PodCast: Lignelsen om sædemanden

Lignelse handler om, hvad der sker, når man hører Jesu ord, og hvad man bruger det til efterfølgende. Sæden symboliserer ordet, og lignelsen stiller spørgsmålet, om man lader ordet bundfælde sig når man eksempelvis hører en prædiken eller læser i bibelen – man kan spørge sig selv om sæden, det vil sige ordet, er blevet sået i god jord eller om det går til grunde på en gold klippegrund? Mere overordnet kan det forstås sådan, at man skal lade den kristne tro grundfæste sig i livet så man kan bruge den og handle derefter.

Læs mere

Foran Gud er vi alle feminine … modtagende

Første gang han satte sine ben i et præsteseminarium var han blot 13 år gammel. Det gjorde han i staten Minnesota, USA. Efterfølgende valgte han at blive knyttet til “Oblatordenen” fordi han ville missionere. Gerne i Grønland som han var fascineret af.
Paul Marx har været præst i mange år på Grønland, men han har også udvirket et meget stort arbejde som ordensbroder og præst i Danmark, bl.a. i Vor Frue Kirke i Herlev hvor samtalen er optaget. Han har også været biskoppelig stedfortræder – såkaldt generalvikar i en årrække.
Oblatfader Paul Marx er en meget afholdt præst i Den katolske Kirke i Danmark og KATOLSK LIV har valgt, som optakt til hans runde dag, at præsentere ham i en timelang samtale hvor vi kommer godt omkring i en video, hvor overskriften er hentet fra et udsagn i præsentationen: Foran Gud er alle mennesker feminine … modtagende.

Læs mere

2. del – Samtale mellem redaktør Torben Riis og biskop Czeslaw Kozon

KATOLSK LIV har mødt biskop Czeslaw Kozon og redaktør af Katolsk Magasin, Torben Riis, til en samtale, som fandt sted i Niels Steensen Stuen på Sankt Andreas Bibliotek og varede to timer. Podcastet er derfor delt i to afsnit.

1. del kredser om emnet 2. Vatikankoncil; var koncilet nødvendigt? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Vi taler om rundskrivelsen “Humanae Vitae”, om samlivet i ægteskabet, som de nordiske biskopper fejlvurderede, og vi får en vurdering af, om Den katolske Kirke er i krise som følge af en fornyet reformiver anført af liberale overfor mere traditionelle katolikker.

2. del handler bl.a. om familien og hvorfor Den katolske Kirke ikke kan ægtevie mennesker af samme køn. Vi taler om den blufærdighed som mange katolikker udviser, når de skal tale om deres tro i det offentlige rum; hvorfor er det så svært at vidne om Kristus? Og vi talte om de fortsatte økumeniske bestræbelser. Nytter de noget? – KATOLSK LIV stikker en finger i jorden. Til sidst taler vi om menighedernes fællesskab og Pastoralrådet.

Spørgsmålene var mange flere til biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis, men de to podcast var dét vi kunne nå indenfor en overskuelig tidsramme.

Samtalen findes også som video på medieprojektet KATOLSK LIV

Læs mere

1. del – Samtale mellem redaktør Torben Riis og biskop Czeslaw Kozon

KATOLSK LIV har mødt biskop Czeslaw Kozon og redaktør af Katolsk Magasin, Torben Riis, til en samtale, som fandt sted i Niels Steensen Stuen på Sankt Andreas Bibliotek og varede to timer. Podcastet er derfor delt i to afsnit.

1. del kredser om emnet 2. Vatikankoncil; var koncilet nødvendigt? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Vi taler om rundskrivelsen “Humanae Vitae”, om samlivet i ægteskabet, som de nordiske biskopper fejlvurderede, og vi får en vurdering af, om Den katolske Kirke er i krise som følge af en fornyet reformiver anført af liberale overfor mere traditionelle katolikker.

