Benediktinerinderne af den hellige Lioba

Bagerst fra venstre: Sr. Rut Maria, M. Benedikte, sr. Hildegard, Louise, sr. Mikaela. Midten fra venstre: Sr. Laurentia, sr. Marianne, sr. Liza, sr. Katerina, sr. Agnes, sr. Paula. Siddende: Sr. Anne-Marie, sr. Liza tilhører det indiske priorat, men er for øjeblikket (2010 - red.) stationeret her i Sankt Lioba kloster.

Med dette jubilæumsskrift vil vi gerne delagtiggøre Jer i vor historie her i Danmark.

Vi har valgt at dele historien op i små afsnit, tidsperioder, hvor vi flytter fra det ene til det andet sted. I alt er vi flyttet 8 gange i løbet af de 75 år og i 2 perioder har vi på samme tid haft 2 stationer (klostre). Vi har ikke skrevet en detaljeret dokumentation, men vi har prøvet at skildre vort liv i små "glimt". Som en rød tråd op gennem årene kan man spore, hvor vigtigt det har været for os at fungere som et fællesskab. I vor stifterindes åndelige testamente, som hun har efterladt ordenens medlemmer, står der bl.a.: "At alle må gøre sig umage for at pleje fælleslivet".

For at begrænse os har vi valgt at nævne de søstre som er blevet i ordenen, men vi vil også her sige, at de søstre, som af den ene eller anden årsag forlod ordenen, også har haft deres betydning for klosteret og dets vækst.

Når vi ser tilbage på alle disse år, er det med glæde og taknemmelighed, selvom vi også har haft svære tider, hvor pengene var "små" og der måtte arbejdes hårdt. Da vi fik mulighed for at købe kirken og jorden, hvor Sankt Mariæ kirke ligger, af bispedømmet og byggede vort eget kloster, følte vi, at nu var vi kommet "hjem". Vi har fået et blivende sted, som er så vigtigt for benediktinere. I de løfter vi aflægger handler det ene løfte om stabilitas (stedbundethed). Det vil sige, at det er vigtigt for os at kunne blive på det samme sted og virke som en oase for samfundet omkring os.

Vi vil hér gerne sige hjertelig tak til alle dem, der har bidraget til dette jubilæumsskrift. Det er mennesker som på hver deres måde betyder noget for os. En stor og inderlig tak til vort moderkloster i Freiburg im Breisgau, Tyskland, der sendte søstre til Danmark på anmodning af 2 danske præster, pastor Knud Ballin og pastor Hubert Messerschmidt i 1935.

Tak til hver og en der har været med til at præge vort liv, - til vore velgørere, medarbejdere og venner, der op gennem årene har støttet os.

En særlig tak til Kirsten Grubb jensen, der sagde ja til at skrive en bog om den hellige Lioba, som er udkommet nu til vort jubilæum.

Til slut vil vi gerne sige tak til vor sognepræst Jesper Fich OP og menigheden, for hjælp, støtte og samarbejde, så vort sogn er blevet et "rigtigt hjem" for mange mennesker og for os.

Benediktinerinderne af den hellige Lioba

Benediktinerinderne af den hellige Lioba

INDHOLDSFORTEGNELSE
Festskrift i forbindelse med Liobasøstrenes 75 års grundlæggelsesjubilæum i 2010.
BEMÆRK: Det er et større redigeringsarbejde, så tekst og foto tilføjes løbende, og der er nyt materiale når overskrifterne i højre kolonne er BLÅ. Klik på overskrifterne i højre kolonne.
FORFATTERTITEL
Benediktinerinderne hl. LiobaIndledning
Biskop C. KozonForord
Maja Lisa EngelhardtVenskab
Kirsten Grubb JensenDen hellige Lioba
Søster Eoliba Greinemann OSBBenediktinsk spiritualitet
Jette ThomsenDen benediktinske korbøns betydning
Ivar A.L. HoelTo døre. Om klostre og sogn
Peter FranklinI randen af et kloster
M. Scholastika Deck OSBFøderationen Benediktinerinderne af den hellige Lioba
M. Benedikte OSBTyske rødder
M. Benedikte OSBEt portræt af Sr. Maria Birgitta Ballin OSB
M. Benedikte OSBLiobasøstrne kommer til Danmark
M. Benedikte OSBLiobasøstrene kommer til København
M. Benedikte OSBKlosteret på Jagtvejen - Hoffmanns Minde
M. Benedikte OSBHoffmanns Minde - Jens Jessensvej
M. Benedikte OSBMariabo
Nikolaj Ottesen-StøttEt hus med indlagt kloster
Hanne GregersenForis apostolus
Jesper Fich OPBenediktinsk tid
M. Benedikte OSBAnno 2010
Føderationesn klostre
Nekrologium
Nulevende søstre