Frivillig arbejdskraft

KATOLSK LIV søger frivillig arbejdskraft

Medieprojektet produceres ved frivilligt arbejde, og der er på nuværende tidspunkt ingen økonomi i projektet.

For at sikre kontinuerlig drift på længere sigt overvejer vi foreningsstruktur og fundraising.

Indtil videre søger vi frivillig arbejdskraft til fortsat drift og fornyelse, og du kan være med til at sikre en spændende udvikling i et nyt interskandinavisk og katolsk medielandskab.

To områder er i fokus, knyttet til de nye samarbejdspartnere EWTN Nordic og St. Rita Radio.

EWTN Nordic

Vi søger oversættere til dansk af norske og svenske produktioner. Oversættelserne skal bruges som undertekster.

I praksis får du tilsendt en tekst som skal oversætte til dansk. Hvis du er interesseret i selv at montere underteksterne, vil du modtage relevant teknisk vejledning. Al arbejde foregår online. Send en mail til info@katolskliv.dk hvis det har din interesse.

ST. RITA RADIO

Vi skal have etableret en dansk redaktion til St. Rita Radio og ha' planlagt en struktur. Hvilket indhold ønsker vi på en dansk udgave af en katolsk radio. Den norske og svenske udgave af Radio Rita er forlæg.

At lave radio behøver ikke være vanskeligt. I princippet behøver du blot en mobiltelefon for at indtale dit projekt. Det kan f.eks. være indlæsning af tekster til katekese, tidebøn, børneradio, korsang og mange andre emner.

Hvis du er interesseret i at medvirke til opbygningen af en dansk katolsk udgave af St. Rita Radio - så send en mail til info@katolskliv.dk

Hvis du er interesseret i at bidrage med indhold, så send en mail til info@katolskliv.dk

Vil du være med til at præge en ny dansk katolsk mediestrategi - så skriv.