Bøn for det ufødte barn


Bøn for det ufødte barn:


Bøn for det ufødte barn

EngelskDansk

Almighty God, our Father,
you who have given us life
and intended us to have it forever,
grant us your blessings.
Enlighten our minds to an awareness
and to a renewed conviction
that all human life is sacred
because it is created
in your image and likeness.
Help us to teach by word
and the example of our lives
that life occupies the first place,
that human life is precious
because it is the gift of God
whose love is infinite.
Give us the strength to defend human life
against every influence
or action that threatens or weakens it,
as well as the strength
to make every life more human
in all its aspects.

Give us the grace...
When the sacredness of life
before birth is attacked,
to stand up and proclaim
that no one ever has the authority
to destroy unborn life.

When a child is described as a burden
or is looked upon only as a means
to satisfy an emotional need,
to stand up
and insist that every child is a unique
and unrepeatable gift of God,
a gift of God
with a right to a loving
and united family.

When the institution of marriage
is abandoned to human selfishness
or reduced to a temporary conditional arrangement
that can easily be terminated,
to stand up and affirm
the indissolubility of the marriage bond.

When the value of the family is threatened
because of social and economic pressure,
to stand up and reaffirm
that the family is necessary
not only for the private good of every person,
but also for the common good of every society,
nation and state.

When freedom is used to dominate the weak,
to squander natural resources and energy,
to deny basic necessities to people,
to stand up and affirm
the demands of justice and social love.

Almighty Father,
give us courage to proclaim the supreme dignity
of all human life and to demand
that society itself give its protection.
We ask this in your name,
through the redemptive act
of your Son and in the Holy Spirit.


Amen.

Kilde: catholic.org

Almægtige Gud, vor Fader, du som har givet os livet
og ville, at vi skulle have det for evigt,
giv os din velsignelse.
Oplys vores sind til en bevidsthed
og en fornyet overbevisning om,
at alt menneskeliv er helligt,
fordi det er skabt
i dit billede og din lighed.

Hjælp os til at udtrykke med ord
og vores livs eksempel
at livet indtager førstepladsen,
at menneskeliv er dyrebart
fordi det er en gave fra Gud,
hvis kærlighed er uendelig.

Giv os styrken til at forsvare menneskeliv
mod enhver indflydelse
eller handling, der truer eller svækker det,
og giv os styrken
til at gøre ethvert liv mere menneskeligt
i alle dets aspekter.

Giv os nåden ...

Når livets hellighed
angribes før fødslen,
at vi må stå frem og erklære,
at ingen nogensinde har autoriteten
til at tilintetgøre ufødt liv.

Når et barn beskrives som en byrde
eller kun ses som et middel
at tilfredsstille et følelsesmæssigt behov,
at vi må stå op og insistere på,
at hvert barn er en unik gave fra Gud,
som aldrig gives magen til.
En Guds gave
med ret til en kærlig
og forenet familie.

Når ægteskabet som institution
er overladt til menneskelig selviskhed
eller reduceret til en midlertidig, betinget ordning
som nemt kan afsluttes,
at vi må stå frem og bekræfte
uopløseligheden af ægteskabets bånd.

Når værdien af familien er truet
på grund af socialt og økonomisk pres,
at vi må stå frem og bekræfte,
at familien er nødvendig,
ikke kun til gavn for ethvert menneske,
men også til fælles bedste for ethvert samfund,
nation og stat.

Når frihed bruges til at dominere de svage,
til at spilde naturressourcer og energi,
til at nægte folk basale fornødenheder,
at vi må stå frem og bekræfte
krav om retfærdighed og social kærlighed.

Almægtige Fader,
giv os mod til at forkynde alt menneskelivs suveræne værdighed
og at kræve,
at samfundet selv giver sin beskyttelse.

Vi beder om dette i dit navn,
gennem din Søns forløsergerning
og ved Helligånden.

Amen

Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen fra TEAM Katolsk Liv