2. del handler bl.a. om familien og hvorfor Den katolske Kirke ikke kan ægtevie mennesker af samme køn. Vi taler om den blufærdighed som mange katolikker udviser, når de skal tale om deres tro i det offentlige rum; hvorfor er det så svært at vidne om Kristus? Og vi talte om de fortsatte økumeniske bestræbelser. Nytter de noget? – KATOLSK LIV stikker en finger i jorden. Til sidst taler vi om menighedernes fællesskab og Pastoralrådet.

Spørgsmålene var mange flere til biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis, men de to podcast var dét vi kunne nå indenfor en overskuelig tidsramme.

Samtalen findes også som video på medieprojektet KATOLSK LIV

Læs mere

Egoisme, kærlighed, kontemplation

“Således bygger ægte kærlighed mellem to mennesker heller ikke på den glæde, de har af hinanden, men på personsforholdet mellem dem dvs. på det at lære hinanden stadig bedre at kende og således få mulighed for at give sig stadig mere til hinanden. At dette vil føre til ægteskabelig lykke er en tilgift til den, der har søgt den anden for hans egen eller hendes egen skyld. Men den er kun en tilgift. Svigter lykken ved den enes skyld, generalmobiliserer kærligheden viljen i den anden til at hjælpe ægtefællen tilbage til hans – eller hendes – sande jeg.”

Læs mere

Den nye pagt; at blive som Gud

Dagens læsning fra Det gamle Testamente definerer forholdet mellem Gud og hans folk. DU er mit folk, JEG er din Gud – og folket svarer JEG er dit folk og DU er min Gud. Moses minder folket om at det tilhører Gud, ligesom Gud tilhører folket; en vigtig relation og et ægteskabslignende forhold. I evangelieteksten tegnes konturerne til en ny pagt mellem Gud og folket. Jesus på Guds side og os som Guds folk. I den nye pagt skal du også elske din fjende. Hvorfor? Jesus siger “Vær fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen”. Den Gud der har indgået en pagt med Israel, som var meget konkret, men også begrænset, den bliver fornyet med Jesus; en ny “grundlov” mellem Gud og hans folk, Kirken. Nu skal vi ikke blot være et godt menneskeligt samfund, hvor menneskelige rettigheder bliver respekteret. Nu skal vi være som Gud. Det er den nye pagt, siger Jesus.

Og man kan spørge om vi, Kirken, er fuldkommen som Gud? – Svaret er nej, og hvad skal vi gøre ved det? – Vi skal lade Gud forvandle os. Det pædagogiske program i den nye pagt er, at vi skal blive noget vi ikke er. Modsat den gamle pagt hvor Gud siger at vi skal blive det vi er: I skal gøre det, for sådan har jeg skabt jer…

I den nye pagt siger Gud at vi skal blive til noget helt nyt og modellen er Jesus. Guds ånd, Jesu ånd, Helligånden skal skabe et nyt folk, nogle nye mennesker af os. Dét er programmet i den nye pagt. Og her ligger fokus også i fastetiden; i fastetiden tager Gud os hver især i skole for at vise os hvordan vi skal komme videre i den nye pagts sammenhæng og nå frem til målet.

5. Mosebog kap. 26, vers 16-19 / Evangeliet: Mattæus kap. 5, vers 43-48

Læs mere

Vor relation til Gud skal være den rigtige

Jesus kom som læge for at helbrede de syge og ikke de raske, sagde præst Lars Messerschmidt under morgenprædikenen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Det skal forståes åndeligt; vores relation til Gud skal være den rigtige.
Læsning: Esajas bog kap. 58, vers 9b-14 og Evangeliet: Lukas kap. 5, vers 27-32

Læs mere

Historien gentager sig

De mange læsninger fra Det gamle Testamente, under katolske messer, er revolutionerende hvis man ser på tiden før 2. Vatikankoncil. Der var der ikke mange læsninger fra Det gamle Testamente. Hvorfor har Kirken på dette punkt ændret en århundredelang tradition? – Det er fordi vi skal forstå, at vi er en del af Guds folk som begyndte med Israel. Det er vigtigt at vi kender vores rødder. Men har det en værdi at kende sine rødder? – Ja, for historien gentager sig, prædikede pastor Lars Messerschmidt på Vor Frue Kloster i går lørdag, den 15. februar.
Læsning: 1. Kongebog kap. 12, 26-32; 13, 33-34 / Evangeliet: Markus kap. 8 vers 1-10

Læs mere

Visdom & Magt

PODCAST. Der er fælles træk i dagens to læsninger. I læsningen fra 1. Kongebog gør Gud Salomo til hyrde. Salomo er ung og uerfaren og egentlig ikke egnet til at være hyrde for så stort et folk som Israel var på det tidspunkt. Det erkendte han, og bad om dét han følte var vigtigt for at være konge: Visdom. Men Salomon fik også noget han ikke havde bedt om: Magt. Lyt til pastor Lars Messerschmidts prædiken på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Læsninger: 1. Kongebog kap. 3, vers 4-13 og evangeliet: Markus, kap. 6, vers 30-34

Læs mere

Vi har samme adgang til Faderen som Jesus

Jesus har ret til at gå til sin Far, og derfor har vi den også, fordi vi også er Guds børn; for vi er ligestillede med Jesus i forhold til Gud. Vi er adopterede af Gud og derfor er vi Jeus søstre og brødre, som Paulus skriver. Vi har den samme adgang til Faderen.
Læsning: 1. Johannes kap. 5, vers 14-21 Evangeliet: Lukas kap. 3, vers 22-30

Læs mere

Evighedslampen som symbol på stjernen over Bethlehem

Hvem var de vise mænd? Astrologer eller troldmænd, noget vi slet ikke bryder os om at tænke på. Folk med åndelige evner, som absolut ikke var guddommelige. De hellige tre konger kom fra hedensk baggrund, som også jøderne forholdt sig kritisk til. Det var hedninger som dyrkede guderne på en forkert måde. Lyt til søndagens prædiken som pastor Lars Messerschmidt holdt på Vor Frue Kloster denne højtidsdag for “Herrens Åbenbarelse”. 1. læsning: Esajas kap. 60, vers 1-6 / 2. læsning: Efeserbrevet kap. 3, vers 2-3a. 5-6 / Evangeliet: Matthæus kap. 2, vers 1-12

Læs mere

Hvordan mennesker kommer til tro

I dagens tekst er der et eksempel på hvad evangelisering betyder; det kan siges enkelt, det er at føre mennesker til Jesus. Personerne i evangelieteksten har ikke troen endnu. Andreas ved endnu ikke hvem Jesus er, men han går til Jesus fordi Johannes Døberen har henvist ham, og det er det princip det handler om: Vi kristne skal, alt efter vor situation, føre mennesker til Jesus: Vi skal tale om ham. Læsning: 1. Johannes brev kap. 3, vers 7-19 Evangeliet: Johannes kap. 1, vers 35-42

Læs mere

PodCast med Wilfrid Stinissen, O.C.D.

Vi vidste ikke hvad vi skulle tale om, men udgangspunktet blev nok bogen “Den livslange glæde” af Henri J. M. Nouwen. Wilfrid Stinissen åbnede klosterets dør i Norraby og tog imod med den hjertelighed og imødekommenhed som – ja, tusind mennesker kender ham for, og vi gik straks i gang med vores samtale.
Henri J. M. Nouwen blev engang spurgt af sin unge ven Fred, en sekulariseret jøde og intellektuel journalist: “Hvorfor skriver du ikke noget om det åndelig liv for mig og mine venner?”. Henri Nouwen skrev bogen som kom til at handle om at være den elskede, at blive den elskede og at leve som den elskede.
Optagelsen med Wilfrid Stinissen er fra 2006 og aldrig tænkt med henblik på udgivelse, men som et arbejdsredskab, og det bærer lydoptagelsen præg af, men det er lykkedes at optimere lyden til en acceptabel gengivelse på dansk og svensk.
Wilfrid Stinissen døde den 30. november 2013.

Læs mere

Vi skal se fremad

En god og rig fortid er godt at tage med ind i fremtiden, sagde biskop Czeslaw Kozon under sin prædiken, særligt henvendt til søster Gertrud der fornyede sine klsoterløfter på dagen hvor hun i 60 år har været benediktinernonne på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.
Adventstiden opfordrer os til at se fremad til selvom den umiddelbare fremtid for verden og Kirken godt kan virke foruroligende og man fristes til at resignere og opgive, men netop med vor kristne baggrund, med vor tro som fundament skal vi turde se med fortrøstning ind i en urolig fremtid.

Læs mere

Kirken som levende stene

Efter gravkrænkelserne af jødiske grave i weekenden, som også er et angreb på kristenheden fordi Kirken i sin substans er jødisk, er det fint at lytte til en prædiken om Templet i Jerusalem og Kirken som levende stene. En prædiken som pastor Lars Messerschmidt holdt på Vor Frue Kloster i går søndag på festdagen for Lathertankirkens indvielse. 1. læsning: Ezekiel kap. 47, vers 1-2.8-9.12 / 2. læsning. 1. Korinterbrev kap. 3 vers 9b-11.16-17 / Johannes-evangeliet kap. 2, vers 13-22

Læs mere

Jesus og moralske outsidere

Hvad er begyndelsen på frelsen, spurgte pastor Lars Messerschmidt denne morgen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb, da han prædikede over en Lukas evangeliet kap. 15, vers 1-10. Begyndelsen på frelsen er at disse mennesker føler et HÅB outsidere finder et håb når de ser og hører om Jesus. De mennesker som virkelig erkender at de har gjort noget forkert og befinder sig i en tilstand – de har brug for et håb. Læsning: Romerbrevet kap. 14, vers 7-12 – Evangeliet Lukas, kap. 15, vers 1-10

Læs mere

Den Himmelske Liturgi

Hvordan vi kan se ind i den himmelske helligdom. Hvordan Johannes i “Åbenbaringen” gennem flere etaper beskriver den himmelske liturgi og hvordan den foregår.
1. læsning: Åbenbaringen kap. 7, vers 2-4, 9-14 / 2. læsning: 1. Johannes brev, kap. 3, vers 1-3 / Evangeliet: Matthæus ka. 5, vers 1-12a

Læs mere

Kirkens substans er jødisk

Hvilket drama. Det er ikke hver dag man møder en katolsk præst med grøde i stemmen. Det oplevede messedeltagerne denne morgen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb, da pastor Lars Messerschmidt holdt sin prædiken og fortalte om et seminar hvor en kristen mandlig palæstinenser fra Bethlehem omfavnede en amerikansk jødinde der var konverteret. Læsning: Romerbrevet kap. 8, vers 31b-39 – Evangeliet: Lukas kap. 13, vers 31-35

Læs mere

Vi kan blive véd med at slå Gud ihjel

Jerusalem er symbolet på Guds bolig i blandt os. Derfor er det paradoksalt og katastrofalt at det netop er Jerusalem, som åndeligt centrum, at det netop er på dette sted hvor Gud skal slåes ihjel. Kirken er Guds folk. Vi er Guds tempel bygget af levende stene og vi kan blive véd med at slå Gud ihjel ved ikke at tro. Lyt til hele pastor Lars Messerschmidts prædiken som PodCast. Læsning: Romerbrevet kap. 8, vers 31b-39, Evangeliet: Lukas, Kap. 13 vers 31-35

Læs mere

Ikke fred, men splid

Hos Lukas, kapitel 12, versene 49-53, hvor Jesus siger: Mener I , at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred men splid. Efter prædiken giver udsagnet god mening. Hør selv pastor Lars Messerschmidts prædiken som PodCast på KATOLSK LIV.

