To gode ideer

Cand.mag. i musik og litteratur Kirsten Kjærulff

KATOLSK LIV har vi i 2020 valgt et årstema der hedder "Kaldet til at vidne" og det vil vi med en kommende videosamtale følge op på. Vi vil besøge endnu et menneske der er konverteret til den katolske tro.

KIRSTEN KJÆRULFF er cand.mag. i musik og litteratur fra Århus Universitet og hun har undervist på Statsgymnasiet i Århus og på Århus Universitet i musikæstestik og videnskabsteori.

Hun er tilknyttet den katolske menighed i Silkeborg som organist og menighedsrådsformand og så har hun 3 børn og 9 børnebørn.

Hun mødte den katolske tro gennem Hildegard af Bingen og har udgivet bøger om hende. Hildegard af Bingen var en tysk abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist. Hun er blevet kaldt middelalderens mest betydningsfulde kvinde og omtales ofte som "den hellige Hildegard". Hun korresponderede med mange mænd i magtfulde stillinger, bl.a. paven og kejseren, og denne helgen vil vi helt sikkert også komme ind på i vores videosamtale.

Ændring

Oprindeligt havde vi aftalt temaet "Tvivlen som kærlighedens værste fjende", men det har vi fortrudt. Vi vil hellere tale om noget der peger fremad og vi har to gode ideer som vi lige skal tænke igennem - mens coronaen ebber ud.

%d bloggers like this: