Vi har samme adgang til Faderen som Jesus

Jesus har ret til at gå til sin Far, og derfor har vi den også, fordi vi også er Guds børn; for vi er ligestillede med Jesus i forhold til Gud. Vi er adopterede af Gud og derfor er vi Jeus søstre og brødre, som Paulus skriver. Vi har den samme adgang til Faderen.
Læsning: 1. Johannes kap. 5, vers 14-21 Evangeliet: Lukas kap. 3, vers 22-30

Læs mere

Evighedslampen som symbol på stjernen over Bethlehem

Hvem var de vise mænd? Astrologer eller troldmænd, noget vi slet ikke bryder os om at tænke på. Folk med åndelige evner, som absolut ikke var guddommelige. De hellige tre konger kom fra hedensk baggrund, som også jøderne forholdt sig kritisk til. Det var hedninger som dyrkede guderne på en forkert måde. Lyt til søndagens prædiken som pastor Lars Messerschmidt holdt på Vor Frue Kloster denne højtidsdag for “Herrens Åbenbarelse”. 1. læsning: Esajas kap. 60, vers 1-6 / 2. læsning: Efeserbrevet kap. 3, vers 2-3a. 5-6 / Evangeliet: Matthæus kap. 2, vers 1-12

Læs mere

Hvordan mennesker kommer til tro

I dagens tekst er der et eksempel på hvad evangelisering betyder; det kan siges enkelt, det er at føre mennesker til Jesus. Personerne i evangelieteksten har ikke troen endnu. Andreas ved endnu ikke hvem Jesus er, men han går til Jesus fordi Johannes Døberen har henvist ham, og det er det princip det handler om: Vi kristne skal, alt efter vor situation, føre mennesker til Jesus: Vi skal tale om ham. Læsning: 1. Johannes brev kap. 3, vers 7-19 Evangeliet: Johannes kap. 1, vers 35-42

Læs mere

PodCast med Wilfrid Stinissen, O.C.D.

Vi vidste ikke hvad vi skulle tale om, men udgangspunktet blev nok bogen “Den livslange glæde” af Henri J. M. Nouwen. Wilfrid Stinissen åbnede klosterets dør i Norraby og tog imod med den hjertelighed og imødekommenhed som – ja, tusind mennesker kender ham for, og vi gik straks i gang med vores samtale.
Henri J. M. Nouwen blev engang spurgt af sin unge ven Fred, en sekulariseret jøde og intellektuel journalist: “Hvorfor skriver du ikke noget om det åndelig liv for mig og mine venner?”. Henri Nouwen skrev bogen som kom til at handle om at være den elskede, at blive den elskede og at leve som den elskede.
Optagelsen med Wilfrid Stinissen er fra 2006 og aldrig tænkt med henblik på udgivelse, men som et arbejdsredskab, og det bærer lydoptagelsen præg af, men det er lykkedes at optimere lyden til en acceptabel gengivelse på dansk og svensk.
Wilfrid Stinissen døde den 30. november 2013.

Læs mere

Vi skal se fremad

En god og rig fortid er godt at tage med ind i fremtiden, sagde biskop Czeslaw Kozon under sin prædiken, særligt henvendt til søster Gertrud der fornyede sine klsoterløfter på dagen hvor hun i 60 år har været benediktinernonne på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.
Adventstiden opfordrer os til at se fremad til selvom den umiddelbare fremtid for verden og Kirken godt kan virke foruroligende og man fristes til at resignere og opgive, men netop med vor kristne baggrund, med vor tro som fundament skal vi turde se med fortrøstning ind i en urolig fremtid.

Læs mere