Menighedsliv

MenighedslivSynode

1. synodale møde i Sankt Birgitta Kirke i Maribo

KATOLSK LIV deltog ved søndags-messen i Sankt Birgitta Kirke i Maribo den 28. almindelig søndag i kirkeåret. Datoen hvor vi normalt fejrer en af vore store helgener og kirkelærer Thérèse af Lisieux, men søndage har forrang i fejring.

Vi lagde mærke til, at der i våbenhuset var ophængt et referat fra det 1. synodale møde i denne ene af tre kirker i Sankt Josef Sogn på Lolland-Falster.