Jomfru Marias optagelse i Himlen

Pastor Lars Messerschmidt prædikede på Vor Frue Kloster, søndag den 18. august 2019 på højtidsdagen for Jomfru Marias optagelse i Himlen
Tekstlæsninger: 1. læsning: Johannes Åbenbaring 11,19a; 12,1-6a. 10ab – 2. læsning: 1 Kor. 15,20-26 – Evangeliet: Lukas 1,39-56

Læs mere

Lykkeligt det folk

Præst Paul Marx, O.M.I. prædikede på Vor Frue Kloster søndag, den 11. august 2019 over dagens læsninger fra Visdommes bog 18,6-9, Hebræerbrevet kapitel 11 og Lukas evangeliet kapitel 12.

Læs mere

Den kristne har opgave

Vi skal tænke på at Gud har givet os en opgave. Den kristne skal vidne om Gud i verden og Jesus lægger ikke skjul på at det er svært at være kristen. Pastor Lars Messerschmidt prædiker over Matthæus 10,24-33 – lørdag, den 13. juli 2019.

Læs mere

Abraham og Isak

Der findes flere ubehagelig og uforståelige fortællinger og beretninger i Bibelens første testamente. Ubehagelige fordi vi læser dem med nutidige øjne og har svært ved at se dem i den tid de er skrevet. Og måske endnu sværer ved at tolke dem teologisk og derfor kan præstens prædiken være en øjenåbner.
En af disse fortællinger er fra 1. mosebog kapitel 22 vers hvor Abaham vil slagte sin søn. Dagens læsning i Den katolske Kirke. Vor Frue Kloster i Høsterkøb har messe hver dag og efter læsningen om Abraham og Isak, holdt p. Lars Messerschmidt en prædiken der sætter Abrahams vilje til at følge Gud i et helt andet lys. Læsningen er fra 1. Mosebog kap. 22 versene 1-19.

Læs mere

Klippen er hans ord

Jesus diskuterede aldrig med de skriftkloge. Når Jesus taler gør han det med myndighed og hans lære står ikke til diskussion, og det har den moderne verden brug for at høre i en tid hvor alt står til diskussion. Som pave Benedikt engang sagde: Kirkens største udfordring er, at alt har samme værdi. Relativismen. I moderne tid findes der ikke mere absolutte sandheder, ingen absolutte værdier for alt kan diskuteres – sagde p. Lars Messerschmidt under morgenens prædiken på Vor Frue kloster i Høsterkøb. Evangelietekst: Matt. 7, 15-20

Læs mere

Vi skal genopdage Helligånden

Jeg er ikke sikker på, at de fleste katolikker forstår hvad Kirken ér. De tænker på en institution; en pave der sidder nede i Rom osv. – Nej, Kirken er først og fremmest Kristi nye legeme. Det er meget vigtigt at bruge ordet “legeme” som grunddefinition på Kirken, fordi det er noget organisk; et organisk forhold mellem Kristus og os. Ikke et institutionelt forhold.

Vi har udviklet et institutionelt forhold til Kirken, og så forsvinder Helligånden. Hvis vi ser på Kirken som den ydre struktur, som en organisation og spørger mennesker, så aner de ikke hvem Helligånden er. Man fokuserer forkert på Kirken og det er grunden til at Kirken hele tiden skal fornyes og have en ny Pinse. Vi skal genopdage Helligånden som dén der skaber nyt.

Vi kan ikke fortjene Helligånden, gøre os nok så dydige, og så giver Gud os Helligånden. Det er helt forkert. Vi skal blive nye mennesker, og det kan vi kun når Gud indånder – i os – sin egen ånd, der skaber et nyt menneske ud af os, og det er denne forvandling, denne nyskabelse som Jesus selv taler så meget om.

Vi skal radikalt set blive anderledes, og det kan vi ikke ved at sætte et program op og gå på kurser. Vi kører videre som om Kirken er en institution. Vi har ikke noget forhold til Helligånden.
Og hvilken indflydelse har Kirken på Verden i dag? I Danmark? – næsten ingen og hvorfor? Fordi vi ikke giver plads til Helligånden. Vi kører vores eget løb, og det kan være i den bedste mening, vi bruger alle vore resurser, men vi mangler Helligånden! – Først skal vi tage imod Helligånden, og så kan Helligånden bruge os ude i verden til sin guddommelige nyskabende gerning. Dét er Pinsens program.

