Pater Pios “åndelige datter”


Oversat og redigeret af Birgit Bidstrup Jørgensen fra TEAM Katolsk Liv


Maria Teresa Manelli, som er blevet kaldt pater Pios "åndelige datter"

VATICANO 25. september │ I denne episode af Vaticano mødes medlemmer af Katolske Læger til en kongres i Rom om transhumanisme og udfordringerne ved at praktisere moderne lægegerning som troende katolik.

Herpå følger en kort opdatering om, hvad der sker i Vatikanet, efterfulgt af et indslag om Vatikanets finansielle reformer med interview af fr. Christian Mendoza, professor ved Det Pavelige Universitet Santa Croce, og Michael Severance, formand for Acton Institutes afdeling i Rom.

I et interview med Maria Teresa Manelli, som er blevet kaldt pater Pios "åndelige datter", fortæller hun nogle af sine minder om pater Pio, og hvordan han var som skriftefader.

Til slut bringer vi det sidste indslag fra Kazakhstan, der fremhæver Kazakhstans unikke rolle i den katolske verden.


Tidslinje: Frans’ økonomi (01:00)│Kongres for katolske læger (03:04)│Opdateringer fra Vatikanet (06:03)│Vatikanets finansreform (08:56)│”Smertens store mysteriums” helgen (15:03)│Vor Frue Fredens Dronning (20:35)


Frans’ økonomi

I Assisi, hjembyen for pave Frans’ navnebroder den hellige Frans af Assisi, fandt det første personlige møde sted om "Frans’ økonomi" fra den 22. til den 24. september. Den sidste dag, den 24. september rejste pave Frans til Assisi for at deltage i begivenhederne.

“Frans’ økonomi” tager pave Frans’ appel fra 2019 til unge mennesker op om at "mødes, diskutere, brainstorme og dele ideer til en bedre verdensøkonomi, der sætter mennesket i centrum."

Omkring 1000 unge økonomer, videnskabsmænd, iværksættere og "changemakere" fra over hundrede lande mødtes med det formål at ændre de nuværende økonomiske modeller for at skabe en mere rummelig og retfærdig fremtid.

I 2019 bad pave Frans økonomer og unge om at give liv til ideen om en anden form for økonomi, der er mere opmærksom på de svageste i samfundet og ikke udelukkende fokuserer på at opnå materiel rigdom. Under pandemien har de globale møder fundet sted online. Det sidste møde i Assisi er det første, hvor deltagerne mødtes fysisk.

Ærkebiskop Sorrentino af Assisi beskriver pavens brev til unge økonomer og iværksættere vedrørende disse begivenheder som behovet for at "indgå en 'pagt' om at ændre den nuværende økonomi og give sjæl til morgendagens økonomi," med den hellige Frans af Assisi som model og inspiration.

Den Hellige Fader har jævnligt kritiseret vestlig kapitalisme for at fremme ulighed og rive samfundets sociale struktur i stykker. Hans tanker om “Frans’ økonomi” synes at følge denne filosofi.

Programmet i Assisi berørte tolv temaer såsom landbrug og retfærdighed, kald og profit, politikker for lykke, forretning og fred, kvinder for økonomi og CO2-uligheder. Hvad dette topmøde præcis vil føre til, og hvilke resultater der kan forventes, er endnu uvist.


26. kongres for katolske læger fra hele verden

Katolske læger fra hele verden eller FIAMC Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques holdt deres 26. kongres i Rom fra den 15. til den 17. september.

Den første sammenslutning af katolske læger blev grundlagt i Frankrig i 1884 under pave Leo XIII's pontifikat. I Vesten var dette en æra med stærk anti-katolicisme i Frankrig, Tyskland og England.

Temaet for den 26. kongres var: "Medicin: Restorativ eller transformativ? Den kristne læges mission”. Den fokuserede på aktuelle emner som nægtelse af samvittighedsgrunde, kønsdysfori og brugen af ukritisk intelligens på det medicinske område.

Lægerne holdt paneldiskussioner om lægens rolle, og hvordan man kan opretholde katolsk morallære i et stadig mere fjendtligt miljø.