Læs mere

Sand religiøsitet

I evangeliet gør Jesus op med sin samtids form for religiøsitet, men også den jødiske fortids måde at forstå religion på. Det ejendommelige er, at Gud har udvalgt sig et folk for at fortælle hvordan den sande religion består og denne problemstilling går igen i vor tid.
Læsning: Romerbrevet kapitel 3, verse 21-30a og evangeliet hos Lukas kapitel 11, versene 47-54

Læs mere

Intet nyt under solen

Hvis vi kobler læsningen til evangelieteksten hos Lukas har vi et perspektiv til den situation vi har i vore dage. Evangelieteksten handlede om en kvinde der var meget betaget af Jesus, men Jesus gør det klart, at det ikke handler om at man kender ham som menneske, men at man hører Guds ord – og bevarer det i hjertet. Det er den eneste måde der kan komme fred i Mellemøsten og for den skyld i hele verden; høre Guds ord. Læsning: Joels Bog kapitel 1, 13-15; 2, 1-2 / Evangeliet: Lukas kapitel 11 vers 15-26

Læs mere

Israels katastrofe

Israels sammenbrud som folk og den sorg det medførte. Sammenbrudet skyldtes at de havde vendt Gud ryggen og valgt at dyrke andre guder; folket kunne nu ikke længere fungere som Guds folk. På baggrund af denne nationale katastrofe forstår vi bedre evangelieteksten hos Lukas – sagde Pastor Lars Messerschmidt under morgenens messe på Vor Frue Kloster. 1. læsning: Baruk kapitel 4 versene 5-12.27-29 og evangeteksten hos Lukas kapitel 9 versene 43b-45.

Læs mere

Hvad kan vi bruge profeterne til?

Under morgenens prædiken på Vor Frue Kloster i Høsterkøb, tog pastor Lars Messerschmidt udgangspunkt i dagens første læsning hos Zakarias og indledte med spørgsmålet: “Hvad kan vi bruge profeterne til? – Hør han sprædiken som PodCast på dette link
1. Læsning: Zakarias kapitel 2, versene 5-9. 14-15a – Evangeliet: Lukas kapitel 9, vers 43b-45

Læs mere

Hvad vil det sige at være Kirke?

I dag fejrer vi i Den katolske Kirke apostlen Mattæus, tolderen som blev evangelist, og dagens evangelium var da også hentet fra Mattæus-evangeliet. Alligevel valgte pastor Lars Messerschmidt at kommentere læsningen, Paulus brev til Efeserne kapitel 4, versene 1-7 og 11-13, i sin prædiken under morgenmessen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Han sagde at læsningen er den tekst i Det nye Testamente der bedst forklarer eller måske ligefrem definerer hvad det vil sige at være Kirke.

Læs mere

Hvad skal en biskop gøre?

Det er undervisning og hvorfor er dette så vigtigt – spørger pastor Lars Messerschmidt under dagens prædiken på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.
Læsning: 1. brev til Timotheus kapitel 6, versene 2c-12 / Evangelietekst: Lukas kapitel 8, versene 36-50

Læs mere

Gud er en helt anden end den vi tror Han er

“Der er en rød tråd i alle de tre læsninger vi hørt i dag” – begyndte pastor Lars Messerschmidt sin prædiken denne morgen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. I korthed handler den om, at der er en radikal forskel på hvem Gud ér, hvem vi er og hvem vi tror Gud er, og det kommer engang i mellem til konflikter. Konflikter, ikke bare på Bibelens tid, men også i Kirken og den vil altid være der. Gud er en helt anden end den vi tror han er.
Hør hele morgenens prædiken på Vor Frue Kloster som PodCast på KATOLSK LIV:
1.læsning: 2. Mosebog kap. 32, vers 7-11, 13-14 / 2. læsning: Paulus 1. brev til Timotheus / Evangeliet: Lukas kap. 15. vers 1-32

