Hvad er kristendom

Kan man – kort og præcist – sige, hvad vi som katolikker tror på? Det kan man. Det er f.eks. det, vi gør under søndagsmessen, når vi lige efter præstens prædiken siger trosbekendelsen – enten i den lange eller den korte udgave. Du kan se dem begge to på denne side.

Prøv at læse dem igennem. Noget af det, der står, vil du sikkert kunne nikke genkendende til. Men hvis du ikke synes, det siger dig ret meget, er det i grunden ikke så mærkeligt. Tekster som disse to er – ligesom de fleste computermanualer – mest egnede til at fortælle os det, vi egentlig godt ved i forvejen, men bare lige trænger til at blive mindet om. Men kender man ikke alle fagudtrykkene, skal man have hjælp til at komme videre.

Ved du f.eks. hvad “syndernes forladelse” betyder? Eller “kødets opstandelse”?

Det behøver ikke engang være de ord, du ikke kender i forvejen, der giver dig problemer. Det kan også være, at du kender ordene, men alligevel ikke synes, de giver mening – eller i hvert fald ikke mening nok.

Lad os se på et eksempel. Begge tekster begynder næsten på samme måde: “Jeg tror på en Gud / Jeg tror på Gud.”

Her er der med garanti ikke et eneste ord, du ikke allerede kender, men ordene “tror på” og “Gud” er sådan set også svære ord, fordi de betyder noget ganske særligt i en kristen sammenhæng. Med andre ord: Det giver ikke ret meget mening at sige, at man tror på Gud, hvis man ikke har en bare nogenlunde præcis ide om, hvem Gud er – og hvis man heller ikke har tænkt over, hvad det vil sige at tro på Gud.

Den apostoliske trosbekendelse

Den nikænsk-konstantinopolitanske trosbekendelse

 1. Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,
 2. Himlens og jordens Skaber.
 3. Jeg tror på Jesus Kristus,
 4. hans énbårne Søn, vor Herre,
 5. som er undfanget ved Helligånden
 6. og født af Jomfru Maria,
 7. har lidt under Pontius Pilatus,
 8. blev korsfæstet, døde
 9. og blev begravet,
 10. nedfor til Dødsriget,
 11. opstod på den tredje dag fra de døde,
 12. opfor til Himlen,
 13. sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd,
 14. hvorfra han skal komme
 15. for at dømme de levende og de døde.
 16. Jeg tror på Helligånden,
 17. den hellige katolske Kirke,
 18. de helliges samfund,
 19. syndernes forladelse,
 20. kødets opstandelse,
 21. og det evige liv.
 22. Amen.
 1. Jeg tror på én Gud,
 2. den almægtige Fader,
 3. Himlens og jordens,
 4. alle synlige og usynlige tings skaber.
 5. Og på én Herre, Jesus Kristus,
 6. Guds enbårne Søn,
 7. som er født af Faderen forud for alle tider.
 8. Gud af Gud,
 9. lys af lys,
 10. sand Gud af sand Gud.
 11. Født, ikke skabt,
 12. af samme væsen som Faderen,
 13. ved ham er alting skabt;
 14. som for os mennesker
 15. og for vor frelses skyld
 16. er nedstegen fra Himlen
 17. og har påtaget sig kød ved Helligånden
 18. af Jomfru Maria
 19. og er blevet menneske;
 20. han blev også korsfæstet for os
 21. under Pontius Pilatus,
 22. har lidt og blev begravet,
 23. opstod på den tredje dag
 24. efter skrifterne
 25. og opfor til Himlen;
 26. han sidder ved Faderens højre hånd.
 27. og han skal komme igen med herlighed
 28. for at dømme de levende og de døde;
 29. og på hans Rige skal der ikke være ende.
 30. Og på Helligånden,
 31. Herren og Levendegøreren,
 32. som udgår fra Faderen og Sønnen,
 33. og som tillige med Faderen og Sønnen
 34. tilbedes og forherliges,
 35. som har talt ved profeterne;
 36. og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke;
 37. jeg bekender én dåb til syndernes forladelse,
 38. og jeg venter de dødes opstandelse
 39. og livet i den kommende verden.
 40. Amen.