Vincent Kemme, sekretær for dette års kongres, talte om de udfordringer, læger står over for i deres arbejde. Kemme fremhævede, at i den vestlige verden har introduktionen af relativisme og moralsk subjektivisme fuldstændig ændret lægeprofessionen. Hvor lægen tidligere skulle helbrede, og hvis helbredelse ikke var mulig skulle trøste og yde omsorg, er lægen nu blevet et redskab for at yde, hvad patienten har lyst til:

... fra plastikkirurgi i alle mulige former til kønsskifteoperationer, endda som hormonbehandling eller kirurgiske indgreb hos børn. Selvom der er en helt ny tankegang, som ikke betragter patienten som et menneskeligt væsen i Guds billede, som vi plejede at gøre i den vestlige, såkaldt kristne verden, lever vi nu i en postkristen tid. Der er ingen Gud længere, og vi mennesker bestemmer selv, hvad vi føler er bedst, og det er meningen, at lægernes medicinske verden skal arbejde med på denne tendens og svare på alle disse spørgsmål og fantasier, som folk har om sig selv. Det skal de stille op til, og filosofisk er det grundlæggende en helt anden måde at anskue menneskets væsen.


Opdateringer fra Vatikanet


Kardinal Kajewski blev skudt på, mens han leverede nødhjælp

Kardinal Konrad Krajewski, pave Frans’ repræsentant i Ukraine, blev skudt på i lørdags, da han leverede humanitær hjælp nær byen Zaporizhzhia, rapporterede Vatican News. Rapporten sagde, at Krajewski ikke kom til skade. Hændelsen skete, mens den polskfødte kardinal bragte mad og andre forsyninger til folk, der var fanget i et "ingenmandsland" ved frontlinjerne.


Pave Frans ønskede at møde Xi Jinping, men Kina afslog

Ifølge Reuters rapport, der citerer en unavngiven embedsmand fra Vatikanet, udtrykte pave Frans sin "tilgængelighed" til at mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping, mens begge mænd var i Kazakhstan i denne uge, men Kina afslog. Kilden sagde, at Vatikanet gav "udtryk for tilgængelighed", og den kinesiske side sagde, at de "satte pris på denne gestus", men at der ikke var nogen fri tid i Xis tidsplan. På det pavelige fly fra Rom til Kazakhstan den 13. september bemærkede Den Hellige Fader over for journalisterne: "Jeg er altid klar til at tage til Kina."


 Ærkebiskop Paul Gallagher repræsenterede pave Frans ved dronning Elisabeth IIs begravelse

Ærkebiskop Paul Gallagher var pave Frans’ repræsentant ved dronning Elizabeth IIs begravelse, som fandt sted i Westminster Abbey i London den 19. september. Dronning Elizabeth II, den længst regerende monark i britisk historie, døde den 8. september i en alder af 96 år. Som britisk monark var hun også titulært overhoved for Church of England, som skilte sig fra den katolske kirke i det 16. århundrede.


Vatikanet afholder konkurrence om musik til den officielle salme for jubelåret 2025

Vatikanet vil afholde en konkurrence for at vælge en original musikalsk komposition til den officielle salme for den katolske kirkes jubelår 2025. Konkurrencen åbner for bidrag i begyndelsen af næste år. Teksten har titlen "Pilgrims of Hope" (Håbets pilgrimme), efter temaet for jubelåret 2025. Ifølge Vatikanets regler skal den musikalske komposition indeholde et partitur for stemmer og orgel og skal kunne synges både af kirkernes menigheder og af firstemmige kirkekor.


Pave Frans’ kommende rejse til Sydsudan, Congo og Bahrain

På flyet tilbage til Rom fra Kasakhstan meddelte pave Frans, at han endelig ville besøge Sydsudan og Congo til februar. Besøget i disse lande, der var planlagt i år, måtte udskydes på grund af helbredsproblemer. Den Hellige Fader overvejer også en rejse til Bahrain i november.


Vatikanets finansreform

Vatikanet implementerede den 1. september en ny finansiel investeringspolitik, der foreskriver, at Vatikanets investeringer skal "afstemmes med den katolske kirkes lære, og specifikt udelukke finansielle investeringer, som er i modstrid med dennes grundlæggende principper, såsom livets hellighed, menneskets værdighed eller det fælles bedste."

For at lære mere om pave Frans’ reform af Vatikanets finanser og vigtigheden af disse nye ændringer, talte EWTN med Fr. Christian Mendoza, professor ved Det Pavelige Universitet Santa Croce i Rom, hvor han underviser i Kirkens økonomiske dimensioner. Han siger:

Fader Guerrero, præfekten for Sekretariatet for Økonomi, meddelte, at nu vil Vatikanet have denne nye investeringspolitik, der tager i betragtning, hvor der foretages investeringer. Dette sker også i mange andre sammenhænge. Også andre stater investerer meget i bæredygtighed, økologi og regeringsførelse, og det betyder, at investeringerne bør have en meget positiv indvirkning på disse områder. Når Vatikanet nu beslutter sig for at gøre dette, siger de, at de grundlæggende ikke vil investere i noget, der er imod Kirkens lære, såsom abort eller prævention eller våben og ting, der måske kunne give indtægter, men er imod denne idé om udvikling. Og under pave Frans’ pontifikat har en af hans prioriteter naturligvis været at reformere Vatikanets finanser.

