Vaticano 20. februar

Oversigt over indhold på Vaticano 20. februar:

Dagen for verdens syge

Pave Frans markerede 30-året for "Dagen for verdens syge" med et budskab, der appellerer til læger om altid at behandle patienter med værdighed. Denne mindedag finder traditionelt sted den 11. februar på festdagen for Vor Frue af Lourdes.

Pave Johannes Paul II indledte denne mindedag i 1992, og pave emeritus Benedikt XVI fortsatte traditionen. I 2008 forklarede han, hvorfor dagen falder sammen med fejringen af vor Frues åbenbaringer i Lourdes. I sit budskab sagde han: "Maria lider med dem, der er i nød, hos dem håber hun, og hun er deres trøst, og støtter dem med sin moderlige hjælp."


Højtid for St. Peters stol

Vidste du, at den 22. februar er festdagen for St. Peters Stol?

Festen daterer sig tilbage til det 3. århundrede og opstod omkring Peters "katedra", det sted, hvor biskoppen af Rom opholdt sig og regerede. “Katedralen”, var et fast “sæde” for biskoppen, placeret i stiftets moderkirke – deraf ordet “katedral” – som var symbolet på biskoppens autoritet, der som apostlenes efterfølger er kaldet til at beskytte flokken og formidle evangeliets undervisning til det kristne samfund.


Vaticano - update


Pave Frans: Benedikt XVI er et forbillede

Pave Frans har kaldt pave emeritus Benedikt for et forbillede. Under den ordinære audiens den 9. februar talte pave Frans om St. Joseph som skytshelgen for ”en lykkelig død” og nævnte sin forgænger som et positivt eksempel på forberedelse til døden.

Pontifex sagde: "Pave Benedikt sagde selv for nylig, at han står ved dødens mørke dør. Vi må være paven taknemmelige for, at han stadig havde den ånd i en alder af 95 til at sige det. For dette vidunderlige råd, han har givet os".

Pave Frans opfordrede også alle katolikker til at se dødens virkelighed i øjnene. Troen på opstandelsen, sagde han, er det "sande lys, der oplyser dødens mysterium."

Det hellige år 2025: "Håbets pilgrimme"

Pave Frans skrev i sidste uge et brev til præsidenten for ”Det pavelige råd til fremme af ny-evangelisering”, ærkebiskop Rino Fisichella. Anledningen er det hellige år, som paven har udråbt til året 2025. I sit brev til Fisichella skriver pave Frans:

"Vi skal puste til det håb, der er givet os, og hjælpe alle til at få ny styrke og vished ved at se på fremtiden med en åben ånd, et tillidsfuldt hjerte og fremsynet vision. Det forestående jubilæum kan bidrage meget til at genoprette et klima af håb og tillid som optakt til den fornyelse og genfødsel, som vi så påtrængende ønsker.”

Af denne grund, sagde paven, valgte han mottoet "Håbets pilgrimme"

Pave Frans lykønsker den økumeniske patriark i Konstantinopel

I anledning af 30-året for valget af Hans Hellighed Bartholomew I, økumenisk patriark af Konstantinopel, sendte pave Frans en videobesked. Paven takkede patriarken for hans kamp for kristen enhed. Francis skrev: "Jeg er dybt taknemmelig over for den økumeniske patriark for hans engagement i skabelsens integritet og for hans refleksioner over dette tema, som jeg har lært og fortsætter med at lære så meget af.

Pave Frans beskriver bekendtskabet med Bartholomew I som meget personligt, idet han kalder patriarken for sin "ven og bror".

Pave Frans besøger Firenze og Malta

Pave Frans vil rejse til Firenze. Den 27. februar vil den hellige fader blandt andet møde migranter og flygtningefamilier i byen og fejre en hellig messe i basilikaen Santa Croce. Sidste torsdag bekræftede Vatikanet også officielt, at pave Frans snart vil besøge Malta. Turen finder sted 2. april og 3. april 2022, efter at have været udskudt i næsten to år.

Oprindeligt ønskede den Hellige Fader at komme til Malta allerede i maj 2020, men efter udbruddet af Corona-pandemien blev rejsen aflyst.


Interview med monsignore Gänswein

I et eksklusivt EWTN-interview har ærkebiskop Georg Gänswein, privatsekretær og tæt fortrolig til pave emeritus Benedikt XVI, i detaljer kommenteret på de aktuelle anklager mod pave Benedikt.

I et interview med Andreas Thonhauser, chef for EWTN Vatikan Bureau, forklarede ærkebiskop Gänswein de omstændigheder, der førte til, at Benedikt i sin 82-siders erklæring om overgrebsrapporten i München ikke havde deltaget i et bestemt møde.


Sankt Irenæus er kirkelærer for Enhed

Pave Frans erklærede Sankt Irenæus for Kirkens 37. kirkelærer med den unikke titel "Kirkelærer for Enhed".

Sankt Irenæus af Lyon er et fint eksempel på enhed mellem østlige og vestlige kristne. Han blev opdraget i den græske tradition i Lilleasien af apostlen Johannes disiple, og blev biskop i Vesten i det nuværende Lyon, Frankrig.

En embedsmand ved det pavelige råd til fremme af den kristne enhed, Fr. Hyacinthe Destivelle, forklarer, hvad titlen "Kirkelærer for Enhed”.


St. Valentin af Terni

I over 1700 år har den 14. februar været dedikeret til at fejre de elskende og er forbundet med livet for det 3. århundredes martyr, St. Valentine.

EWTNs korrespondent, Colm Flynn, tager os med til Terni for at udforske byens festligheder på Valentins dag.