheder, er det så stadig muligt for katolikker og andre troende at følge deres overbevisning på deres arbejdspladser?

Læs hele artiklen oversat til dansk


Biskopper underskriver advarsel om, at Tysklands Synodale vej kan lede til skisma

Mere end 70 biskopper fra hele verden har udsendt et ”åbent broderligt brev” til tyske biskopper med advarslen om, at gennemgribende ændringer i Kirkens lære, som fremmes af den igangværende proces kendt som ”Den synodale vej”, kan føre til et skisma.

Brevet udtrykker ”vor voksende bekymring for karakteren af hele den tyske Synodale vej, som underskriverne siger har ført til uklarhed og forvirring om Kirkens lære og virker mere fokuseret på menneskers vilje end på Guds.

Birgit Bidstrup Jørgensen har oversat brevet til dansk - HER


Prædiken: Jesus som eneste virkelighed til Kirkens enhed

Pastor Lars Messerschmidt prædikede 9. april på Vor Frue Kloster i Høsterkøb over dagens læsning og evangelietekst: Jesus som eneste virkelighed til Kirkens enhed.

Lyt til prædiken på KATOLSK LIV


Én begivenhed ændrede alt ...

PETER WIBERG arbejder i et selskab der anvender 3D-grafik til at belyse komplekse emner, og han samarbejder med nogle af verdens største selskaber, bl.a. VW og Sony.

Han er den ældste af 10 søskende og voksede op i en luthersk familie, der gennem årene konverterede til katolicismen, men én begivenhed ændrede alt.

Se videoen som er en del af den store serie Catholic Scandinavia - nu med danske undertekster.

SE VIDEO


Katolsk privatskole i samarbejde med skole på Fejø

Aftalen at Stenoskolen i Nakskov vil fortsætte driften af Fejø skole, er kommet i stand efter mange ugers tæt dialog mellem Stenoskolen og Fejø Børne- og Kulturhus, som ejer og driver bygninger og udendørsfaciliteter omkring skolen.

Der har fra start af været talt åbent og ærligt om aktuelle udfordringer og hvordan de løses. Gennem hele forløbet har det nemlig været afgørende for begge parter, at der laves en realistisk aftale med fælles fordele, hvor ingen kommer til at lægge den anden part til last.

SE VIDEO


Videnskab og religion er tæt forbundne

Det værste ved Galileo-affæren var måske, at den siden er blevet brugt til at udbrede den misforståelse, at religion og videnskab er modsætninger – og endnu værre: at religion som udgangspunkt er videnskabsundertrykkende eller -afvisende.

Religion og videnskab har altid været tæt forbundne: Siden den tvivlende Thomas i Johannesevangeliet insisterede på beviser, har kristne stillet spørgsmålstegn ved alt og undersøgt det gudskabte med stor iver.

Men allerede før det, fra de tidligste naturvidenskabelige opdagelser i det gamle Egypten og Mesopotamien, hen over grækerne og de afgørende islamiske opdagelser indenfor især matematik, astronomi og fysik, og videre til Galileos opdagelser, har det været religiøse ledere og trossamfundene, som har stået for forskning og undervisning.

Det gælder i høj grad stadig: Den katolske Kirke alene driver cirka 1800 universiteter i over 100 lande og er dermed den største ikke-statslige udbyder af højere uddannelse i verden.

ANLEDNINGEN til denne klumme er, at i dag, for godt 400 år siden, den 26. februar 1616, fik Galileo at vide af den romerske inkvisition, at han skulle stikke piben ind og droppe sine teorier.

Læs hele Maria Hammershøy's klumme fra Kristeligt Dagblad, den 26. februar i år. Genopslag med tilladelse i KATOLSK LIV: HER


Kardinal Newman og lægfolkets rolle

Et af 2. Vatikankoncils mærkesager var at relancere lægfolkets rolle i Kirken, at vække ny sans for betydningen af det almindelige præstedømme, som alle døbte og firmede har del i (Den dogmatiskse konstitution "Lumen Gentium" 10), uden at reducere embedspræstedømmets plads.

Koncilet taler meget om det universelle kald til hellighed (Den dogmatiskse konstitution "Lumen Gentium" 40), at alle døbte ikke blot har en rolle at spille i Kirken, men også kan opnå det tætte og intensive forhold til Gud og dermed aflægge et autentisk vidnesbyrd om troslivet, noget, som man tidligere var tilbøjelig til noget eksklusivt eller i hvert fald fortrinsvis at tilskrive gejstlige og ordensfolk.

Læs hele biskop Czeslaw Kozons artikel


KATOLSK TV: En aften på Vor Frue Kloster

Korleder Jette Thomsen, Elisabeth Zwaan Thomsen, Lis Rasmussen, Dorte Dideriksen og Astrid Nørby

KATOLSK LIV præsenterer "En aften på Vor Frue Kloster" med Det Danske Hildegard Ensemble, der fremfører sange af Hildegard af Bingen og øvrige chants, i et 40 minutter langt repertoire med latinske og danske undertekster, krydret med Hildegard-grafik.

Du kan også se vidoen i en særlig go' kvalitet på YouTube.

SE & HØR


Relativismens diktatur og Kirkens rolle

Professor Janne Haaland Matlary

Fra USA kommer tankegods som nu er blevet "mainstream" med krav om "de-kolonisering" af pensum og af historien, "strukturel racisme" som diagnose på vore samfund, politisk korrekthed eller professionel død ved at professorer, journalister og virksomhedsledere, som ikke følger de nye dogmer, bliver jaget fra jobbet, ofte af chefer, som ikke tør lægge sig ud med den nye intolerance fra dem som mener sig krænket. Forfatteren J.K. Rowling blev boykottet da hun påpegede at der findes mænd og kvinder. Statuer nedrives af en fanatisk pøbel - selv Churchill står for skud.

KATOLSK LIV har aftalt med artiklens forfatter, professor Janne Haaland Matlary, at bringe hendes artikel i dansk oversættelse fra det norske magasin St. Olav - HER
KATOLSK TV: Interview med Iwo Bender fra EWTN

Manager for EWTN i Europa, Iwo Bender, foran et foto af stifteren Moder Angelica

Den europæiske manager for EWTN i Europa, Iwo Bender, var i København i den forgangne uge for at besøge den katolske biskop Czeslaw Kozon.

Efterfølgende besøgte Iwo Bender KATOLSK LIV for at medvirke i et videointerview. Vi har redigeret samtalen og monteret danske undertekster.

I interviewet fortæller Iwo Bender bl.a. hvordan og hvorfor EWTN blev verdens største religiøse medienetværk. Et netværk dannet af en nu afdød 59-årig nonne, Mother Angelica, som hverken havde formelle mediemæssige forudsætninger og slet ingen penge.

Han fortæller endvidere hvordan og hvorfor EWTN vil skabe samarbejdsrelationer i Skandinavien. Hvorfor europæiske katolske mediefolk mødes årligt, og hvorfor EWTN har inviteret skandinavere til Rom i denne måned for at erfare hvordan ansatte i det internationale katolske nyhedsbureau CNA arbejder.

LYT & SE