Retningslinjerne siger, at Den Hellige Stols og relaterede enheders investeringer bør sigte mod at bidrage til en mere retfærdig og bæredygtig verden og at generere tilstrækkeligt afkast på en bæredygtig måde.

Fr. Mendoza forsøgte at hjælpe os til en bedre forståelse af, hvordan Kirkens timelige goder håndteres af Den Hellige Stol:

Normalt er de verdslige værdier, der håndteres af Den Hellige Stol, meget begrænsede. Pavestolen modtager penge fra især museerne og modtager også nogle donationer. Det, der sker nu, er, at de forsøger at opnå mere gennemsigtighed og en bedre organisering af deres penge, og det er meget positivt, fordi de er meget opmærksomme på de få ressourcer, de har. Hvis du ser på Vatikanets rigdom i forhold til, hvad blot et af de store katolske universiteter i Amerika ejer, bliver det klart, at et stort katolsk universitet som University of Notre Dame har flere midler end Vatikanet. Det er derfor sandt, at førhen blev administrationen af disse midler i Vatikanet udført på en mere "familiær" måde. Og nu, med disse reformer, bliver administrationen af dem mere professionel.

Michael Severance, direktør for Istituto Acton, den romerske afdeling af Acton Institute, en international tænketank

For yderligere at belyse hvordan kirken foretager investeringer og organiserer sin økonomi, talte vi med Michael Severance, direktør for Istituto Acton, den romerske afdeling af Acton Institute, en international tænketank, der fokuserer på at fremme et frit og retskaffent samfund. Han siger, at:

For de fleste af os er det indlysende, at Kirkens investeringer skal være i overensstemmelse med dens grundlæggende etiske principper, der er udarbejdet i traditionen fra den katolske sociallære.

Alt går tilbage til katolsk sociallære. Den katolske sociale undervisningstradition starter med en lovprisning af privat ejendom. Leo XIII udstedte i slutningen af det 19. århundrede Rerum Novarum, hvor han forsvarede privat ejendom. Privat ejendom er hele grundlaget for markedsøkonomi. Privat ejendom i bogstavelig forstand. Det støttes og investeres i af Vatikanet selv, som ejer over 5.000 ejendomme.

Michael Severance forklarer, at under disse reformer, vil investeringer blive foretaget gennem APSA, Den Hellige Stols finans- og suveræne formueforvalter, og blive overvåget af en etisk komité bestående af fire finansielle fagfolk ledet af kardinal Kevin Farrell.

Så hvad Vatikanet gør i dag, under vejledning af pave Frans og under præfekten for økonomisekretariatet, fader Juan Antonio Guerrero, er at stramme løse tøjler op. Og jeg mener ikke tøjler i betydningen ‘hestetøjler’. Jeg mener, at de ‘regerer’ [ordspil på engelsk mellem ‘rein’ og ‘reign’, o.a.) i betydningen len eller små små kongeriger eller fyrstedømmer.

Dikasterierne har gennem årene haft deres egne reservefonde og har nogle gange haft privilegeret adgang til at investere deres midler efter eget skøn med et vist tilsyn fra APSA og den apostoliske administration, når det gælder investering i ejendomme. Men nu bringer paven virkelig disse løse tøjler – disse løse regeringer – ind i en centraliseret tilsynskomité, som nu styres af den irsk-amerikanske kardinal Kevin Farrell og fire meget dygtige lægfolk fra investeringsverdenen. Dette er også helt i tråd med katolsk sociallære om generelt at fremme forsigtighed og afholdenhed med hensyn til vores økonomiske aktiviteter for ikke at blive blændet af lyset fra høj profit, men at forblive bæredygtige i aktiviteter.

Denne nye politik, som fortsætter pave Frans’ reform af Vatikanets finanser, træder i kraft den 1. september. Der vil være en etårig periode for Vatikanets enheder til at afhænde eksisterende investeringer, som ikke er i overensstemmelse med de nye politikker.