Læs mere

Jeg holder mest af hverdagen

I denne videosamtale mellem den katolske biskop Czeslaw Kozon og KATOLSK LIV kommer vi vidt omkring. Vi taler om indvandring, hvilket job biskop Czeslaw Kozon ville vælge hvis han skulle begynde forfra. Vi får talt om ensomhed der kan opstå ved et liv i cølibat og hvordan personangreb påvirker biskoppen.
Vi får også talt om hvordan det er en biskops opgave at samle de forskellige retninger som et katolsk trosliv kan tage, og vi får talt om den splittelse der truer Den katolske Kirke og om loyalitet overfor biskop og pave.
Biskop Czeslaw fortæller om han er traditionalist eller liberal, og vi kommer selvfølgelig også ind på de mange misbrugssager i Den katolske Kirke og om hvor vidt homoseksualitet blandt katolske præster har spillet en rolle.
Vi taler om seksuel afholdenhed, om tidsånd og om den vigtige kobling mellem pave Paul VI rundskrivelse “Humanae Vitae” og Johannes Paul II foredragsrække “Kroppens teologi”.
Faktisk kalder biskop Czeslaw rundskrivelsen “Humanae Vitae” for profetisk, men lydoptagelsen svigtede på dette tidspunkt. Dog lykkedes det KATOLSK LIV at få biskoppen til nogenlunde at gentage sit bemærkelsesværdige udsagn, da mikrofonen havde fået nye batterier…
Der sker en del i denne videosamtale mellem biskop Czeslaw Kozon og KATOLSK LIV.

Læs mere

Troen er en gave

Man kan ikke komme til tro hvis den ikke gives. Man kan ikke rationalisere sig frem til tro. Pastor Lars Messerschmidt prædiker over dagens tekster på Vor Frue Kloster.
Læsning: Apostlenes Gerninger 8, 26-40 – Evangelium: Johannes 6, 44-51

Læs mere

Kunne I, i ét og alt fremme hinanden

Diakon i Den katolske Kirke i Danmark, Kaare Nielsen, er uddannet PREP-instruktør som er en forkortelse af “Prevention and Relationship Enhancement Program” og kan oversættes til “Et program til forebyggelse og forbedring af parforhold”. Han tog sin uddannelse ved Center for Familieudvikling for 10 år siden og har siden, sammen med sin ægtefælle Eva Maria Nielsen der ligeledes er uddannet PREP-instruktør, arbejdet i menigheder, afviklet egne kursusforløb og sammen med Caritas Danmark afholdt PREP-kurser.
Derudover er Kaare Nielsen ansvarlig for “missio”, et kirkeligt missionværk, i de nordiske lande. Hveranden torsdag står han på Rådhuspladsen i København og afholder “Mobilkirke”, og så er han med til at afvikle “Natkirke” på Nørrebro de andre torsdage.
Han er også forsvarer i det som Den katolske Kirke kalder “Den kirkelige domstol”. Er ansvarlig for bispedømmets afholdelse af Folkemøde, Danske Kirke Dage, Bibliodrama og meget andet pastoralt arbejde.
Diakon Kaare Nielsen er en travl mand og KATOLSK LIV er glad for at han kunne afsætte tid til en videosamtale om sit arbejde med at hjælpe ægtefæller, ikke kun par i krise, men alle, uanset trosretning, der gerne vil have et bedre samliv med færre konflikter.

Læs mere

Den gode prædiken og det himmelske måltid

Der findes prædikener hvor man sidder som på nåle og går hjem mæt. På Vor Frue Kloster i Høsterkøb serveres der ofte sådanne kaloriefyldte retter. En god prædiken er en sammensat ret. Den tilberedes af et menneske under Helligåndens indflydelse, en sand præst, en præst med personlig integritet, stort teologisk overblik funderet i Bibelen, som er “modig” og tør tale om Den katolske Kirkes morallære til menigheden når det er relevant, benytter sig af et tydeligt sprog og evnen til at brænde igennem i kraft af egen overbevisning og store tro på Kristus. Sådanne måltider støder man tit på i benediktinerklosteret Vor Frue Kloster i Høsterkøb. En katolsk spirituel orden kendt for sin gæstfrihed og sine – jo, himmelske måltider. I dette podcast kan du høre 82-årige monsignor Lars Messerschmidt prædike over Maria Magdalene. En frafalden kvinde som Jesus helbredte og som blev én af hans mest trofaste disiple. Som havde syndet meget – og som elskede meget.

