En velsignet Påske

Priorinde Ana Maria Cabral fra Vor Frue Kloster på Åsebakken ønsker alle en velsignet Påske

Hun gør samtidigt opmærksom på, at alle er velkommen til at møde frem på klosteret Påskedag efter kl. 9.00 og modtage en velsignet lyskerte fra Påskevigilien. Uddelingen vil foregå i det fri og sr. Ana Maria Cabral opfordrer samtidigt fremmødte til at overholde de retningslinjer som er udstedt af myndighederne.

Påskevigilien

Påskevigilien er en vågegudstjeneste natten til påskedag og indledes med, at påskelyset tændes ved en ny ild og bæres ind i den mørklagte kirke som symbol på Kristus, verdens lys. Menigheden følger efter med tændte lys i hænderne. Derefter synges påskens lovsang (Exsultet), der er en af Kirkens ældste hymner og forkynder påskens glæde i et bibelsk symbolsprog med stor teologisk dybde. Påskenats læsninger gennemløber hele frelseshistorien fra skabelsen til opstandelsen. Denne frelseshistorie bliver hver enkelt kristen delagtig i gennem dåben, og derfor rummer påskenats liturgi også en indvielse af dåbsvandet, fornyelse af dåbsløfterne og evt. dåb af katekumener. Mange steder er det skik efter messen at samles til agape (kærlighedsmåltid).

Påskedag: Herrens opstandelse

Påsketiden går fra påskesøndag til pinsesøndag og er én, ubrudt fejring af påskemysteriets fylde. Opstandelse, himmelfart og pinse udgør nemlig ét mysterium, der liturgisk udfoldes i tre fester. Derfor betegnes søndagene liturgisk heller ikke som første, anden … søndag „efter påske“, men „i påsken“.
Påsketiden er ikke kun kirkeårets store Kristus-højtid. Den har også en særlig kirkelig karakter, bl.a. med henblik på dem, der påskenat modtog dåben og i denne tid for første gang erfarer Kirkens fulde, sakramentale fællesskab. Dette kommer liturgisk til udtryk i læsninger fra Apostlenes Gerninger, Johannesevangeliet og Johannes’ Åbenbaring.

%d bloggers like this: