Kirken vil gerne høre din stemme

København, april 2022

Kære Trosfæller,
Pave Frans har indbudt Kirken verden over til at give udtryk for, hvor vi ser Kirkens styrker og udfordringer fremover. Derfor modtager du og dem, du bor sammen med, dette brev.

Vi ønsker at lytte til hver enkelt; både til dem, der kommer i Kirken ofte og helt særligt til dem, der af den ene eller den anden grund har fjernet sig fra Kirken. Derfor er har bispedømmet udformet en kort spørgeundersøgelse, som jeg vil opfordre dig og eventuelle andre medlemmer af din husstand til at besvare.

Spørgeundersøgelsen er en af flere aktiviteter, der foregår i bispedømmet dette forår for at indsamle viden og holdninger til fremtidens Kirke . Lig enu afholder mange sogne fx. workshops, som du er velkommen til at deltage i.

Børns og de unges stemme skal høres; derfor er der også et spørgeskema til dem. Hvis du har hjemmeboende børn og unge (under 30 år), så bed dem besvare undersøgelsen eller hjæpe dem med at komme i gang.

Resultatet af undersøgelserne i bispedømmet vil blive samlet i ét fælles dokument, som bliver sendt til de nordiske biskopper. Vi skal bruge det som led i vores input til bispesynoden, der finder sted i Rom i 2023. Derfor er det vigtigt, at du giver din mening tilkende, så dokumentet kommer til at afspejle de holdninger og ønsker til Kirkens fremtid, som vi har i bispedømmet.

Man kan deltage i undersøgelsen på besvar.synode.dk. Undersøgelsen for børn og unge findes på barn-ung.synode.dk

synode.dk findes der mere information om undersøgelserne. Dér vil man desuden kunne finde resultaterne senere på året.

På forhånd mange tak for din hjælp og ikke mindst din forbøn for dette arbejde!

Med venlig hilsen

+Czeslaw

Biskop Czeslaw Kozon
%d bloggers like this: