PodCast: Lignelsen om sædemanden

Lignelse handler om, hvad der sker, når man hører Jesu ord, og hvad man bruger det til efterfølgende. Sæden symboliserer ordet, og lignelsen stiller spørgsmålet, om man lader ordet bundfælde sig når man eksempelvis hører en prædiken eller læser i bibelen – man kan spørge sig selv om sæden, det vil sige ordet, er blevet sået i god jord eller om det går til grunde på en gold klippegrund? Mere overordnet kan det forstås sådan, at man skal lade den kristne tro grundfæste sig i livet så man kan bruge den og handle derefter.

Læs mere

Visdom & Magt

PODCAST. Der er fælles træk i dagens to læsninger. I læsningen fra 1. Kongebog gør Gud Salomo til hyrde. Salomo er ung og uerfaren og egentlig ikke egnet til at være hyrde for så stort et folk som Israel var på det tidspunkt. Det erkendte han, og bad om dét han følte var vigtigt for at være konge: Visdom. Men Salomon fik også noget han ikke havde bedt om: Magt. Lyt til pastor Lars Messerschmidts prædiken på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Læsninger: 1. Kongebog kap. 3, vers 4-13 og evangeliet: Markus, kap. 6, vers 30-34

Læs mere