Coronavirus og forbøn

Pastor Lars Messerschmidt

Som omtalt tidligere frembærer den katolske præst Lars Messerschmidt hver dag messeofret i sin "huskirke" i København:

Mandag - fredag kl. 17 - Lørdag kl. 11 (hverdagsmesse) - Søndag kl. 11 (søndagsmesse).

Lars Messerschmidt skrev tidligere: Det er jo klassisk katolsk lære og praksis, at man altid kan forene sig åndeligt med det, der foregår under messen. Jeg er overbevist om, at Gud vil skænke jer sin nåde i forbindelse med denne åndelige kommunion ... jeg vil frembære messeofferet for jer alle sammen, samt naturligvis for hele Kirken og for verden.

Nyt brev fra p. Lars Messerschmidt om forbøn

Kære brødre og søstre,
Jeg har i dag tænkt meget på forbønnen ikke mindst i den aktuelle verdensomspændende krise.

De fleste af os har pludseligt fået meget mere tid til sig selv. Har vi tænkt på, hvordan vi skal bruge denne ”fritid” efter Guds vilje? Alt har jo en mening. Hvilken mening har den mere tid, vi har fået til os selv?

Et ord fra Herren, som kan give os i hvert fald en del af svaret er:

”Jeg siger jer også: Hvis to af jer her på jorden bliver enige om hvad som helst, de vil bede om, det skal de få af min Far i Himmelen. Thi hvor to eller tre forsamlet i mit navn, dér er jeg iblandt dem” (Matth. 18,19-20).

Jeg har tilladt mig at oversætte Jesu ord lidt mere præcist i forhold til den autoriserede oversættelse (som absolut ikke er forkert), så teksten bliver lidt tungere, men mere ordret og, håber jeg, mere meningsfyldt.

Kommentar

Teksten er taget fra en passage i Matthæusevangeliet, der handler om menighedens myndighed og bøn (18,15-20).

Udgangspunktet er Jesu nærvær i menigheden (jfr. Matth. 28,20).

Menigheden er allerede til stede, hvis to eller tre kommer sammen ordret ”til” Jesu navn, altså for at være sammen i hans navn. Der er tale om vores intention til her og nu at være menighed. I kraft af denne vores intention bliver vi til Kristi Kirke, altså nu er det Jesus og hans Kirke, der beder.

Men de to (eller tre) skal blive ENIGE om det, de sammen med Jesus vil bede Faderen om, og der er ingen begrænsning (bortset fra, hvis det er noget direkte forkert): ”hvad som helst”, ethvert anliggende (græsk tekst). Helligånden vil altid vejlede os til at bede i Jesu intention.

Det er betingelserne for at blive bønhørt.

Mon ikke disse Jesu ord taler lige ind i vores aktuelle situation? Kan vi ikke blive enige om som Kirke i miniudgave at bede om følgende:

  1.  At Faderen vil stoppe corona epidemien.
  2. For alle, der alvorligt er blevet ramt af den, især de, der skal dø.
  3. For politikerne, der skal træffe nogle meget svære valg, at Faderen må vejlede dem ved visdommens Ånd.
  4. For sundhedsmyndighederne, at også de må få visdom til at bedømme situation korrekt.
  5. Og ikke mindst for sundhedspersonalet, der endda risikerer deres eget liv.
  6. For politiet, der skal hjælpe alle til at opføre sig solidarisk og hensynsfuldt.
  7. Og til slut at Gud må nå vor tids mennesker, tale til deres hjerte og gøre det modtageligt for troens nådegave, og Kirken må kende sin besøgelsestid og evangeliserer.

Mon ikke vi kan blive HELT enige med hinanden og Jesus om det? Og så vil vi endda blive flere end to eller tre.

%d bloggers like this: