Pinsemeditation – Hvem er du?

Edith Stein var en tysk-jødisk filosof. Hun dimitterede i 1916 under Edmund Husserl med en afhandling om empati. I 1922 omvendte hun sig til katolicismen og blev døbt.
I 1942 blev hun arresteret og sendt til gaskammeret i Auschwitz. I 1987 blev hun helgenkåret.

Læs mere

Pinseprædiken: Held og lykke med mandagsarbejdet

Han taler om menneskets egentlige fred som en “livsfremmende ordnethed af verden” og om beskidte ruder i maj, hvor det er vigtigere at glæde sig over lyset der strømmer gennem ruden, end at blive opholdt ved at vinduerne er snavsede. Han taler om mørket der aldrig vil få bugt med lyset.

Læs mere

Helligånden

Pinsen står for døren og pinse og Helligånd hører sammen, som Fader, Søn og Helligånd i det kristne begreb om Gud.
Som optakt til pinsen, har KATOLSK LIV haft en videosamtale om Helligånden, med monsignor Lars Messerschmidt i hans hjem i København. Foruden en frugtbar samtale om den 3. person i Gud, får vi tillige en historie om et moderne maleri der udtrykker Helligånden og som har fulgt den tidligere generalsekretær gennem sit liv som præst. Forøvrigt en historie der involverer en landevejsridder og et uklart løfte.

Læs mere

Foran Gud er vi alle feminine … modtagende

Første gang han satte sine ben i et præstseminarium var han blot 13 år gammel. Det gjorde han i staten Minnesota, USA. Efterfølgende valgte han at blive knyttet til “Oblatordenen” fordi han ville missionere. Gerne i Grønland som han var fascineret af.
Paul Marx har været præst i mange år på Grønland, men han har også udvirket et meget stort arbejde som ordensbroder og præst i Danmark, bl.a. i Vor Frue Kirke i Herlev hvor samtalen er optaget. Han har også været biskoppelig stedfortræder, såkaldt generalvikar i en årrække.
Vi taler om hans opvækst, Oblatordenen, katolsk tro, provokeret abort og misbrugsskandalerne i Kirken, men det som præger samtalen mest, er Paul Marx’ aldrig svigtende glæde over Jesus Kristus og hans mor Maria – og deres Kirke.

Læs mere

Jeg holder mest af hverdagen

I denne videosamtale mellem den katolske biskop Czeslaw Kozon og KATOLSK LIV kommer vi vidt omkring. Vi taler om indvandring, hvilket job biskop Czeslaw Kozon ville vælge hvis han skulle begynde forfra. Vi får talt om ensomhed der kan opstå ved et liv i cølibat og hvordan personangreb påvirker biskoppen.

Læs mere

Frivillig i CARITAS Danmark

Stine Riegels Læsøe er 60 år og blev katolik som 30-årig. Hun er lykkelig gift med en from ateist, og fortæller til KATOLSK LIV, at det er “… sjovere at være gift med en from ateist end en skinhellig kristen” – så er tonen slået an til en samtale der hurtigt går i retning af, at Stine Riegels Læssøe opfatter sit kald som værende troende blandt ikke-troende.

Læs mere

PodCast: Den store smerte

I dag fortryder hun sine valg og ville ønske, at hun som ganske ung kvinde, havde fået større opbakning fra forældre, læge og Kirken til at gennemføre sine graviditeter.

Læs mere

Kristen i dag – kun hvis man har mod til martyriet

Pastor Lars Messerschmidt omtalte alle tre tekster i sin prædiken i dag, den 18. oktober 2020 under morgenmessen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb og sagde bl.a.: Erfaringen viser, bare tag Danmark, at staten har overtaget Kirken, og bestemmer dybt ind i hvad Kirken skal lave og ikke lave.

Læs mere

PodCast: Lignelsen om sædemanden

Lignelse handler om, hvad der sker, når man hører Jesu ord, og hvad man bruger det til efterfølgende. Sæden symboliserer ordet, og lignelsen stiller spørgsmålet, om man lader ordet bundfælde sig når man eksempelvis hører en prædiken eller læser i bibelen – man kan spørge sig selv om sæden, det vil sige ordet, er blevet sået i god jord eller om det går til grunde på en gold klippegrund? Mere overordnet kan det forstås sådan, at man skal lade den kristne tro grundfæste sig i livet så man kan bruge den og handle derefter.

Læs mere

Foredrag: Europa i kulturernes krise

Det, vi på dette tidspunkt frem for alt har brug for, er mennesker, der ved en klar og levende tro gør Gud troværdig i denne verden. Det negative vidnesbyrd fra kristne, der talte om Gud og levede i modsætning til ham, har formørket hans billede og åbnet døren for vantro. Vi har brug for mennesker, der holder blikket rettet mod Gud og derfra lærer den sande menneskelighed. Vi har brug for mennesker, hvis forstand er oplyst af Guds lys og hvis hjerte er åbnet af Gud, således at deres forstand kan tale til andres forstand og deres hjerte kan åbne de andres hjerte. Kun gennem mennesker, som er berørt af Gud, kan Gud igen komme til andre mennesker.

