Familien

Kristus befrier familier fra selvcentrerethedens slaveri

Foto:Pave Frans hilser på familier på Peterspladsen før messen ved Familiernes Verdensmøde den 25. juni 2022 (foto: Daniel Ibanez/CNA / EWTN)

”Kristus har gennem sin lidelse og død sat os fri fra selvcentrerethedens slaveri, så vi bedre kan elske andre”, sagde pave Frans ved messen til Familiernes Verdensmøde lørdag.

Vatikanet 26. juni 2022
Af:Hannah Brockhaus/CAN
Oversat af: Birgit Bidstrup Jørgensen

"Frihed er noget, vi modtager. Vi er alle født med mange former for indre og ydre vilkår, og især med en tendens til selviskhed, til at gøre os selv til centrum for alt og kun være optaget af vores egne interesser," sagde paven den 25. juni. "Dette er det slaveri, som Kristus har befriet os fra."

Pave Frans holdt sin prædiken ved en messe fejret af kardinal Kevin Farrell, præfekt for Dikasteriet for lægfolk, familier, og liv, som var medarrangør af det 10. Verdensmøde for familier i bispedømmet Rom.

Omkring 2.000 familier deltog i Verdensmødet, som havde temaet: "Kærlighed i familier: Et kald og en vej til hellighed."

I sin prædiken reflekterede Frans over en tekst fra Paulus' brev til Galaterne: "Brødre og søstre: Kristus har befriet os til frihed. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg! I blev kaldet til frihed. Brug blot ikek friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed (Gal 4,31; 5,13).

"Frihed," sagde paven, "er et af de mest elskede idealer og mål for vor tids mennesker. Alle ønsker at være frie, fri for betingelser og begrænsninger, fri for enhver form for 'fængsel'; kulturelt fængsel, socialt eller økonomisk fængsel. Men hvor mange mennesker mangler ikke den største frihed af alle: indre frihed."

Han bemærkede også, at den frihed, som Gud giver, ikke, som Paulus siger, er verdens frihed, der bærer over med sig selv, men frihed "rettet mod kærlighed, så vi - som apostlen fortæller os igen i dag - 'gennem kærlighed kan blive hinandens trælle.'”
"Alle I ægtepar traf ved hjælp af Kristi nåde en modig beslutning, da I grundlagde jeres familier: Ikke at bruge friheden for jer selv, men til at elske de personer, som Gud har stillet ved jeres side," sagde pave Frans.

Han rådede forældre "til ikke at skærme vores børn fra den mindste modgang og lidelse, men forsøge at formidle en passion for livet til dem, til at vække ønsket i dem om at opdage deres kald og favne den store mission, som Gud har i tankerne for dem."
"Intet," sagde han, "kan give børn mere mod end at se deres forældre opleve ægteskab og familieliv som en mission, så de viser troskab og tålmodighed på trods af vanskeligheder og øjeblikke med tristhed og prøvelser.

"Glem aldrig dette: Familien er det første sted, hvor du lærer at elske," understregede paven.

"Når vi priser familiens skønhed, må vi også nødvendigvis, i dag mere end nogensinde, forsvare familien," sagde pave Frans. "Lad os ikke tillade, at familien bliver forgiftet af egoisme, individualisme, nutidens ligegyldighedskultur og affaldskultur, og som følge heraf mister deres DNA, som er acceptens og tjenestens ånd."