Kirken som levende stene

Efter gravkrænkelserne af jødiske grave i weekenden, som også er et angreb på kristenheden fordi Kirken i sin substans er jødisk, er det fint at lytte til en prædiken om Templet i Jerusalem og Kirken som levende stene. En prædiken som pastor Lars Messerschmidt holdt på Vor Frue Kloster i går søndag på festdagen for Lathertankirkens indvielse. 1. læsning: Ezekiel kap. 47, vers 1-2.8-9.12 / 2. læsning. 1. Korinterbrev kap. 3 vers 9b-11.16-17 / Johannes-evangeliet kap. 2, vers 13-22

Læs mere

Jesus og moralske outsidere

Hvad er begyndelsen på frelsen, spurgte pastor Lars Messerschmidt denne morgen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb, da han prædikede over en Lukas evangeliet kap. 15, vers 1-10. Begyndelsen på frelsen er at disse mennesker føler et HÅB outsidere finder et håb når de ser og hører om Jesus. De mennesker som virkelig erkender at de har gjort noget forkert og befinder sig i en tilstand – de har brug for et håb. Læsning: Romerbrevet kap. 14, vers 7-12 – Evangeliet Lukas, kap. 15, vers 1-10

Læs mere