Den hellige ordinære messe

Den katolske messe inddeles i to dele. Den første del kaldes ordets gudstjeneste, hvor der læses forskellige tekster fra bibelen, både fra Det gamle og Det nye Testamente. Guds ord, som står i centrum. Dette foregår igennem læsninger af folk fra menigheden (lektorer) og oplæsning af evangeliet af diakonen el. præsten.

Brødets gudstjeneste er den anden del af messefejringen, hvor frembæringen af gaverne - brødet og vinen - er højdepunktet. Mennesker fra menigheden bringer brød og vin frem.

Disse gaver bliver gennem Helligåndens virke forvandlet til Jesu legeme og blod. Mange af de tegn og ting man gør under messen, bliver forklaret ved nedenstående link således at du kan få et godt indblik i, hvordan det hele foregår og hvorfor det er skruet sammen på den måde.I nedenstående link vil den katolske messe dvs. gudstjeneste og Eukaristi bliver gennemgået og forklaret.

Her kan du læse mere om Den katolske Messe

Download

Du kan downloade og udprinte menighedens "Messens Liturgi"
- fra Pastoral-Centeret's hjemmeside

Du kan også downloade "Ordo Missae"
- fra bispedømmets hjemmeside

 

%d bloggers like this: