Katolsk Liv: Ny sæson

Ny sæson: Efterår 2019 på Katolsk Liv

Efteråret på KATOLSK LIV vil stå i konvertitternes tegn. Det faktum at mennesker vender sig til katolsk kristendomsforståelse og bliver optaget i Den katolske Kirke. Gennem en række videosamtaler vil vi spørge ind til hvorfor de i en tid hvor vi taler om kristendommens udfasning, bliver katolikker.

KATOLSK LIV har også fokus på ungdommen og i denne måned er vi med til sommerfest hos DUK, Danmarks Unge Katolikker, hvor vi vil forsøge at spørge ind til unge katolikkers tro. Dagen efter har vi aftalt en videosamtale med katolsk ungdomspræst Kasper Bådsgaard på klosteret Sankt Josefs Karmel i Hillerød. Vi vil bl.a. spørge ham, hvordan DUK sikrer at underviserne, katekesen, informerer om traditionel katolsk kristendomsforståelse.

I september møder vi, efter afholdelse af den årlige "Kvindernes Dalumretræte", tovholder Birgit Clausen, og vil bl.a. gerne vide hvorfor det er nødvendigt med en kvindernes retræte, og vi vil også komme ind på retrætens tema om "Liturgiens Ånd".

I september møder vi også den søster / nonne som er tovholder på det omfattende kursusprogram "Vil du blive katolik - eller er du interesseret i at vide mere om den katolske tro" der finder sted i København i 2019/2020 søster Anna Mirijam Kaschner fra ordensfællsskabet "Missionssøstre af det dyrebare blod".

I endelig i september kommer benediktinerinde sr. Vitoria hjem fra et familiebesøg i Brasilien, og KATOLSK LIV vil bl.a. spørge hende og søster Gertrud fra Vor Frue Kloster, hvorfor de har valgt at leve et liv som nonner; dette drastiske valg i et liv som Kristi brud.

Derudover arbejder vi fortsat med tekstning af en allerede afholdt og længere videosamtale med en af bispedømmets mest afholdte præster, Paul Marx, som optakt til at hans 80 års fødselsdag næste år.

Vi skal også til Randers i oktober, hvor vi vil tilbringe en hel dag sammen med unge katolikker, der er glade for den traditionelle liturgi og messe. Vi taler med tovholder Kristoffer Sloth-Kristensen, er med til et undervisningsforløb med temaet “Bliv dus med din messebog” og slutter dagen med videooptagelser af en “Tradiitonel messe”.

En artikel med den unge præst i Folkekirken Ole Lyngvåg er lige på trapperne. Vi har bl.a. spurgt ham hvorfor han er protestantisk og ikke katolsk præst.

Et længere og indholdsrigt program på KATOLSK LIV her i efteråret, men allerede nu går vi med overvejelser om vinterens tema, og på KATOLSK LIV er vi altid åbne for gode forslag.

Vi opfatter KATOLSK LIV som en “levende organisme”, og det betyder, at medieprojektet bliver formet af mennesker der bidrager frivilligt og indenfor en ramme der er Kirken til ære.

Vi glæder os til den kommende sæson, og siger tak fordi du har taget overraskende godt imod KATOLSK LIV.

%d bloggers like this: