Undervisningsmateriale til firmander

KATOLSK LIV har aftalt med forfatter, cand. mag. Torben Riis og Katolsk Forlag at anvende uddrag af et undervisningsmateriale i tre hæfter til firmander / konfirmander:

  • Jeg tror – din bog om at være katolik
  • Den katolske Kirke i 2000 år - din kirkehistorie
  • Guds venner - din bog om helgener

Hæfterne er udkommet på Katolsk Forlag.

We have a dream ...

KATOLSK LIV har vi en drøm. En udgivelse med samme struktur og format for voksne. Bare en online-udgave, så studerende og andre interesserede kan tilgå materialet online. Her og nu.

For ikke så mange år siden ...

... gjorde biskopperne det, når de firmede, at de gav hver firmand et klap på kinden – en slags symbolsk lussing. Det var ikke ment som en straf, men som en besked til firmanden om, at nu var han eller hun en rigtig voksen katolik, der skulle gå ud i verden og slås for troen og tage de øretæver, det nu engang fører med sig.

Lussingen er afskaffet, men budskabet er stadig lige aktuelt. Det er nemlig en udfordring at være katolik i vore dage. Derfor er det vigtigt, at alle katolikker kender deres tro og er i stand til at fortælle andre om den – både for deres egen og de andres skyld.

Oversigt

Se oversigt over udgivelsen
HER

Kan man – kort og præcist – sige, hvad vi som katolikker tror på? Det kan man. Det er f.eks. det, vi gør under søndagsmessen, når vi lige efter præstens prædiken siger trosbekendelsen – enten i den lange eller den korte udgave. Du kan se dem begge to på denne side.

Prøv at læse dem igennem. Noget af det, der står, vil du sikkert kunne nikke genkendende til. Men hvis du ikke synes, det siger dig ret meget, er det i grunden ikke så mærkeligt. Tekster som disse to er – ligesom de fleste computermanualer – mest egnede til at fortælle os det, vi egentlig godt ved i forvejen, men bare lige trænger til at blive mindet om. Men kender man ikke alle fagudtrykkene, skal man have hjælp til at komme videre.