Læs mere

Vi er en del af dette tempel som Kirken er

Kirkebygningen er et billede på Jesus selv og hele universet rummes i Kristus. Jesus er templet og Kirken er den ydre ramme som vi bygger for at kunne være sammen. Et symbol på Kristus som menneske.
Vi taler om Kirken, ikke som en stor bygning af kunstige mursten, som Salomos tempel var, men en stor bygning af LEVENDE stene, d.v.s. af alle kristne over hele jorden som udgør et tempel og i dette tempel bor Jesus. Jesus bor ikke i en institution, han bor i et LEVENDE tempel. Vi skal udvikle en bevidsthed om at Kristus er i blandt os, og at vi er en del af dette tempel som Jesus selv er. Hør hele tidligere generalvikar for Den katolske Kirke i Danmark, monsignor Lars Messerschmist prædiken på Vor Frue Kloster denne lørdagmorgen. Læsning: 1. Kongebog kapitel 8, vers 22-23, 27-30 Evangelium: Johannes kapitel 4, vers 19-24
Foto: Pave Johhanes Paul besøger Vor Frue Kloster i Høsterkøb i 1989 foran 13.000 mennesker.

Læs mere

Peters fiskefangst

Torsdagens evangelium er hentet hos Lukas, kapitel 5, versene 1-11, og på Vor Frue Kloster i Høsterkøb prædikede pastor Lars Messerschmidt over evangelietekstens drama, hvor apostlen Peter tilsidesætter sin egen erfaring som fisker for at lytte til Kristus; og får sin båd fyldt med fisk.
I dette PodCast kan du høre pastor Messerschmidt læse evangelieteksten og lytte til hans prædiken som fører evangeliet ind i vor egen tid som Kirke.

Læs mere

Talenter eller nådegaver

Vi bruger ordet “talent” i en forkert betydning i dag. Jesus tænker ikke på evne, uddannelse osv. Talenter er ikke noget vi har, men noget vi får til låns, til forvaltning. Det vi i kristen sammenhæng også kalder “Nådegaver”. Helligånden er Kirkens sjæl, dens livskraft og alle de evner, de ting der skal ske , de kommer direkte fra Helligånden. Altså overnaturlige. Muligheden for at Kirken kan vokse og udfolde sig, overnaturligt, og være et sandt billede på Kristus, det er at vi hver i sær bruger de nådegaver, ikke talenter, men nådegaver som Gud har betroet os.

Læs mere

Johannes Døberens Martyrium

Prædikenen på Vor Frue Kloster på mindedagen for Johannes Døberens Martyrium blev holdt af pastor Lars Messerschmidt. Han stiller spørgsmålet “Hvorfor blev Johannes Døberen slået ihjel” – og fortsætter, “Der gives kun et meget kort og kontant svar: Fordi han var en profet. Jesus har selv sagt “Profeter slår man ihjel”. Lyt til hele monsignor Lars Messerschmidt’s prædiken på Vor Frue kloster som PodCast på KATOLSK LIV.

Læs mere

Ungdomspræst Kasper Baadsgaard

Han sagde bl.a: Folk tænker tit, og måske med rette, lidt skidt om os katolikker; at vi er nogle mærkelige nogle, som lukker sig om sig selv, nogle lukker sig ligefrem inde frivilligt. Eller vi danner en lille gruppe, hvor der kun er plads til de korrekte, de rigtige, de få og de særligt udvalgte.
Min vi ved jo godt at det ikke er sådan det forholder sig, men hvordan kan vi så få andre mennesker til at vide, at det IKKE er sådan? – Det nemmeste ville være at give de andre skylden: Hvis bare vi fik en ny biskop ville alt gå, eller nogle andre præster og søstre eller hvis menighedsrådet ville lytte efter, eller bare organisten ville spille i samme tempo som menigheden synger – men det går ikke rigtigt at bebrejde andre. Vi kan måske give os selv skylden for, at andre mennesker har den opfattelse.
1. læsning: Esajas 66, 18-21. 2. læsning: Hebræerbrevet 12, 5-7.11-13. Evangeliet: Lukas 13, 22-30

Læs mere

Festdag for apostlen Bartholomæus – prædikenen

KATOLSK LIV var med til festgudstjeneste på Vor Frue Kloster i Høsterkøb og vi bringer undtagelsesvis TO podcast fra en messe. Det første podcast er en optagelse af hele messen med enkelte forklaringer til messens forløb indeholdende pastor Lars Messerschmidts prædiken. Det andet podcast er kun med pastor Lars Messerschmidts prædiken. Dagens læsning er fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 og evangeliet er fra Johannes-evangeliet kapitel 1.

Læs mere

Festdag for apostlen Bartholomæus – hele messen

KATOLSK LIV var med til festgudstjeneste på Vor Frue Kloster i Høsterkøb og vi bringer undtagelsesvis TO podcast fra en messe. Det første podcast er en optagelse af hele messen med enkelte forklaringer til messens forløb indeholdende pastor Lars Messerschmidts prædiken. Det andet podcast er kun med pastor Lars Messerschmidts prædiken. Dagens læsning er fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 og evangeliet er fra Johannes-evangeliet kapitel 1.

Læs mere

Jomfru Maria, vor Dronning

Pastor Lars Messerschmidt prædiker på Vor Frue Kloster i anledning af mindedagen for Jomfru Maria, vor Dronning.
Læsning hos Esajas 9,1-6 og evangeliet hos Lukas 1, 26b-38.
Beklager at pastor Messerschmidt det første minut (01:23) uforvarende lægger sit messehagel over mikrofonen.

Læs mere

Jomfru Marias optagelse i Himlen

Pastor Lars Messerschmidt prædikede på Vor Frue Kloster, søndag den 18. august 2019 på højtidsdagen for Jomfru Marias optagelse i Himlen
Tekstlæsninger: 1. læsning: Johannes Åbenbaring 11,19a; 12,1-6a. 10ab – 2. læsning: 1 Kor. 15,20-26 – Evangeliet: Lukas 1,39-56

Læs mere

Lykkeligt det folk

Præst Paul Marx, O.M.I. prædikede på Vor Frue Kloster søndag, den 11. august 2019 over dagens læsninger fra Visdommes bog 18,6-9, Hebræerbrevet kapitel 11 og Lukas evangeliet kapitel 12.

Læs mere

Den kristne har opgave

Vi skal tænke på at Gud har givet os en opgave. Den kristne skal vidne om Gud i verden og Jesus lægger ikke skjul på at det er svært at være kristen. Pastor Lars Messerschmidt prædiker over Matthæus 10,24-33 – lørdag, den 13. juli 2019.

Læs mere

Abraham og Isak

Der findes flere ubehagelig og uforståelige fortællinger og beretninger i Bibelens første testamente. Ubehagelige fordi vi læser dem med nutidige øjne og har svært ved at se dem i den tid de er skrevet. Og måske endnu sværer ved at tolke dem teologisk og derfor kan præstens prædiken være en øjenåbner.
En af disse fortællinger er fra 1. mosebog kapitel 22 vers hvor Abaham vil slagte sin søn. Dagens læsning i Den katolske Kirke. Vor Frue Kloster i Høsterkøb har messe hver dag og efter læsningen om Abraham og Isak, holdt p. Lars Messerschmidt en prædiken der sætter Abrahams vilje til at følge Gud i et helt andet lys. Læsningen er fra 1. Mosebog kap. 22 versene 1-19.

Læs mere

Klippen er hans ord

Jesus diskuterede aldrig med de skriftkloge. Når Jesus taler gør han det med myndighed og hans lære står ikke til diskussion, og det har den moderne verden brug for at høre i en tid hvor alt står til diskussion. Som pave Benedikt engang sagde: Kirkens største udfordring er, at alt har samme værdi. Relativismen. I moderne tid findes der ikke mere absolutte sandheder, ingen absolutte værdier for alt kan diskuteres – sagde p. Lars Messerschmidt under morgenens prædiken på Vor Frue kloster i Høsterkøb. Evangelietekst: Matt. 7, 15-20

Læs mere