”Smertens store mysteriums” helgen

Den 23. september var det 54 år siden, at den mand døde, som mere end nogen anden oplevede “smertens store mysterium”: Pater Pio af Pietrelcina, Skt. Pio. Kendt som en ekstraordinær skriftefader, har pater Pio sat et dybt præg på Kirkens historie.

Maria Teresa Manelli var pater Pios åndelige datter

Maria Teresa Manelli, som var pater Pios åndelige datter, fortæller, at det var værre at gå til skrifte hos pater Pio end at gå til studentereksamen:

Vi vidste, at pater Pio læste vores inderste, vi vidste, at han var klar over alt, hvad vi havde gjort, alle småovertrædelser. Så vi nærmede os altid skriftemålet med en smule frygt. For pater Pio sagde, hvad han mente, og han jagede folk ud af skriftestolen uden problemer.

Men i skriftemålet var pater Pio perfekt. Når du gik til skrifte, ønskede han, at du skulle aflægge din bekendelse, og så ville han nærme sit hoved til skriftestolens dør og spørge dig, hvad du ønskede.

Pater Pio blev egentlig døbt Francesco Forgione efter han blev født den 25. maj 1887 i Pietrelcina i en lille provins i det sydlige Italien. Hans forældre, Grazio Forgione og Maria Giuseppa De Nunzio, ejede lidt landbrugsjord.

Allerede i en alder af 10 år udtrykte Francesco ønske om at blive munk. Hans far Grazio, måtte emigrere til USA for at give ham mulighed for at følge sit kald og studere.

16 år gammel, den 6. januar 1903, trådte Francesco endelig ind i kapucinerbrødrenes novisiat og tog navnet broder Pio. Efter seks års studier blev han ordineret til præst.

Men det var den 20. september 1918, hans liv ændrede sig for altid: den dag – i San Giovanni Rotondo, hvor han havde boet i nogen tid - modtog han som en nådegave stigmata på sine hænder, side og fødder.

Mysteriet om Padre Pio tiltrak sig den offentlige menings opmærksomhed, ofte indhyllet i bagvaskelse og heftig uenighed. Af denne grund besluttede Pavestolen at udstede en restriktiv foranstaltning mod ham, hvilket førte til, at pater Pio i to år ikke måtte vise sig offentligt. I denne periode havde han forbud mod at høre skriftemål, fejre den hellige messe offentligt og mod enhver korrespondance med de troende.

Maria Teresa husker også pater Pios hårde kamp mod den ondes fristelser:

Han blev plaget af djævelen. Når du skriftede, var han aldrig stille, han bevægede sig konstant. Jeg fandt ud af det senere. Jeg ved ikke, hvilke forfærdelige ting han [djævelen] sagde til ham. Pater Pio bankede konstant hovedet mod skriftestolens væg, som om han ville sende en dårlig tanke væk, som om han slog en flue. Det var en konstant tortur for ham.

På trods af kontroverser, nysgerrighed og diskussioner forblev pater Pios liv i løbet af de næste 50 år det samme: et liv med intens og udmattende bøn.
Maria Teresa Manelli fortæller, at hun er pater Pio dybt taknemmelig:

At indgå ægteskab vejledt af en helgen, som derefter fulgte os og gav os sin åndelige hjælp; alt hvad pater Pio har givet mig og min mand, kan jeg ikke forklare med ord. Han har givet os så meget.

Pater Pio døde den 23. september 1968 og blev helgenkåret på Peterspladsen af pave Johannes Paul II i juni 2002.

Hvert år kommer millioner af pilgrimme til San Giovanni Rotondo for at hylde Skt. Pio og bede om hans forbøn, den ydmyge munk, der levede “korsets spiritualitet” på sin krop.


Vor Frue, Fredens Dronning

Kazakhstan er et enormt land i hjertet af det eurasiske kontinent. Det består af forskellige landskaber, som rummer en bred vifte af folk, trosretninger og sprog, der er kommet, passeret eller forblevet.

Langt fra verdens metropoler, og på trods af et ringe antal katolikker – kun 1 procent af en befolkning på 17 millioner – har pave Frans valgt at besøge dette land. Det er her, ledere fra verdens religioner vil samles, mere end 130 delegationer fra 58 lande.

Gulsana Tulepbergenova, souschef for det internationale samarbejde, udtaler:

For mange år siden, da der var en gammel "silkevej", var Kazakhstan en bro mellem forskellige kulturer og forskellige nationer og civilisationer. Og selvfølgelig påvirkede den kendsgerning vores folk, vores nation.

Og selv i dag kan du se, at en masse nationaliteter lever i fred og overensstemmelse i Kazakhstan.

