Katolske Medier

KATOLSK LIV er et frivillige, økonomisk uafhængigt medieprojekt, som har etableret flere delprojektet. Den katolske Kirke er en verdenskirke og vi er overbevist om, at det danske katolske bispedømme kan hente inspiration fra udlandet, særligt et nordisk samarbejde, til styrkelse og fornyelse af en levende tro i vort eget bispedømme.

KATOLSK LIV: katolskliv.dk

KATOLSK RADIO: katolskradio.dk

KATOLSK TV: katolsktv.dk

KATOLSK PODCAST: katolskpodcast.dk

EWTN, Eternal Word Television Network

EWTN er i dag verdens største religiøse tv-netværk, som blev grundlagt af en nonne, Mother Angelica, i 1981 i det amerikanske syd i et simpelt garage-studie. Kanalen er nu tilgængelig i mange lande og nu for første gang i Norden.

Læs mere

 

INDLAND

Katolsk Liv

Katolsk Liv vil bidrage til, at den danske befolkning kan danne sig et indtryk af katolikkerne i Danmark og hvordan vi lever et liv som katolske kristne.

Med det nye medieprojekt – KATOLSK LIV – mener en række frivillige, at vi imødekommer et behov for at anvende tidssvarende kommunikation i et ændret mediebillede med en ny virkelighed.

Læs mere

 

Katolsk Magasin

Katolsk Magasin er et uafhængigt, gratis online nyhedsmagasin, som skrives og redigeres af katolske lægfolk. Det er redaktionens målsætning at give et retvisende og loyalt billede af Den katolske Kirke – herunder dens historie, dens lære og dens rolle i den moderne verden – samt inspirere læserne til eftertanke.

Læs mere

Katolsk Orientering

Katolsk Orientering skal som kommunikationsmiddel i bispedømmet tjene evangeliets udbredelse, oplyse om Kirkens lære og uddybe troslivet, bidrage til Kirkens fællesskab, udvikling og vækst og informere om livet i Kirken, i vekselvirkning med samtidens særlige tendenser og problematik - i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet i koncilsdekretet om meddelelsesmidlerne og i pastoralinstruktionen Communio et Progressio

Læs mere

 

Katolsk Forlag

Katolsk Forlag er et privat, idealistisk forlag. Vores vision er at dække alle væsentlige emner inden for katolsk tro, spiritualitet og liv. Det mål er ikke nået endnu, men vi arbejder på det. Katolsk Forlag er ikke den katolske Kirkes officielle forlag, men vi bekender uden tøven vores loyalitet over for Kirkens ledelse både lokalt i Danmark og universelt i Rom.

Læs mere

UDLAND

Engelsksprogede / internationale websites

https://www.lifesitenews.com
er en international bredt favnende hjemmeside, som dækker spørgsmål med relation til Kirkens morallære – herunder især abort, aktiv dødshjælp, seksualmoral

https://www.lifenews.com
nogenlunde samme beskrivelse

https://www.ncregister.com – (National Catholic Register)
konservativt nyhedsmagasin, som dækker alle væsentlige udviklinger og debatter i Kirken

https://www.thecatholicthing.org – (The Catholic Thing)
bringer artikler af fremtrædende amerikanske intellektuelle om alt, hvad der rører sig i Kirken.

https://onepeterfive.com (One Peter Five)
titlen relaterer til Første Petersbrev kapitel 5 – redigeres af Steve Skojec, som med næb og klør forsvarer Kirkens lære i disse kristetider

https://www.catholicworldreport.com – (Catholic World Report)
et af de ældste internationale tidsskrifter, der bringer længere artikler om katolske forhold.

https://aleteia.org
populært website om især spirituelle emner

Tyske

http://kath.net (Katolische Nachrichten)
daglige nyheder om alt, hvad der rører sig i Kirken – især i de tysktalende lande.

https://www.die-tagespost.de
samme beskrivelse

Engelsk, italiensk, spansk

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it
Den garvede italienske vatikanist Sandro Magisters blog, som løbende bringer knivskarpe analyser af begivenheder og tendenser i Kirken