Læs mere

At bede Rosenkrans

Blandt ikke-katolikker er det en udbredt opfattelse at “Rosenkransen” er en primitiv bøn, som enfoldige sjæle muligvis finder glæde ved, men som ikke passer til mennesker med en oplyst tro. Virkeligheden er, at “Rosenkransen” bedes af alle mennesker: børn, voksne, lægmænd- og kvinder, lærde teologer, nybegyndere på bønnens vej og af store mystikere. “Rosenkransen” er en så tilpas smidig og fleksibel bøn, at den uden vanskeligheder tilpasser sig efter forskellige menneskers situation

Læs mere

Påskevigilie på Vor Frue Kloster i Høsterkøb

I Den katolske Kirke holdes påskevigilie natten til påskesøndag, hvor vi fejrer overgangen mellem Langfredags mørke og påskemorgens opstandelseslys. 2. Påskedag bragte KATOLSK LIV monsignor Lars Messerschmidt’s prædiken; en syntese af Bibelen ud fra nattens læsninger. Vigilie betyder “nattevågen”, “vagthold” og er en forberedelse til påskefesten: Kristi Opstandelse. Bemærk: Kvaliteten af optagelsen er desværre ringe. Det skyldes at pastor Lars Messerschmidt messehagel uventet “lagde sig” over mikrofonen…, men hellere en dårlig optagelse end ingen prædiken.

Læs mere

Kristen meditation

Hvad er kristen meditation, stille bøn og kontemplation? Dette lille podcast vil forsøge at ridse tingene op med et uddrag fra et forord som et af de sidste fyrtårne i den danske katolske verden fra forrige århundrede skrev i 1986.
Grethe Livbjerg døde den 23. marts og blev begravet i denne uge.
Hvad er kristen meditation, stille bøn og kontemplation? Dette lille podcast vil forsøge at ridse tingene op med et uddrag fra et forord som et af de sidste fyrtårne i den danske katolske verden, fra forrige århundrede, skrev i 1986.Grethe Livbjerg døde den 23. marts 2019.

Læs mere

Bønnens vej

Wilfrid Stinissen er katolsk præst og karmelitermunk. Han har ledet talrige retræter og kurser i kristen meditation og disse podcast om “Indre bøn” giver han sin rige erfaring videre som søgt åndelig vejleder. Den indre bøn beskrives som en vej, og læseren føres gennem bønnens forskellige stadier helt frem til kontemplationen , som er hvile i Gud.

Læs mere

Åben Rådgivning – Caritas Danmark

I Stenosgade på Vesterbro i København ligger Caritas Center som er et aktivitetscenter, hvor mennesker kan søge til for at finde netværk og fællesskab.
I centeret er der faste aktiviteter, der alle er drevet af frivillige, herunder et rådgivningscenter hvor mennesker bl.a. kan søge anonym rådgivning i sociale anliggende.

KATOLSK LIV har mødt og talt med lederen af den åbne, anonyme rådgivning Bent Stelsberg og Christa Kløve Kranich, som er projektkoordinator.

Læs mere

En særlig opgave med et særligt ansvar

Kristne mennesker har en tendens til at give vestlige samfunds liberale og kulturmarxistiske udvikling skylden for en uværdig og brutal samfundsudvikling med øget korruption, svindel, overgreb, misbrug og løgn. Men er det også hele sandheden?
I gårsdagens lørdagsmesse på Vor Frue Kloster i Høsterkøb talte monsignor Lars Messerschmidt om Guds udvalgte folk. Ikke som et fravalg af andre folk, men et folk med en særlig opgave og et særligt ansvar.

I stedet for at søge årsagen til en utilfredsstillende samfundsudvikling hos liberalister og kulturmarxister kunne vi kristne vende blikket indad og spørge:
Lever vi op til denne særlige opgave med dette særlige ansvar som vi er blevet udvalgt til?
Monsignor Lars Messerschmidt prædikede på Vor Frue Kloster i Høsterkøb lørdag, den 16. marts 2019.

Læs mere

Djævelen

Denne podcast, med den evangelisk-lutherske sognepræst Sørine Gotfredsen, handler om hvordan kimen til den rene ondskab findes i os alle og hvordan den kan udvikle sig i fuld flor ved figurer som den norske massemorder Anders Breivik og Adolf Hitler. Den handler også om hvorfor det moderne menneske ryster på hovedet eller fniser når talen er om Djævelen. Sørine Gotfredsen giver et bud på hvorfor Djævelen er blevet skubbet ud i periferien og hvorfor den alligevel har forrang i den lutherske teologi. Hvorfor medlemmer af Folkekirken, til forskel fra katolske kristne, indleder sin trosbekendelse med en forsagelse af Djævelen.

Læs mere