Teologi

TeologiTro

Kun én eneste kærlighed

Jesus siger også, at du skal elske din næste som dig selv. For at kunne elske andre, skal du først elske dig selv, elske det inderste i dig selv, der, hvor du er skabt i Guds billede (Ef 4,24). Gud fremelsker det nye menneske i dig, og sammen med ham kan du også fremelske det i dig selv.

KirkenTeologi

“Kirken skal altid reformeres”

Hvordan skal Kirken i dag begynde at fungere efter århundreders fejludvikling? Svaret må være, mener artiklens forfatter, at det skal altid være Jesus / Helligånden, der har det sidste ord, når Kirken på alle niveauer skal træffe beslutninger, og hele Kirken skal på en eller anden måde medvirke i processen.

Teologi

Forsonings- og helbredelsesproces

Vi står altså i gæld til Gud, forstået således, at vi skylder ham at gøre hans vilje, men vi står også i gæld til hinanden. Gud er altid parat til at eftergive os vores gæld i forhold til ham, derfor skal vi også have den samme vilje til at eftergive andres gæld til os.