Læs mere

Foran Gud er vi alle feminine … modtagende

Første gang han satte sine ben i et præsteseminarium var han blot 13 år gammel. Det gjorde han i staten Minnesota, USA. Efterfølgende valgte han at blive knyttet til “Oblatordenen” fordi han ville missionere. Gerne i Grønland som han var fascineret af.
Paul Marx har været præst i mange år på Grønland, men han har også udvirket et meget stort arbejde som ordensbroder og præst i Danmark, bl.a. i Vor Frue Kirke i Herlev hvor samtalen er optaget. Han har også været biskoppelig stedfortræder – såkaldt generalvikar i en årrække.
Oblatfader Paul Marx er en meget afholdt præst i Den katolske Kirke i Danmark og KATOLSK LIV har valgt, som optakt til hans runde dag, at præsentere ham i en timelang samtale hvor vi kommer godt omkring i en video, hvor overskriften er hentet fra et udsagn i præsentationen: Foran Gud er alle mennesker feminine … modtagende.

Læs mere

2. del – Samtale mellem biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis

KATOLSK LIV har mødt biskop Czeslaw Kozon og redaktør af Katolsk Magasin, Torben Riis, til en samtale, som fandt sted i Niels Steensen Stuen på Sankt Andreas Bibliotek og varede to timer. Podcastet er derfor delt i to afsnit.

1. del kredser om emnet 2. Vatikankoncil; var koncilet nødvendigt? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Vi taler om rundskrivelsen “Humanae Vitae”, om samlivet i ægteskabet, som de nordiske biskopper fejlvurderede, og vi får en vurdering af, om Den katolske Kirke er i krise som følge af en fornyet reformiver anført af liberale overfor mere traditionelle katolikker.

2. del handler bl.a. om familien og hvorfor Den katolske Kirke ikke kan ægtevie mennesker af samme køn. Vi taler om den blufærdighed som mange katolikker udviser, når de skal tale om deres tro i det offentlige rum; hvorfor er det så svært at vidne om Kristus? Og vi talte om de fortsatte økumeniske bestræbelser. Nytter de noget? – KATOLSK LIV stikker en finger i jorden. Til sidst taler vi om menighedernes fællesskab og Pastoralrådet.

Spørgsmålene var mange flere til biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis, men de to podcast var dét vi kunne nå indenfor en overskuelig tidsramme.

Samtalen findes også som video på medieprojektet KATOLSK LIV

Læs mere

1. del – Samtale mellem biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis

KATOLSK LIV har mødt biskop Czeslaw Kozon og redaktør af Katolsk Magasin, Torben Riis, til en samtale, som fandt sted i Niels Steensen Stuen på Sankt Andreas Bibliotek og varede to timer. Podcastet er derfor delt i to afsnit.

1. del kredser om emnet 2. Vatikankoncil; var koncilet nødvendigt? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Vi taler om rundskrivelsen “Humanae Vitae”, om samlivet i ægteskabet, som de nordiske biskopper fejlvurderede, og vi får en vurdering af, om Den katolske Kirke er i krise som følge af en fornyet reformiver anført af liberale overfor mere traditionelle katolikker.

2. del handler bl.a. om familien og hvorfor Den katolske Kirke ikke kan ægtevie mennesker af samme køn. Vi taler om den blufærdighed som mange katolikker udviser, når de skal tale om deres tro i det offentlige rum; hvorfor er det så svært at vidne om Kristus? Og vi talte om de fortsatte økumeniske bestræbelser. Nytter de noget? – KATOLSK LIV stikker en finger i jorden. Til sidst taler vi om menighedernes fællesskab og Pastoralrådet.

Spørgsmålene var mange flere til biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis, men de to podcast var dét vi kunne nå indenfor en overskuelig tidsramme.

Samtalen findes også som video på medieprojektet KATOLSK LIV

Læs mere

Egoisme, kærlighed, kontemplation

“Således bygger ægte kærlighed mellem to mennesker heller ikke på den glæde, de har af hinanden, men på personsforholdet mellem dem dvs. på det at lære hinanden stadig bedre at kende og således få mulighed for at give sig stadig mere til hinanden. At dette vil føre til ægteskabelig lykke er en tilgift til den, der har søgt den anden for hans egen eller hendes egen skyld. Men den er kun en tilgift. Svigter lykken ved den enes skyld, generalmobiliserer kærligheden viljen i den anden til at hjælpe ægtefællen tilbage til hans – eller hendes – sande jeg.”

Læs mere