Kongressen er altså på en eller anden måde en afspejling af vores historie og nuværende politik.

Vi begynder i det nordlige Kazakhstan på en ø, hvor der findes mange katolikker, ved valfartskirken for "Vor Frue, Fredens Dronning" i landsbyen Ozernoye.

Rektor for valfartskirken, fader Mariusz Stawasz, leder os ned til søen, der var vidne til en stor hungersnød under Anden Verdenskrig og til en overflod af nådegaver fra Vor Frue. Fader Stawasz fortæller:

"Her bad folk om hjælp på Jomfru Marias forbøn. Og den 25. marts 1941 skete et mirakel. Temperaturen steg, sneen smeltede og fyldte dette sted nær landsbyen og dannede en sø. Søens fremkomst kan have været et cyklisk fænomen, men det mirakuløse var, at søen dukkede op med en overflod af fisk."

Nu er landsbyen Ozernoe blevet hjemsted for det eneste Maria-valfartssted, der skinner for hele den centralasiatiske region inklusive Mongoliet og Afghanistan. Fr. Stawasz fortsætter:

Jeg tror, det er frugten af Fredens Dronnings komme, for mange mennesker, der kommer her, siger, at her er meget fredfyldt.

Ja, Maria, Fredens Dronning, hersker her og fylder vores hjerter med fred.

Kirken blev bygget i 1990 og blev hurtigt et valfartssted, især for unge mennesker, der hvert år i august samles til en ungdomsfestival.

Fra 2014 fandt et af tolv fredsaltre sin permanente plads her. Om det fortæller fr. Stawasz:

Ideen er, at dette alter er en af de 12 stjerner i Guds Moders krone. Det blev startet af lægsamfundet "Regina della Pace" i Polen.

Maria holder Jesus i sine arme. Figuren er dækket af et fiskenet med fisk i. Nettet er forbindelsen til det mirakel, der skete i søen her. Repræsenterer det faktum, at Maria giver os mad og giver os Jesus.

Herren er den, der giver fred, og kun han kan give den. Hvad historien viser i disse sidste måneder er, at intet diplomati, ingen menneskelige traktater vil give ægte fred, fordi kilden til fred er Herren. Og derfor må vi bede Herren om denne fred i det hellige sakramente.

På en anden side af landsbyen beder sr. Elizabet, som er karmelit, sammen med fire andre søstre uophørligt om fred foran det hellige sakramente. De dannede et kommunitet her for 15 år siden. Sr. Elizabeth fortæller:

Vi får en stor fred i vores hjerter her. Man kan sige, at vi er i ly hos Jesus i tabernaklet; det giver os en mulighed for at være tæt på Jesu hjerte, og sammen med ham beder vi for alle folkeslag og alle mennesker.

Vi beder for de mennesker, der lider, men vi skal også bringe mange bønner og ofre for de mennesker, der forårsager lidelsen, så de i sidste øjeblik siger, jeg er ked af det. Jeg gjorde dette, men nu beder jeg om tilgivelse.

I Kazakhstan led tusindvis af mennesker under det totalitære regime. Mange led for deres tro. Det store kors, som blev rejst på den nærliggende bakke, er dedikeret til alle mennesker, som led her. Fr. Stawasz fortæller:

Vi befinder os et sted i Kasakhstan, hvor mange mennesker led under kommunistisk totalitarisme. Mange polakker blev bragt til disse områder. Vi kan se på forskellige symboler; og symbolsk er det meget vigtigt, som nogen engang sagde, at dette kors er rejst omtrent halvvejs mellem Fatima og Hiroshima. For menneskeheden er der to måder: enten Fatima, der betyder omvendelse, at lytte til Marias opfordring til omvendelse, og så vil der være fred, eller Hiroshima - ødelæggelsen af menneskeheden.

Nonnerne siger, at selv i mørke tider er intet umuligt for Gud, som lader sin nåde skinne ved denne sø.

I 100-året for åbenbaringen af Vor Frue af Fatima gentog miraklet med fisken sig, fortæller sr. Elizabeth: “Der var så mange fisk, og det trak folk hertil fra forskellige byer for at fiske.” Den nylige gentagelse af miraklet minder os om, at Vor Frue bor her i landet Kazakhstan, mener sr. Elizabeth.

Paven vil ikke være i stand til at besøge Ozernoe, men mens han besøger Nur-Sultan, Kasakhstans hovedstad, vil han velsigne den nye ikon "Steppernes Moder", som er tilegnet valfartskirken.

Foto fra Vaticano 25. september 2022