Forskellen mellem protestanter og katolikker

Hvad er forskellen mellem protestanter; kristne der bekender sig til den evangelisk-lutherske "folkekirke" i Danmark, og de kristne der bekender sig til “romer-kirken” med paveembedet i Rom.

Lad mig begynde med den kristne tro som er fælles: Begge retninger bekender sig stort set til den samme tekst i “Apostolsk Trosbekendelse” bortset fra at protestanter ikke accepterer paven i Rom som indehaver af Kirkens øverste embede. Du kan læse de lidt forskellige udlægninger her:

Katolsk

( )

( )

Jeg tror på Gud,

den Almægtige Fader,

Himlens og jordens Skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn,

vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden

og født af Jomfru Maria,

har lidt under Pontius Pilatus,

blev korsfæstet, døde

og blev begravet,

nedfor til Dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud,den Almægtiges Faders højre hånd,

hvorfra han skal komme

for at dømme de levende og de døde.

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse,

og det evige liv.

Amen

Evangelisk-luthersk

Vi forsager Djævelen

og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader,

den Almægtige,

himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,

vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden,

født af Jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død

og begravet,

nedfaret til dødsriget,

på tredje dag opstanden fra de døde,

opfaret til himmels,

siddende ved Gud Faders,den Almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme

at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,

den hellige, almindelige kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse

og det evige liv.

Amen

I virkelighedens verden

I virkelighedens verden er der mange grene af troen på Kristus, og i Danmark tænker vi ofte protestanter som en gruppe af troende i Folkekirken, men disse medlemmer er evangelisk-kristne og blot endnu en gren af Kirken, en gren af protestantismen.

Evangelisk-luthersk kristne er langt fra de eneste som kan kalde sig kristne. Katolikker, andre protestanter, ortodokse og koptere kan selvfølgelig også kalde sig “kristne” og udgør langt den største del af den kristne verden, og de facto har disse grupper været kristne i længere tid end evangelisk-luthersk kristne.

Hvad vi i almindelighed i Danmark mener når vi spørger: “Hvad er forskellen mellem katolikker og protestanter?” er det ofte “Hvad er forskellen mellem katolikker og evangelisk-luthersk kristne?” – Men vi siger blot “Protestanter i Folkekirken”.

Til trods for mange sammenfald i begge trosretningerne, er der også forskelle. Her kommer 10 af dem:

1. Skriften alene

Evangelisk-kristne forholder sig sædvanligvis til den protestantiske forestilling om “Skriften alene”. Det betyder i praksis at Bibelen opfattes som suveræn og ufejlbarlig autoritet og kilde. Det betyder også, at der ikke findes et enkelt kirkesamfund eller udefrakommende myndighed der kan hævde at have samme autoritet i et kristent menneskes liv som Bibelen.

Den katolske Kirke hævder derimod, at Bibelen udspringer af Den katolske Kirke og derfor har denne kirke, vejledt af Helligånden, samme autoritet når den udtaler sig dogmatisk.

Så, for at gøre det enkelt: katolikker tror på samme autoritet mellem Bibel og Kirke. Evangelisk-kristne tror alene på den autoritet der ligger i Bibelens tekst.

2. Sakramenterne

De fleste evangelisk-kristne tror ikke på sakramenterne som såkaldte “frelsesmidler”.

For en evangelisk-kristen er en enkelt bøn om anger tilstrækkeligt for at sikre frelse, selvom andre evangelisk-kristne også vil tilføje at et kristent liv kræver et liv levet i hellighed så man ikke mister frelsen man opnåede ved bøn i anger, mens endnu andre evangelisk-kristne slet ikke tror på at man kan miste frelsen.

På den anden side mener katolikker at dåbens sakramente, skriftemålet, nadveren, osv. er helt nødvendige for frelse, og vi tror på, at Bibelen lærer os dette.

3. Det Nye Testamentes præstedømme

Katolikker, sammen med andre kristne, tror på den apostoliske succession (præster som apostlenes efterfølgere), men det gør evangelisk-kristne ikke. De betragter alle troende kristne som præster.

Generelt tror katolikker at alle troende er præster, men tror desuden på et specifikt præsteskab som begyndte med Jesus 12 disciple som gennem historien, ved håndspålæggelse, fortsætter dette specielle præsteskab. Som øvrig katolsk tro, hævder vi katolikker at denne apostoliske succession er sandsynliggjort i Bibelen og gennem Den katolske Kirke.

4. Den synlige og den usynlige Kirke

Evangelisk-kristne tænker sædvanligvis Kirken, Kristi Legeme, som en udelukkende usynlig realitet der betyder, at kun Gud véd hvem der er del af Kirken. Katolikker tror at Kirken på samme tid er både synlig og usynlig.

Kun Gud kan vide hvem der oprigtigt er forbundet til et liv i Kristus, men vi katolikker tror også at den synlige, institutionelle kirke som administrerer sakramenterne, kan vide hvem der er medlem af Kristi Kirke.

5. Tro & veludført arbejde

Evangelisk-kristne tror sædvanligvis at frelse alene sker ved troen på Kristus, mens katolikker tror at frelse sker ved tro på Kristus og veludført arbejde inspireret af denne tro.

6. Synet på Tilbedelse og Nadver

Evangelisk-kristne betragter sædvanligvis den højeste form for tilbedelse gennem gudstjenestens musikalske hyldest. Katolikker betragter eukaristiens offer ved alteret under en messe som den højeste form for tilbedelse. Vi tror at Kristus de facto er til stede i nadverbrødet og nadvervinen.

7. De Helliges inddragelse

Evangelisk-kristne beder ikke om forbøn hos hellige afdøde kristne – det gør katolikker.

8. Helgeners sprog

Nogle evangelisk-kristne foretrækker at kalde alle kristne for “helgener”. Katolikker anerkender at denne sprogbrug findes i Bibelen og at den i en vis forstand er sand for alle døbte kristne, men vi er mindre tilbøjelige til at bruge begrebet, fordi det er en officiel titel i Den katolske Kirke.

“Helgen” med stort H, er en titel der normalt kun tilskrives kanoniserede katolske hellige, som Kirken har undersøgt og fundet deres liv værdigt til efterlevelse.

9. Skærsilden

Næsten ingen evangelisk-kristne tror på Skærsilden. Skærsilden er den lære, at der efter døden findes et “mellemstadie” mellem himmel og helved, hvor den kristne opholder sig for at forholde sig til en evig eller midlertidig straf for de synder man har begået i sit jordiske liv. Katolikker tror på Skærsilden.

10. Jomfru Maria

Evangelisk-kristne ser blot Jomfru Maria som en kvinde, udvalgt af Gud, der fødte Jesus, og intet mere. Hos os katolikker har Jomfru Maria en meget høj status på grund af hendes rolle i Guds plan for frelse og hvad Traditionen ellers lærer om hende.

Bemærk: Denne tekst er en grundlæggende introduktion til forskelle mellem katolikker og protestanter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: